Επιστροφή

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης την Μ. Τετάρτη 16 Απριλίου 2014 και ώρα 13.00

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης θα πραγματοποιηθεί την Μ. Τετάρτη 16 Απριλίου 2014 και ώρα 13.00  στο «ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ» κτήριο, του Δήμου Κοζάνης, Χαρισίου Μούκα & Κοβεντάρων, στην Κοζάνη. Η Συνεδρίαση είναι ανοικτή και μεταδίδεται διαδικτυακά από το http://www.ustream.tv/channel/koventario-live-cam με τα παρακάτω θέματα συζήτησης:

                            
 

1.                Βιομηχανικός – Εκπαιδευτικός Τουρισμός, Ενεργειακή Εκδρομή

Εισηγητές: κ. Κων/νος Κυριακίδης, Αντ/ρχος Κοζάνης, κ. Γεώργιος Κάτανας, Δημοτικός Σύμβουλος.

2.                Εξέταση αίτησης της ΙΚΤΙΝΟΣ Α.Τ.Ε. για «Παραχώρηση χώρου για χρήση δανειοθαλάμου για τις ανάγκες του έργου «Εσωτερικό και εξωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Τ.Κ. Μαυροδενδρίου»

Εισηγητές: κ. Ευάγγελος Καραπάτσιος, Αντ/ρχος Κοζάνης, κ.Χρήστος Αλμασίδης, Πρόεδρος Τ.Κ. Μαυροδενδρίου.

3.                Καταρχήν απόφαση αγοράς διατηρητέου ακινήτου ιδιοκτησίας Φασούλα

Εισηγήτρια: Κα Νικολέτα Μπουμπόναρη, Αντ/ρχος Κοζάνης.

4.                Καταρχήν απόφαση αγοράς διατηρητέου ακινήτου ιδιοκτησίας κληρονόμων Μαντζιάρη

Εισηγήτρια: Κα Νικολέτα Μπουμπόναρη, Αντ/ρχος Κοζάνης.

5.                Κατανομή Β’ δόσης ποσού 198.170,60 € στις σχολικές επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Εμανουήλ Παφίλης, Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.

6.                Έγκριση ονομασίας δημοτικού πάρκου που βρίσκεται στην Τ.Κ. Καπνοχωρίου σε «ΠΑΡΚΟ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΜΑΡΑΝΤΙΔΗ (Σιμούλτς)

 Εισηγητής: κ. Εμανουήλ Παφίλης.

7.                Αίτημα προς την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Δ/νσης Πολιτικής Γης, για παραχώρηση κατά κυριότητα του οικοπέδου αρ.259 του Ο.Τ. που βρίσκεται στην Τ.Κ. Χαραυγής του Δήμου Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Τζέλλος, Αντ/ρχος Κοζάνης.

8.                Παραχώρηση της χρήσης δημοτικού οικίσκου που βρίσκεται σε χώρο παιδικής χαράς επί της οδού Ι.Τράντα, στον πολιτιστικό σύλλογο «Μπουντανάθκα»

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Τζέλλος, Αντ/ρχος Κοζάνης.

9.                Εκμίσθωση Δημοτικού Οχήματος με δημοπρασία.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Τζέλλος, Αντ/ρχος Κοζάνης  

10.              Παράταση εκκαθάρισης λυθείσας Δημοτικής Επιχείρησης του πρώην Δήμου Αιανής

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Τζέλλος, Αντ/ρχος Κοζάνης  

11.              Εξέταση αίτησης μισθώτριας επιχείρησης «Χρήστος Φτάκας & Σια Ε.Ε. περί επαναϋπολογισμού των οφειλόμενών της μισθωμάτων προς το Δήμο Κοζάνης

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Τζέλλος, Αντ/ρχος Κοζάνης  

12.              Διαγραφές ποσών υποχρεώσεων προς τρίτους ως μη οφειλόμενες.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Τζέλλος, Αντ/ρχος Κοζάνης  

13.              Διόρθωση στοιχείων απογραφής έναρξης σύμφωνα με το αρθρ. 3 της Απ. 74445/29-12-2010

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Τζέλλος, Αντ/ρχος Κοζάνης  

14.               Διαγραφές διαφόρων ποσών

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Τζέλλος, Αντ/ρχος Κοζάνης  

15.              Διέλευση υπόγειου δικτύου μέσης τάσης για τη διασύνδεση του Αιολικού Πάρκου ισχύος 34,20 Mw στη θέση «Ανατολικό Άσκιο Μαέστρος»

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Τζέλλος, Αντ/ρχος Κοζάνης  

16.              Αναμόρφωση – Τροποποίηση Προϋπολογισμού χρήσης 2014

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Τζέλλος, Αντ/ρχος Κοζάνης  

17.              Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2014

Εισηγητής: κ. Ευάγγελος Καραπάτσιος, Αντ/ρχος Κοζάνης.

18.              Απευθείας εκμίσθωση δικαιώματος εκμετάλλευσης δημοτικού λατομείου μαρμάρου (διακοσμητικών πετρωμάτων) στη θέση ασβεσταριά της Τ.Κ. Μαυροδενδρίου, στην εταιρία ΑΤΛΑΣ Ε.Ε.

