Επιστροφή

ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης με θέμα: Αναστολή λειτουργίας της Καρδιολογικής Κλινικής και της Στεφανιαίας Μονάδας του Μαμάτσειου Γενικού Νοσοκομείου Κοζάνης.

Παρακαλώ να παραβρεθείτε στην ανωτέρω ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση, λόγω του κατεπείγοντος του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του «ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟΥ» κτιρίου, του Δήμου Κοζάνης, Χαρισίου Μούκα & Κοβεντάρων, στην Κοζάνη, με το παρακάτω θέμα συζήτησης:

1.Αναστολή λειτουργίας της Καρδιολογικής Κλινικής και της Στεφανιαίας Μονάδας του Μαμάτσειου Γενικού Νοσοκομείου Κοζάνης.

Η Συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα διότι με το κλείσιμο της Καρδιολογικής Κλινικής και της Στεφανιαίας Μονάδας απαξιώνεται το Μαμάτσειο Νοσοκομείο Κοζάνης.


Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΙΟΜΟΥ