Επιστροφή

Έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης την Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου 2012

 
 
 
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
----------------------

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 
 
 
                          
 
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 
 
 
 
 
 
  Κοζάνη 03-12-2012
  Αρ. Πρωτ : 79.555
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΣΕ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
7-12-2012
 
 
 
 
ΗΜΕΡΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
 
 
 
 
ΩΡΑ
14:00
 
 
 
 
ΤΟΠΟΣ
ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ
 
 
 

Παρακαλώ να παραβρεθείτε στην ανωτέρω τακτική συνεδρίαση, του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεών του, στο «ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ» κτήριο, του Δήμου Κοζάνης, Χαρισίου Μούκα & Κοβεντάρων, στην Κοζάνη, με τα παρακάτω θέματα συζήτησης:

 
 
 
 
1.      

Λήψη απόφασης για παράταση του χρόνου αποπληρωμής δανείων του Δήμου Κοζάνης.

Εισηγήτρια:Κα Τουμπουλίδου Παρθένα, Αντ/ρχος Κοζάνης

2.      

Επικαιροποίηση της αριθμ. 729/2007 Α.Δ.Σ. που αφορά Τροποποίηση σχεδίου ΖΟΕ2, για ανέγερση νέας πτέρυγας στο Τιάλειο Εκκλησιαστικό Γηροκομείο.

Εισηγήτρια: Κα Κουϊμτζίδου Ελπίδα, Αντ/ρχος Κοζάνης.

3.      

Έγκριση των υπ'αριθμ. 14/12 και 15/12 αποφάσεων Δ.Σ ΔΗΠΕΘΕ Κοζάνης για Τροποποίηση Π/σμού έτους 2012 και Έγκριση Π/σμού έτους 2013 αντίστοιχα.

Εισηγήτρια: Κα Καλογερίδου Κυριακή, Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΗΠΕΘΕ Κοζάνης.

4.      

Παραχώρηση δικτύων Τηλεθέρμανσης, Ύδρευσης, Αποχέτευσης Ακαθάρτων, Αποχέτευσης Ομβρίων της ΖΕΠ Κοζάνης, στη ΔΕΥΑΚ.

Εισηγητής: κ. Θεοδωρίδης Θεόδωρος, Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΠΕΠΟΚ Α.Ε.

5.      

Έγκριση της αριθμ. 186/2012 Α.Δ.Σ. ΔΕΥΑΚ για “Πρόσληψη προσωπικού (δίμηνη σύμβαση) για το έργο Πιλοτική εφαρμογή τεχνολογίας για περιορισμό απωλειών διαρροών δικτύου (Waterloss)”

Εισηγητής: κ. Παφίλης Εμμανουήλ, Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΥΑΚ  
6.      

Απόψεις επί της εγκατάστασης σταθμού ηλεκτροπαραγωγής από καύση βιομάζας ισχύος 999 κw της εταιρίας Α=Ζ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. στο υπ' αριθμ. 169 αγροτεμάχιο του αγροκτήματος Αλωνακίων του Δήμου Κοζάνης.

Εισηγήτρια: Κα Μπουμπόναρη Νικολέτα, Αντ/ρχος Κοζάνης

7.      

 Α. Έγκριση χορήγησης 3ης παράτασης προθεσμίας της 1ης, 2ης και 3ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας εκτέλεσης, 2ης παράτασης προθεσμίας της 4ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας εκτέλεσης και 1ης παράτασης συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Κτίριο Βιβλιοθήκης και Εκθεσιακού Χώρου Βιβλιοθήκης»

Β. Έγκριση 1ου ΑΠΕ έργου “Συντήρηση οδοστρώματος Κόμβος Αιανής”

Εισηγητής: κ. Καραπάτσιος Ευάγγελος, Αντ/ρχος Κοζάνης

8.      

Εξέταση αίτησης Σαρηκυριακίδη Θεμιστοκλή που αφορά εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης του πρώην Δήμου Ελλησπόντου την περίοδο από Δεκέμβριο 2007 έως Δεκέμβριο 2010.

Εισηγήτρια: Κα Τουμπουλίδου Παρθένα, Αντ/ρχος Κοζάνης.

9.      

Παραχώρηση της χρήσης σχολικού αγροτεμαχίου (αρ.τεμ. 1132 εμβ. 16.142,00 τ.μ.) ιδιοκτησίας Δ.Κ. για τις ανάγκες του Αρχαιολογικού Μουσείου Αιανής.

Εισηγητές: κ. Τσανακτσίδης Ευστάθιος, εντεταλμένος σύμβουλος για την ακίνητη περιουσία του Δήμου Κοζάνης, Κα Κουφαλέξη – Καραμανώλα Ματίνα, Πρόεδρος Δ.Κ. Αιανής.

10. 
Αποδοχή διαφόρων ποσών.
Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων
Τροποποίηση Προϋπολογισμού χρήσης 2012.
Εισηγήτρια: Κα Τουμπουλίδου Παρθένα, Αντ/ρχος Κοζάνης
11. 
Έγκριση χορήγησης:

α) Αδειών Υπηρεσιών διαδικτύου, β)Αδειών Τεχνικών παιγνίων, γ) Παραγωγικών αδειών.

Εισηγητής: κ. Μάρκος Φλώρος,  Πρόεδρος Δ.Σ. Κοζάνης
12. 
 Αιτήσεις – έγγραφα – ανακοινώσεις
 
 
Η ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΘΑ ΤΗΡΗΘΕΙ ΑΥΣΤΗΡΑ
 
 
 

 Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης και ώρα 14:00 μπορείτε να επισκεφθείτε το Γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου και να ενημερωθείτε σχετικά.

 
 
 
 
 
 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
 
 
ΜΑΡΚΟΣ ΦΛΩΡΟΣ