Τίτλος Hμερομηνία δημοσίευσης
Διακήρυξη εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης εμβαδού 5.675,21 τ.μ, εντός του χέρσου υπ’ αριθμ. 1, αγροκτήματος Ακρινής, για ανέγερση σταβλικών εγκαταστάσεων 26/7/2019
Aνοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΡΟΙΟΝΤΩΝ –ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ –ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΔΕ ΑΙΑΝΗΣ ΚΑΙ ΕΛΙΜΕΙΑΣ 25/7/2019
Aνοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ ΔΕ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΥΨΗΛΑΝΤΗ & ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ 25/7/2019
Aνοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 22/7/2019
ANOIXTH ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΣΚΥΛΩΝ 22/7/2019
ANOIXTH ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ –ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Η/Υ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 22/7/2019
Ανοιχτή Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 19/7/2019
Ανοιχτή Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ –ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Τ.Υ 19/7/2019
14η Πρόσκληση για Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 18/7/2019
13η Πρόσκληση για Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 18/7/2019
12η Πρόσκληση 2019 για Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 18/7/2019
Ανοιχτή Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ YΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 18/7/2019
Ανοιχτή Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΝΕΠΙΤΗΡΗΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΖΩΩΝ 18/7/2019
Πρόσκληση συμμετοχής σε υπαίθριες αγορές, επ’ αφορμή θρησκευτικών εορτών ( Προφήτη Ηλία, Αγίας Άννας, Αγίας Παρασκευής, Μεταμόρφωση Σωτήρος, Αγίου Νικάνορα) 11/7/2019
11η Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 2019 (09.07.2019) 4/7/2019
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ 1/7/2019
Πρόγραμμα εκλογής για τις Βουλευτικές εκλογές της 7.7.2019 1/7/2019
Ανοιχτή Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ & ΤΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΑ 1/7/2019
Ευχαριστήριο του Συσσιτίου του Δήμου Κοζάνης (Ιούνιος 2019) 1/7/2019
Υπεγράφη η σύμβαση για το έργο «Βελτίωση χάραξης αγροτικής οδού Αγίας Παρασκευής – Καρυδίτσας» μεταξύ του Δήμου Κοζάνης και της Εγνατίας ΑΤΕΒΕ 28/6/2019
Παράταση προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του αναρτημένου Δασικού Χάρτη του προ – Καποδιστριακού Ο.Τ.Α Κοζάνης του Δήμου Κοζάνης 28/6/2019
Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (2 μήνες) 26/6/2019
Ανοιχτή Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για Προμήθεια και Συντήρηση εφαρμογών Λογισμικού για τις υπηρεσίες του Δήμου Κοζάνης 25/6/2019
Ανοιχτή Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ YΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 25/6/2019
Ανοιχτή Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕ ΚΟΖΑΝΗΣ 24/6/2019
Ανοιχτή Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕ ΔΗΜ.ΥΨΗΛΑΝΤΗ 24/6/2019
Επαναληπτική διακήρυξη εκμίσθωσης ακινήτου που βρίσκεται επί της οδού Βενιζέλου 27 ιδιοκτησίας του Κληροδοτήματος I & Γ Μικρού 24/6/2019
Διενέργεια Δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης για την επιλογή των μελών της επιτροπής διαγωνισμού για την «ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Δ.Ε. ΕΛΙΜΕΙΑΣ» 21/6/2019
Ανοιχτή Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 21/6/2019
Ανοιχτή Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΟΥ 21/6/2019