Τίτλος Hμερομηνία δημοσίευσης
Aνοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΛΟΤΟΜΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΑΛΣΥΛΛΙΩΝ ΚΑΙ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» 7/3/2019
Aνοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» 7/3/2019
Aνοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗΣ» 7/3/2019
Aνοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» 7/3/2019
Aνοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» 7/3/2019
Περιληπτική Διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας (μέσω Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) για την επιλογή οικονομικού φορέα ως αναδόχου για την κατασκευή/εκτέλεση του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ» 5/3/2019
Ανοιχτή Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΑΧΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ,ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΡΤΩΝ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) 4/3/2019
Συνεδριάζει τη Δευτέρα 4 Μαρτίου το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης 4/3/2019
Ανοιχτή Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1/3/2019
Ανοιχτή Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΠΟΡΩΝ ΦΥΤΩΝ ΔΕΝΔΡΥΛΛΙΩΝ 1/3/2019
Ανακοίνωση για δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση για την επιλογή των μελών της επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (Δ.Α.Κ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ, ΝΟΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ» 28/2/2019
Ανοιχτή Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 28/2/2019
Ανοιχτή Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΣΑΡΩΘΡΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΑΡΩΣΗΣ ΟΔΩΝ 27/2/2019
Ανοιχτή Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ 27/2/2019
Ανοιχτή Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 27/2/2019
Ανοιχτή Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 27/2/2019
Περιληπτική και Αναλυτική Διακήρυξη Ανοιχτού Διεθνή Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ» 26/2/2019
Ανοιχτή Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για Μεταφορά νηπίων με ιδιωτικά αυτοκίνητα Δ.Χ με οδηγό Ο.Ε 2019 25/2/2019
Διαβούλευση για το Σχέδιο Δράσης του προγράμματος SYMBI 25/2/2019
Περιληπτική και Αναλυτική Διακήρυξη Ανοιχτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ ΚΛΟΥΒΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΗΣ Δ.Τ.Υ» 25/2/2019
Προκήρυξη δημόσιου διαγωνισμού για την εκπόνηση μελέτης με τίτλο: «Μελέτη τεχνικού έργου cut & cover (τούνελ) στην περιοχή του σιδηροδρομικού σταθμού Κοζάνης» 25/2/2019
Πρόσκληση συμμετοχής αδειούχων υπαιθρίου εμπορίου φορητής έψησης και καντινών για δραστηριοποίηση κατά την περίοδο των Αποκρεών. 25/2/2019
4η Πρόσκληση 2019 (26.02.2019) 22/2/2019
1η Πρόσκληση 2019 (25.02.2019) 21/2/2019
Περιληπτική Διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας (μέσω Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) για την επιλογή οικονομικού φορέα ως αναδόχου για την κατασκευή/εκτέλεση του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ» 21/2/2019
Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 2 μηνών, συνολικού αριθμού 20 ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών για εκτέλεση εργασιών καθαριότητας (αποκομιδής απορριμμάτων κτλ) 20/2/2019
Περιληπτική Διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας (μέσω Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) για την επιλογή οικονομικού φορέα ως αναδόχου για την κατασκευή/εκτέλεση του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΠΟΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ» 20/2/2019
Περιληπτική Διακήρυξη δημοπρασίας για την «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Δ.Ε. ΑΙΑΝΗΣ» 20/2/2019
Περιληπτική Διακήρυξη δημοπρασίας για την «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Δ.Ε. ΕΛΙΜΕΙΑΣ» 20/2/2019
Περιληπτική Διακήρυξη δημοπρασίας για την επιλογή οικονομικού φορέα ως αναδόχου για την εκτέλεση του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΡΟΚΟΥ» 20/2/2019