Τίτλος Hμερομηνία δημοσίευσης
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ 13/3/2018
Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 12/3/2018
Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για τις ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 2018-2019 12/3/2018
Άδειες πλανόδιου και στάσιμου εμπορίου - ετήσια βεβαίωση δραστηριοποίησης 10/3/2018
Πρότυπο έργο αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά στο Δήμο Κοζάνης 8/3/2018
Τροποποίηση της Προκήρυξης 3Κ/2018 8/3/2018
Ανακοίνωση για δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση, για την επιλογή των μελών επιτροπής διαγωνισμού 1/3/2018
Ανοιχτή Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ» 1/3/2018
Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ ΚΡΟΚΟΥ 1/3/2018
Προκήρυξη δημόσιου διαγωνισμού για την Εκπόνηση τοπογραφικών εργασιών για τις ανάγκες του Δήμου Κοζάνης 1/3/2018
Θεώρηση αδειών πωλητών λαϊκών αγορών 28/2/2018
Κλειστοί τη Δευτέρα 26/2 οι παιδικοί σταθμοί 25/2/2018
5η Πρόσκληση 2018 (28.02.2018) 24/2/2018
Ενημέρωση για εκδηλώσεις 24/2/2018
ANOIXTH ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΔΡΑΝΩΝ (ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΟ , 3Α ΚΑΙ ΣΚΥΡΑ) 23/2/2018
ANOIXTH ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ 23/2/2018
Προκήρυξη συνοπτικού (πρόχειρος) διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 23/2/2018
ANOIXTH ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 22/2/2018
ANOIXTH ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 22/2/2018
Ανακοίνωση 22/2/2018
Ανακοίνωση Υπ'αριθ. ΣΟΧ 1/2018 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 22/2/2018
Κατάλογος με τα ονόματα των υπαλλήλων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Κοζάνης, μελών του Μη.Μ.Ε.Δ. 22/2/2018
Συνεδριάζει την Τετάρτη 21/2/2018 το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης 22/2/2018
Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 16/2/2018
Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΑΧΟΓΡΑΦΩΝ 16/2/2018
Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 16/2/2018
Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ 16/2/2018
Ανακοίνωση για τους πωλητές λαϊκών αγορών 15/2/2018
Σημαντική συνάντηση στην Αιανή για την Ανάπτυξη Καινοτόμων Μηχανισμών Αλληλεγγύης ανάμεσα σε Δήμους (Europe For Citizens) - Συμμετείχαν οι Δήμοι Κοζάνης, Αλέξινατς Σερβίας, Χισάρ Βουλγαρίας 14/2/2018
40 νέες θέσεις εργασίας τακτικού προσωπικού στην υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Κοζάνης 12/2/2018