Τίτλος Hμερομηνία δημοσίευσης
Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΑΠΟΘΕΣΗΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΕ ΥΨΗΛΑΝΤΗ 12/4/2018
Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΑΡΩΘΡΩΝ 12/4/2018
Περιληπτική Διακήρυξη για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ Τ.Κ. ΠΟΛΥΜΥΛΟΥ» 12/4/2018
Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για «ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΞΕΝΙΑ ΚΟΖΑΝΗΣ» 11/4/2018
Περιληπτική και Αναλυτική Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ. Άνω Κώμης για ανέγερση σταβλικών εγκαταστάσεων 5/4/2018
Ανακοίνωση για δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση, για την επιλογή των μελών επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκπόνησης της μελέτης «Γεωτεχνική έρευνα – μελέτη σε δημόσια ακίνητα για την ανέγερση εκπαιδευτικών κτιρίων και κλειστών γυμναστηρίων» 4/4/2018
Περιληπτική Διακήρυξη για την σύναψη δημόσιας σύμβασης με τίτλο: «Γεωτεχνική έρευνα-μελέτη σε δημόσια ακίνητα για την ανέγερση εκπαιδευτικών κτιρίων και κλειστών γυμναστηρίων» 4/4/2018
Περιληπτική Διακήρυξη δημοπρασίας για την επιλογή οικονομικού φορέα ως αναδόχου για την εκτέλεση του έργου: «ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ–ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ–ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ Β'» 4/4/2018
Περιληπτική και Αναλυτική Διακήρυξη Ανοιχτού Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ» 4/4/2018
Περιληπτική και Αναλυτική Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ. Αλωνακίων για ανέγερση πρόχειρων σταβλικών εγκαταστάσεων 4/4/2018
Περιληπτική και Αναλυτική Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ. Μαυροδεντρίου για ανέγερση σταβλικών εγκαταστάσεων 4/4/2018
ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την «ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΞΕΝΙΑ ΚΟΖΑΝΗΣ» 2/4/2018
7η Πρόσκληση 2018 (04.04.2018) 31/3/2018
Ανακοίνωση για την λαϊκή αγορά επί της οδού Αριστοτέλους 30/3/2018
2η Πρόσκληση 2018 (02.04.2018) 29/3/2018
Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την Προμήθεια σκυλοτροφών για τη λειτουργία του καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς 28/3/2018
Αποτελέσματα Προκήρυξης ΣΟΧ 1/2018 23/3/2018
Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΑΡΩΘΡΩΝ 17/3/2018
Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 17/3/2018
Εκδήλωση δημόσιας διαβούλευσης για το έργο Industrial Symbiosis for Regional Sustainable Growth and a Resource Efficient Circular Economy 16/3/2018
Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 2018 15/3/2018
Μεγάλη διεύρυνση στο νέο κοινωνικό τιμολόγιο της ΔΕΥΑΚ προς όφελος των οικονομικά ασθενέστερων συμπολιτών μας 14/3/2018
Προκήρυξη μίας (1) θέσης ειδικού συνεργάτη 14/3/2018
6η Πρόσκληση 2018 (16.03.2018) 13/3/2018
Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 13/3/2018
Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΑΧΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΡΤΩΝ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 13/3/2018
Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για τις ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 13/3/2018
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ 13/3/2018
Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 12/3/2018
Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για τις ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 2018-2019 12/3/2018