Επιστροφή

Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης για μονοδρόμηση τμήματος της οδού Βεάκη

 
Απόφαση Δ.Σ. αριθμ .663/2009
 
     Το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης έχοντας υπόψη την στενότητα και τη μεγάλη κατά μήκος κλίση της οδού Βεάκη Αιμιλίου που την καθιστούν μη ασφαλή για κίνηση των οχημάτων και προς τις δύο κατευθύνσεις και τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Χωροταξίας-Κυκλοφοριακού -Πεζοδρομίων-Περιπτέρων του Δήμου Κοζάνης, αποφάσισε τη μονοδρόμηση τμήματος  της οδού Βεάκη Αιμιλίου από την οδό Ηλ. Καπετανάκη έως την οδό Στ. Σταμκίδη με κατεύθυνση από Β προς Ν.