Επιστροφή

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης την Δευτέρα 8 Οκτωβρίου

 
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

----------------------

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 
 
 
                          
 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 
 
 
 
 
 

 Κοζάνη  03-10-2012

 Αρ. Πρωτ : 65.239

 
 
 
 
 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΣΕ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
08-10-2012
 
ΗΜΕΡΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ
 
ΩΡΑ
20:00
 
ΤΟΠΟΣ
ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ
 

Παρακαλώ να παραβρεθείτε στην ανωτέρω τακτική συνεδρίαση, του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεών του, στο  «ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ» κτήριο, του Δήμου Κοζάνης, Χαρισίου Μούκα & Κοβεντάρων, στην Κοζάνη, με τα παρακάτω θέματα συζήτησης:

 
 
1.  
ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΙΜΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ 100 ΕΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ.
Εισηγητής: κ. Μαλούτας Λάζαρος, Δήμαρχος Κοζάνης
 
2.  

Συζήτηση με θέμα «Εκτίμηση του κόστους μετάβασης της Δυτ. Μακεδονίας σε καθεστώς χαμηλής Λιγνιτικής Παραγωγής.

Εισηγητής: κ. Μαυροματίδης Δημήτριος, Δημοτικός Σύμβουλος.
 
3.  

Έγκριση της αριθμ. 23/2012 Α.Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικής Πρόνοιας και Μέριμνας του Δήμου Κοζάνης, που αφορά «Έκδοση εγγυητικής επιστολής»

Εισηγητής: κ. Κυτίδης Κων/νος, Πρόεδρος Δ.Σ. Κοινωφ. Επιχείρησης.
 
4.  

Έγκριση της αριθμ. 45/2012 Α.Δ.Σ. του Ο.Α.Π.Ν. του Δήμου Κοζάνης που αφορά «Μεταφορά πιστώσεων από το αποθεματικό του Προϋπολογισμού 2012»

Εισηγητής:κ. Γελαδάρης Χάρης, Πρόεδρος Δ.Σ. Ο.Α.Π.Ν. 
 
5.  

Α)Εξέταση ένστασης της αναδόχου Κ/ΞΙΑΣ «ΚΟΚΚΙΝΟΣ Α.Τ.Ε.Ε. – ΑΤΡΑΠΟΣ Α.Τ.Ε. κατά του 2ου Πρωτοκόλλου Χαρακτηρισμού Εδαφών του έργου «Κτίριο Βιβλιοθήκης και Εκθεσιακού Χώρου Βιβλιοθήκης»

Εισηγητής: κ. Καραπάτσιος Ευάγγελος, Αντ/ρχος Κοζάνης.
 
6.  

Υπογραφή Σύμβασης μεταξύ Δήμου Κοζάνης και ΚΤΕΛ ΑΣΤΙΚΩΝ για την παροχή συγκοινωνιακού έργου στην πόλη της Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Καραπάτσιος Ευάγγελος, Αντ/ρχος Κοζάνης
 
7.  

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ: Α) Εξέταση αίτησης – ένστασης των Μιχαηλίδη Γ., Βαχτσιαβάνου Δ., Κων/νίδη Ν., Ντίνα Β., Καλημέρη Ν., Φασνάκη Μ., Μπατιάνη Αθ., Παπαζήση Χρ. Και Λάτσιου Κ., κατά της αριθμ. 13/2010 Α.Δ.Σ. για τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στα Ο.Τ. 17 και 18 της πόλης της Κοζάνης.

Εισηγήτρια: Κα Κουϊμτζίδου Ελπίδα, Αντ/ρχος Κοζάνης.
 
8.  

Αίτημα Μιχούλη Αναστασίας για διοικητική αποβολή της Καπρίνη Συμέλας από το περίπτερο επί της πλατείας Νίκης.

Εισηγήτρια: Κα Τουμπουλίδου Παρθένα, Αντ/ρχος Κοζάνης
 
9.  

Καθορισμός αριθμού νέων επαγγελματικών αδειών πωλητών Λαϊκών Αγορών για το έτος 2012.

Εισηγήτρια: Κα Τουμπουλίδου Παρθένα, Αντ/ρχος Κοζάνης
 
10. 
Αποδοχή κυριότητας μηχανημάτων έργων του πρώην Δήμου Ελλησπόντου.
Εισηγητής: κ. Αποστολίδης Παναγιώτης, Αντ/ρχος Κοζάνης.
 
11. 

Α)Εκμίσθωση ή μη βοσκήσιμης έκτασης εμβ. 3.900 στρ. που βρίσκεται στην περιοχή «Γκιώνα – Τσαρκούλι» του αγροκτήματος Τ.Κ. Χαραυγής του Δήμου Κοζάνης.

Β) Εκμισθώσεις δημοτικών χωραφιών 1)Τ.Κ. Άνω Κώμης εμβ. 86.345 τ.μ., 2)Τ.Κ. Αμυγδαλιάς εμβ. 42.275 τ.μ. και 3)Τ.Κ. Μαυροδενδρίου εμβ. 37.250 τ.μ.

Εισηγητής: κ. Τσανακτσίδης Ευστάθιος, εντεταλμένος σύμβουλος για την ακίνητη περιουσία του Δήμου Κοζάνης.

 
12. 
Αποδοχή διαφόρων ποσών.
Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων
Τροποποίηση Προϋπολογισμού χρήσης 2012.
Εισηγήτρια: Κα Τουμπουλίδου Παρθένα, Αντ/ρχος Κοζάνης
 
13. 
Έγκριση χορήγησης:

α) Αδειών Υπηρεσιών διαδικτύου, β)Αδειών Τεχνικών παιγνίων, γ) Παραγωγικών αδειών.

Εισηγητής: κ. Μάρκος Φλώρος, Πρόεδρος Δ.Σ. Κοζάνης
 
14. 

 Αιτήσεις – έγγραφα – ανακοινώσεις

 

Η ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΘΑ ΤΗΡΗΘΕΙ ΑΥΣΤΗΡΑ

 
 

 Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης και ώρα 15:00 μπορείτε να επισκεφθείτε το Γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου και να ενημερωθείτε σχετικά. Το γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου θα είναι ανοικτό για ενημέρωση και την Δευτέρα 08-10-2012, τις ώρες από 17:00 έως 20:00.

 
 
 
 
 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
 
 
 
ΜΑΡΚΟΣ ΦΛΩΡΟΣ