Επιστροφή

Υποβολή αιτήσεων στο πλαίσιο της Πράξης: «Κατάρτιση Ανέργων σε Βασικές Δεξιότητες ΤΠΕ στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου

Για την υποβολή αιτήσεων για τους ενδιαφερομένους άνεργους στο πλαίσιο της Πράξης: «Κατάρτιση Ανέργων σε Βασικές Δεξιότητες ΤΠΕ στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» που εντάσσεται στο  Ε.Π.: «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».

 

To K.E.K. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικής Πρόνοιας Και Μέριμνας Δήμου Κοζάνης σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Προνοίας πρόκειται να υλοποιήσει στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας στο Νομό Κοζάνης το παρακάτω πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης για 20 ανέργους:    

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ : 3

Τίτλος Προγράμματος
Τόπος Υλοποίησης
Πιστοποίηση

Κατάρτιση σε Βασικές Δεξιότητες Χρήσης ΤΠΕ με Επιλεγμένη Ενότητα τις Παρουσιάσεις

Κοζάνη
ACTA
Certified Computer User
Περίοδος Υλοποίησης

Αριθμός Καταρτιζόμενων

Διάρκεια
(σε ώρες)
Μάρτιος - Απρίλιος
20
100
 

Τα Προγράμματα απευθύνονται σε ανέργους απόφοιτους Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Δευτεροβάθμιας ή Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΙΕΚ) και Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης εγγεγραμμένους στα μητρώα ανέργων των Υπηρεσιών του Ο.Α.Ε.Δ.   

Άνεργοι οι οποίοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στα ως άνω προγράμματα θα πρέπει να υποβάλλουν αιτήσεις συμμετοχής τους μέχρι 07/04/2013

 

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά :

1

Επικυρωμένο Αντίγραφο της κάρτας ανεργίας του ΟΑΕΔ

2

Επικυρωμένο Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας

3

Επικυρωμένο Αντίγραφο του τίτλου Σπουδών

4

Φωτοαντίγραφο Συμπληρωματικών Τίτλων Σπουδών (προαιρετικά)

5

Αίτηση και Βιογραφικό Υποψήφιου (χορηγείται από το ΚΕΚ)

6
Παραπεμπτικό του ΟΑΕΔ
7

Υπεύθυνη Δήλωση (χορηγείται από το ΚΕΚ)

8
Πρόσφατη Φωτογραφία
 

Στους καταρτιζόμενους θα καταβληθεί μικτό επίδομα 2€ για κάθε ώρα κατάρτισης. Σε όσους ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικά Ομάδες πληθυσμού θα καταβληθεί 3€ (μικτά) ανά ώρα.

Πληροφορίες για συμμετοχή δίνονται από το Κ.Ε.Κ. Αργυροκάστρου 13 και στο τηλέφωνο 24610 29842 καθημερινά και ώρες 09 : 00 – 13: 00. Υπεύθυνοι: Ρούλα Λευκού.