Επιστροφή

Συνεδριάζει τη Δευτέρα 21 Νοεμβρίου το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης

Συνεδριάζει τη Δευτέρα 21 Νοεμβρίου  το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης στις 7 το απόγευμα με τα παρακάτω θέματα συζήτησης:
1. Ενημέρωση για την πορεία των μελετών τηλεθέρμανσης των Οικισμών Κρόκου και Δρεπάνου του Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητές: κ.κ. Ελευθέριος Ιωαννίδης, Δήμαρχος Κοζάνης, Γεώργιος Πεκρίδης, Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΥΑΚ.
2. «Συναίνεση ή μη για τη χορήγηση βεβαιώσεων για τη διαδικασία αναγνώρισης δικαιούχων, στα πλαίσια απαλλοτρίωσης (ΟΝΠ8) στις τοπικές κοινότητες Ακρινής, Κλείτου, Καπνοχωρίου, Πτελέας και Γαλάνης, η οποία διενεργείται για λόγους εκμετάλλευσης του υποκείμενου λιγνιτικού κοιτάσματος του ορυχείου νοτίου πεδίου του λιγνιτικού κέντρου Δυτικής Μακεδονίας της ΔΕΗ Α.Ε.»
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντ/ρχος Κοζάνης
3. Υπογραφή σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού με το Τ.Π.& Δ. για τη συμμετοχή του Δήμου Κοζάνης στο πρόγραμμα «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωνικού χαρακτήρα σε 34 Δήμους (θύλακες υψηλής ανεργίας).
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντ/ρχος Κοζάνης
4. Δέσμευση πίστωσης ποσού 10.000,00 € για καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες ενόψει των εορτών των Χριστουγέννων.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντ/ρχος Κοζάνης
5. Αποδοχή όρων και προϋποθέσεων για την παράταση της χρήσης εκτάσεων των στρατοπέδων «Ψυχογιού – Μακεδονομάχων» για τις ανάγκες αθλητικών δραστηριοτήτων και της έκτασης 1.149,00 τ.μ. ως χώρο στάθμευσης οχημάτων αθλουμένων, έως 31-12-2017
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντ/ρχος Κοζάνης.ι
6. Αναμόρφωση – τροποποίηση προϋπολογισμού χρήσης 2016 του Δήμου Κοζάνης
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντ/ρχος Κοζάνης.
7. Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης εμβ. 4.000,01 τ.μ. (τμήμα του αρ. 6 χερσολίβαδο αγροκτήματος Κοίλων) που βρίσκεται στην Τ.Κ. Κοίλων για επέκταση κτηνοτροφικής μονάδας.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντ/ρχος Κοζάνης.
8. Νέες εντάξεις έργων στο ΕΑΠ 2012-2016
Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
9. Έγκριση μελέτης και τρόπος εκτέλεσης έργου: Αποκατάσταση δρόμων πόλης Κοζάνης
Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
10. Έγκριση μελέτης και τρόπος εκτέλεσης έργου: Εκσυγχρονισμός – βελτίωση χώρων πρασίνου - αναψυχής
Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
11. Έγκριση μελέτης και τρόπος εκτέλεσης έργου: Αποκατάσταση ζημιών από έντονα καιρικά φαινόμενα
Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
12. Έγκριση πρακτικού Επιτροπής ονομασίας οδών, πλατειών - κυκλοφοριακού - πεζοδρομίων – περιπτέρων του Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
13. Τροποποίηση της αριθμ. 530/2015 Α.Δ.Σ. που αφορά «Επιβολή τέλους χρήσης πεζοδρομίων, πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων και του υπεδάφους αυτών για το έτος 2016»
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντ/ρχος Κοζάνης
14. Τροποποίηση της αριθμ. 537/2016 Α.Δ.Σ. που αφορά «Επιβολή τέλους χρήσης πεζοδρομίων, πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων και του υπεδάφους αυτών για το έτος 2017»
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντ/ρχος Κοζάνης
15. Έγκριση μελέτης με τίτλο: Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντ/ρχος Κοζάνης
16. Αιτήσεις – έγγραφα – ανακοινώσεις
Η προώθησ