Τίτλος Hμερομηνία δημοσίευσης
Περιληπτική και Αναλυτική Διακήρυξη Ανοιχτού Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ» 4/4/2018
Περιληπτική και Αναλυτική Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ. Αλωνακίων για ανέγερση πρόχειρων σταβλικών εγκαταστάσεων 4/4/2018
Περιληπτική και Αναλυτική Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ. Μαυροδεντρίου για ανέγερση σταβλικών εγκαταστάσεων 4/4/2018
ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την «ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΞΕΝΙΑ ΚΟΖΑΝΗΣ» 2/4/2018
7η Πρόσκληση 2018 (04.04.2018) 31/3/2018
Ανακοίνωση για την λαϊκή αγορά επί της οδού Αριστοτέλους 30/3/2018
2η Πρόσκληση 2018 (02.04.2018) 29/3/2018
Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την Προμήθεια σκυλοτροφών για τη λειτουργία του καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς 28/3/2018
Αποτελέσματα Προκήρυξης ΣΟΧ 1/2018 23/3/2018
Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΑΡΩΘΡΩΝ 17/3/2018
Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 17/3/2018
Εκδήλωση δημόσιας διαβούλευσης για το έργο Industrial Symbiosis for Regional Sustainable Growth and a Resource Efficient Circular Economy 16/3/2018
Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 2018 15/3/2018
Μεγάλη διεύρυνση στο νέο κοινωνικό τιμολόγιο της ΔΕΥΑΚ προς όφελος των οικονομικά ασθενέστερων συμπολιτών μας 14/3/2018
Προκήρυξη μίας (1) θέσης ειδικού συνεργάτη 14/3/2018
6η Πρόσκληση 2018 (16.03.2018) 13/3/2018
Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 13/3/2018
Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΑΧΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΡΤΩΝ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 13/3/2018
Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για τις ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 13/3/2018
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ 13/3/2018
Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 12/3/2018
Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για τις ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 2018-2019 12/3/2018
Άδειες πλανόδιου και στάσιμου εμπορίου - ετήσια βεβαίωση δραστηριοποίησης 10/3/2018
Πρότυπο έργο αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά στο Δήμο Κοζάνης 8/3/2018
Τροποποίηση της Προκήρυξης 3Κ/2018 8/3/2018
Ανακοίνωση για δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση, για την επιλογή των μελών επιτροπής διαγωνισμού 1/3/2018
Ανοιχτή Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ» 1/3/2018
Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ ΚΡΟΚΟΥ 1/3/2018
Προκήρυξη δημόσιου διαγωνισμού για την Εκπόνηση τοπογραφικών εργασιών για τις ανάγκες του Δήμου Κοζάνης 1/3/2018
Θεώρηση αδειών πωλητών λαϊκών αγορών 28/2/2018