Εισηγητής: κ. Κων/νος Κυριακίδης, Αντ/ρχος Κοζάνης.

19.              Εξέταση ένστασης μόνιμων κατοίκων της πλατείας Λασσάνη κατά των αριθμ. 583/2013 και 677/2013 Α.Δ.Σ.

Εισηγητές: Κα Νικ. Μπουμπόναρη και κ. Ευαγγ. Καραπάτσιος, Αντ/ρχοι Κοζάνης,

20.              Εξέταση Πρακτικών Επιτροπής Χωροταξίας – Κυκλοφοριακού – Πεζοδρομίων – Περιπτέρων του Δήμου Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Ευάγγελος Καραπάτσιος, Αντ/ρχος Κοζάνης.

21.              Υποβολή πρότασης στο Ε.Π. Μακεδονίας – Θράκης 2007-2013 «Κέντρο διάδοσης τεχνολογίας στη ΖΕΠ Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Ευάγγελος Καραπάτσιος, Αντ/ρχος Κοζάνης

22.              Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Αναπλάσεις Κοινοχρήστων Χώρων στις επεκτάσεις του Δήμου Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Ευάγγελος Καραπάτσιος, Αντ/ρχος Κοζάνης.

23.              Έγκριση μελέτης και τρόπος εκτέλεσης του έργου «Ανακατασκευή ηλεκτροφωτισμού πάρκου Αγίας Παρασκευής Καρυδίτσας»

Εισηγητής: κ. Ευάγγελος Καραπάτσιος, Αντ/ρχος Κοζάνης.

24.              Έγκριση της αριθμ. 50/2014 μελέτης και έγκριση εκτέλεσης της προμήθειας «Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης συστήματος δημοτικού φωτισμού σε δρόμους και πλατείες. Εγκατάσταση ηλεκτρονικού συστήματος απομακρυσμένης διαχείρισης με δυνατότητα φωτεινής ροής & παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης συστήματος δημοτικού φωτισμού σε δρόμους και πλατείες. Εγκατάσταση φωτιστικών LED.

 Εισηγητής: κ. Ευάγγελος Καραπάτσιος, Αντ/ρχος Κοζάνης.

25.              Συγκρότηση Επιτροπών: Α.1) Χαρακτηρισμού Εδαφών, 2) Παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου «Κτίριο πολλαπλών χρήσεων Τ.Δ. Νέας Νικόπολης Β.1) Χαρακτηρισμού Εδαφών 2) Παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου «Διάνοιξη οδού Βαλαωρίτου Δ.Ε. Κοζάνης»

 Εισηγητής: κ. Ευάγγελος Καραπάτσιος, Αντ/ρχος Κοζάνης.

26.              Έγκριση μελέτης και τρόπος εκτέλεσης του έργου «Επισκευές – Χρωματισμοί Σχολικών Μονάδων»

Εισηγητής: κ. Ευάγγελος Καραπάτσιος, Αντ/ρχος Κοζάνης.

27.              Έγκριση ΑΠΕ του έργου «Διαμορφώσεις – Οικοδομικές Εργασίες Δημοτικών Κτιρίων – Υποδομών»

Εισηγητής: κ. Ευάγγελος Καραπάτσιος, Αντ/ρχος Κοζάνης.

28.              Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων στα Ο.Τ, 13, 14, 16, 18 περιοχής εργατικών κατοικιών ΖΕΠ Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Ευάγγελος Καραπάτσιος, Αντ/ρχος Κοζάνης.

29.              Ορισμός του Δήμου Κοζάνης ως διαχειριστή δημοτικών και σχολικών κτηρίων

Εισηγητής: κ. Ευάγγελος Καραπάτσιος, Αντ/ρχος Κοζάνης.

30.              Έγκριση διενέργειας και τρόπος εκτέλεσης της «Προμήθειας ανταλλακτικών – μπαταριών – αναλώσιμων, οχημάτων και μηχανημάτων έργου Δήμου Κοζάνης»

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Παπαγεωργίου, Αντ/ρχος Κοζάνης 

31.              Έγκριση διενέργειας και τρόπος εκτέλεσης της Εργασίας «Συντήρηση – Επισκευή Οχημάτων»

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Παπαγεωργίου, Αντ/ρχος Κοζάνης 

32.              Έγκριση διενέργειας και τρόπος εκτέλεσης της «Προμήθειας – εγκατάστασης, συστημάτων απεμπλοκής κατά την πέδηση (Σ.Α.Π.)

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Παπαγεωργίου, Αντ/ρχος Κοζάνης 

33.              Έγκριση διενέργειας και τρόπος εκτέλεσης της «Προμήθειας ελαστικών»

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Παπαγεωργίου, Αντ/ρχος Κοζάνης 

34.               Αιτήσεις – έγγραφα – ανακοινώσεις
 
         
 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης

 

Δημήτρης Μαυροματίδης