Τίτλος Hμερομηνία δημοσίευσης
Ανοιχτή Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 29/3/2019
Ανοιχτή Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 29/3/2019
Ανοιχτή Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ ΔΕ ΚΟΖΑΝΗΣ 28/3/2019
Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου για την ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΚΟΖΑΝΗΣ 28/3/2019
Αναλυτική Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την Μίσθωση και εκκένωση ανοιχτών μεταλλικών κιβωτίων αποθήκευσης αποβλήτων (skip container) 27/3/2019
Ανοιχτή Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΕ ΚΟΖΑΝΗΣ 27/3/2019
Περιληπτική και Αναλυτική Διακήρυξη διαγωνισμού για την εκμίσθωση σχολικού κυλικείου του 2ου Δημοτικού Σχολείου Κοζάνης 27/3/2019
6η Πρόσκληση 2019 (27.03.2019) 22/3/2019
Ανοιχτή Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΥΣΗΣ ΝΕΚΡΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ 22/3/2019
Ανοιχτή Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ στα πλαίσια του Ευρωπαϊοκού Προγράμματος "HOLISTIC AND INTEGRATED URBAN MODEL FOR SMART CITIES” του προγράμματος HORIZON 2020 με το ακρώνυμο "STARDUST" 22/3/2019
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓIA THN ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΕ ΚΟΖΑΝΗΣ 20/3/2019
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ KAI ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 20/3/2019
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΜΕ ΣΥΜΠΙΕΣΗ (PRESS) 20/3/2019
Περιληπτική και αναλυτική διακήρυξη φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση Δημοτικής έκτασης εμβαδού 8.000,00 τ.μ από το υπ΄αριθμ. 721 χέρσο κοινοτικό κοινότητας Αλωνακίων του Δήμου Κοζάνης 20/3/2019
Περιληπτική Διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας (μέσω Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) για την επιλογή οικονομικού φορέα ως αναδόχου για την κατασκευή/εκτέλεση του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (Δ.Α.Κ.) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ, ΝΟΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ» 19/3/2019
Περιληπτική Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ Τ.Κ. ΑΝΩ ΚΩΜΗΣ» 18/3/2019
Περιληπτική και αναλυτική διακήρυξη φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση Δημοτικής έκτασης στην περιοχή "Παλαιοχώρι" (178.299,56 τ.μ) 15/3/2019
Περιληπτική και αναλυτική διακήρυξη φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση Δημοτικής έκτασης στην περιοχή "Τρανό Φράγμα" (179.639,85 τ.μ) 15/3/2019
Περιληπτική και αναλυτική διακήρυξη φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση Δημοτικής έκτασης στην περιοχή "Ύψωμα Καρόγλου" (187.495,01 τ.μ) 15/3/2019
Περιληπτική και αναλυτική διακήρυξη φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση Δημοτικών εκτάσεων στην περιοχή "Τρανό Φράγμα" (13.350,02 τ.μ, 78.391,05 τ.μ. και 86.659,63 τ.μ.) 15/3/2019
ANOIXTH ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 13/3/2019
Αναλυτική & Περιληπτική Διακήρυξη του ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» 13/3/2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2019 13/3/2019
Απόφαση Δημάρχου για τέλεση πολιτικών γάμων 12/3/2019
Περιληπτική Διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας (μέσω Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) για την επιλογή οικονομικού φορέα ως αναδόχου για την κατασκευή/εκτέλεση του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΧ & ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΛΕΥΚΟΒΡΥΣΗΣ, ΠΡΩΤΟΧΩΡΙΟΥ, ΚΑΛΑΜΙΑΣ & ΕΞΟΧΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ » 12/3/2019
5η Πρόσκληση 2019 (12.03.2019) 8/3/2019
Aνοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για "ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΕ ΕΛΙΜΕΙΑΣ" 7/3/2019
Aνοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δ.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ" 7/3/2019
Aνοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ" 7/3/2019
Aνοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ ΔΕ ΑΙΑΝΗΣ & ΕΛΙΜΕΙΑΣ" 7/3/2019