Επιστροφή

Ειδική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 27 Ιουνίου

Παρακαλώ να παραβρεθείτε στην ΕΙΔΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης, που θα γίνει την Τετάρτη 27 Ιουνίου και ώρα 7μμ στην αίθουσα συνεδριάσεών του, στο  «ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ» κτήριο, του Δήμου Κοζάνης, Χαρισίου Μούκα & Κοβεντάρων, στην Κοζάνη,  με το παρακάτω θέμα συζήτησης:
Έγκριση Ισολογισμού – Αποτελεσμάτων χρήσης και Ταμειακού Απολογισμού έτους 2016 του Δήμου Κοζάνης.