Τίτλος Hμερομηνία δημοσίευσης
Πρόσκληση συμμετοχής στην υπαίθρια αγορά, επ’ αφορμή της θρησκευτικής εορτής Ύψωσης Τιμίου Σταυρού 5/9/2019
Τελικά αποτελέσματα επιλογής νηπίων και βρεφών στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς της Κοζάνης 3/9/2019
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου για την καθαριότητα των αιθουσών του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Κοζάνης στον Τετράλοφο 3/9/2019
Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για "Συντήρηση και επισκευή εργαλείων και μηχανημάτων συνεργείων Δήμου Κοζάνης" 30/8/2019
Πρόσκληση για συμμετοχή σε διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την ανάδειξη αναδόχου για τη μεταφορά νηπίων με ιδιωτικά αυτοκίνητα Δ.Χ με οδηγό Ο.Ε 2019-2020 30/8/2019
Περιληπτική Διακήρυξη (Προκήρυξη) του συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο: «Σίτιση Μαθητών Καλλιτεχνικού Γυμνασίου Δήμου Κοζάνης 30/8/2019
Ανακοίνωση για τις εγγραφές σε δομές της Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικής Πρόνοιας και Μέριμνας Δήμου Κοζάνης μέσω προγραμμάτων 29/8/2019
Αναλυτική Διακήρυξη & Περιληπτική Διακήρυξη (Προκήρυξη) του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια Επιβατικού Οχήματος Δημοτικής Αστυνομίας 29/8/2019
Αναλυτική Διακήρυξη & Περιληπτική Διακήρυξη (Προκήρυξη) του συνοπτικού διαγωνισμού για "Εργασίες Αποχιονισμού και αντιμετώπισης θεομηνιών Δ.Ε. Κοζάνης" 29/8/2019
Ανοιχτή Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού ΚΑΠΗ 28/8/2019
Ανοιχτή Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια αντλητικών συγκροτημάτων 28/8/2019
Ανοιχτή Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια αστικού εξοπλισμού ΔΕ Αιανής - Ελίμειας 28/8/2019
Ανοιχτή Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε. Ελίμειας 28/8/2019
Ανοιχτή Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για καθαρισμό οικοπέδων και χώρων απόθεσης αδρανών υλικών ΔΕ Δημ. Υψηλάντη 28/8/2019
Ανοιχτή Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για καθαρισμό οικοπέδων και χώρων απόθεσης αδρανών υλικών ΔΕ Ελλησπόντου 28/8/2019
Ανοιχτή Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για καθαρισμό οικοπέδων και χώρων απόθεσης αδρανών υλικών ΔΕ Αιανής και Ελίμειας 28/8/2019
Πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου για την καθαριότητα των αιθουσών του Νηπιαγωγείου Αλωνακίων 28/8/2019
Ανοιχτή Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για συντήρηση αποκατάσταση βλαβών ανελκυστήρων 27/8/2019
Αποτελέσματα επιλογής νηπίων και βρεφών στους Δημοτικούς Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς της Κοζάνης 23/8/2019
Πρόσκληση για ορκωμοσία της νέας Δημοτικής Αρχής 21/8/2019
Προκήρυξη πρόσληψης ενός ατόμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 21/8/2019
Περιληπτική Διακήρυξη Δημοπρασίας για την "Οικαστική Αναβάθμιση της Δ.Ε. Ελίμειας" 21/8/2019
Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια υλικών αρδευτικών δικτύων χώρων πρασίνου 20/8/2019
Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για τη Προμήθεια Υλικών Συντήρησης Χώρων Πρασίνου 20/8/2019
14η Πρόσκληση 2019 Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 16/8/2019
Πρόσκληση συμμετοχής σε υπαίθριες αγορές, επ' αφορμή της θρησκευτικής εορτής του Αγίου Φανουρίου 12/8/2019
4η Πρόσκληση 2019 για Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 9/8/2019
Ανοιχτή πρόσκληση υποβολή προσφοράς για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΟΛΥΜΥΛΟΥ 6/8/2019
13η Πρόσκληση 2019 Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 5/8/2019
13η Πρόσκληση 2019 Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 5/8/2019