Επιστροφή

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης την Πέμπτη 30 -12-2010


Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης, καλεί τα μέλη του σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του «ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟΥ» κτιρίου, του Δήμου Κοζάνης, Χαρισίου Μούκα & Κοβεντάρων, στην Κοζάνη, την Πέμπτη 30-12-2010 στις 14: 00, με τα παρακάτω θέματα συζήτησης:

Έγκριση υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Κοζάνης – ΔΕΥΑΚ με τίτλο «Διαχείριση των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης των Δημοτικών ενοτήτων Αιανής, Δημ.Υψηλάντη, Ελλησπόντου και Ελίμειας του Καλλικρατικού Δήμου Κοζάνης κατά τη μεταβατική περίοδο του Νόμου 3852/2010»
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Κοκαλιάρης, Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΥΑΚ

Α)Αποδοχή διαφόρων ποσών, Β)Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων, Γ)Τροποποίηση Προϋπολογισμού χρήσης 2010.
Εισηγήτρια: Κα Αναστασία Σιόμου, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης
.
Α)Τρόπος εκτέλεσης διαφόρων έργων, Β)Έγκριση Α.Π.Ε., Γ)Παράταση περαίωσης διαφόρων έργων, Δ)Έγκριση Πρωτοκόλλων παραλαβής διαφόρων έργων.
Εισηγητής: κ. Θεόδωρος Βασδάρης, Αντ/ρχος Κοζάνης

Έγκριση χορήγησης αδειών:
Α) Υπηρεσιών διαδικτύου
Β)Τεχνικών παιγνίων

Εισηγήτρια: Κα Αναστασία Σιόμου, Πρόεδρος Δ.Σ. Κοζάνης

Αιτήσεις – έγγραφα – ανακοινώσεις

Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης και ώρα 14:00 μπορείτε να επισκεφθείτε το Γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου και να ενημερωθείτε σχετικά.


Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ


ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΙΟΜΟΥ