Επιστροφή

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την Δευτέρα 11 Ιουνίου

 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

----------------------

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 
 
 
                          
 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 
 
 
 
 
 

 Κοζάνη  07-06-2012

 Αρ. Πρωτ : 35.096

 
 
 
 
 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΣΕ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
11-06-2012
 
ΗΜΕΡΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ
 
ΩΡΑ
14:00
 
ΤΟΠΟΣ
ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ
 

Παρακαλώ να παραβρεθείτε στην ανωτέρω τακτική συνεδρίαση, του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεών του, στο  «ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ» κτήριο, του Δήμου Κοζάνης, Χαρισίου Μούκα & Κοβεντάρων, στην Κοζάνη, με τα παρακάτω θέματα συζήτησης:

 
 
1.  
Έγκριση Α.Δ.Σ. ΔΗΠΕΘΕ Κοζάνης:
α) 5/2012 «Έγκριση Απολογισμού Δράσης 2011»

β) 8/2012 «Έγκριση ισολογισμού έτους 2011»

Εισηγήτρια: Κα Καλογερίδου Κυριακή, Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΗΠΕΘΕ Κοζάνης.
 
2.  

Έγκριση υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Κοζάνης – ΔΕΥΑΚ – ΙΤΕΣΚ με αντικείμενο την Τηλ/νση Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Παφίλης Εμμανουήλ, Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΥΑΚ.
 
3.  

Έγκριση υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ ΥΠ.ΠΟ.Τ. – Δήμου Κοζάνης – ΔΗΠΕΘΕ Κοζάνης με αντικείμενο «Ενίσχυση θεατρικής ανάπτυξης της πόλης της Κοζάνης και της ευρύτερης περιοχής των Νομών Κοζάνης, Γρεβενών, Καστοριάς, Φλώρινας»

 Εισηγήτρια: Κα Καλογερίδου Κυριακή, Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΗΠΕΘΕ Κοζάνης.

 
4.  

Συζήτηση επί του ερωτήματος του Δ.Σ. Ιωαννίδη Ελευθερίου «Λειτουργία Δημοτικού Κήπου και Υπαίθριου Δημοτικού Θεάτρου.»

Εισηγητής: Ιωαννίδης Ελευθέριος, Δημοτικός Σύμβουλος.

 
5.  

Συζήτηση επί του ερωτήματος του Δ.Σ. Ιωαννίδη Ελευθερίου «Ανάληψη, από δικηγόρους – μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης, υποθέσεων που στρέφονται κατά του Δήμου Κοζάνης».

Εισηγητής: Ιωαννίδης Ελευθέριος, Δημοτικός Σύμβουλος.

 
6.  

Α) Έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής των έργων:1)Προμήθεια απορριμματοδεκτών, 2) Προμήθεια κάδων μηχανικής αποκομιδής, 3)Κατασκευή δρόμου περιοχής νεκροταφείων Μαυροδενδρίου, 4)Διαμόρφωση αύλειου χώρου σχολείου τ.δ. Λιβερών,

Β)Υποβολή πρότασης στο Ε.Π. Μακεδονίας – Θράκης 2007-2013 «Εξοικονόμηση ενέργειας στο Δημοτικό Φωτισμό με την αντικατάσταση συμβατικών λαμπτήρων με τύπου LED»

Γ)Έγκριση μελετών και τρόπος εκτέλεσης των έργων: 1) Κατασκευή πεζοδρομίων στην Αιανή 2) Χρωματισμοί – Βελτίωση εσωτερικών και αύλειων χώρων, σχολικών και δημοτικών κτηρίων Δήμου Κοζάνης 3) Λειτουργική αναβάθμιση υποδομών σε Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Κοζάνης 4) Ανακατασκευή και βελτίωση αγροτικού οδικού δικτύου Δήμου Κοζάνης 5) Συντήρηση οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης οδικού δικτύου Δήμου Κοζάνης 6)Επεμβάσεις σε οδούς και κοινόχρηστους χώρους

Εισηγητής: κ. Καραπάστιος Ευάγγελος, Αντ/ρχος Κοζάνης.
 
7.  

Υποβολή απόψεων του Δημοτικού Συμβουλίου για την Μ.Π.Ε. του έργου: «Εγκατάσταση και λειτουργία σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας στη θέση «ΤΟΥΜΠΑ ΡΑΧΗ» της Τ.Κ. Χρωμίου του Δήμου Κοζάνης

Εισηγητές: κ. Καραπάτσιος Ευάγγελος, Αντ/ρχος Κοζάνης, Κα Σιαμπανοπούλου Μελπομένη, Εκπρόσωπος Τ.Κ. Χρωμίου του Δήμου Κοζάνης

 
8.  

Ορισμός επιτροπής διενέργειας απογραφής όλων των περιουσιακών στοιχείων που περιέρχονται στην κυριότητα του Δ.Κ. από τη Νομαρχιακή Επιτροπή Λαϊκής Επιμόρφωσης (ΝΕΛΕ) της πρώην Ν.Α. Κοζάνης

Εισηγητής: κ. Κυτίδης Κων/νος, Πρόεδρος Δ.Σ. Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικής Πρόνοιας και Μέριμνας του Δήμου Κοζάνης.

 
9.  
Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας του Δήμου Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Κυτίδης Κων/νος, Πρόεδρος Δ.Σ. Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικής Πρόνοιας και Μέριμνας του Δήμου Κοζάνης.

 
10. 

Έγκριση παράτασης σύμβασης μίσθωσης ακινήτου που στεγάζεται το ΚΕΠ του πρώην Δήμου Ελίμειας.

Εισηγήτρια: κα Τουμπουλίδου Παρθένα, Αντ/ρχος Κοζάνης.
 
11. 

Έγκριση παράτασης σύμβασης μίσθωσης ακινήτου που στεγάζονται υπηρεσίες του Δήμου Κοζάνης.

Εισηγήτρια: κα Τουμπουλίδου Παρθένα, Αντ/ρχος Κοζάνης.  
 
12. 
Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Κοζάνης για την Τακτική Γενική Συνέλευση της ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε.
Εισηγητής: κ. Φλώρος Μάρκος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης.
 
13. 
Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2012
Εισηγητής: κ. Καραπάστιος Ευάγγελος, Αντ/ρχος Κοζάνης.
 
14. 

Πρόταση αδειοδότησης  για την Εκμετάλλευση λατομείου αργίλου στη θέση «ΧΑΡΑΜΗ» του Δήμου Κοζάνης από την εταιρεία «ΓΕΩΕΛΛΑΣ Α.Μ.Μ.Α.Ε.»

Εισηγήτρια: κ. Ν. Μπουμπόναρη
 
15. 
Αποδοχή διαφόρων ποσών.
Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων
Τροποποίηση Προϋπολογισμού χρήσης 2012.
Εισηγήτρια: Κα Παρθένα Τουμπουλίδου, Αντ/ρχος Κοζάνης
 
16. 
Έγκριση χορήγησης:

α) Αδειών Υπηρεσιών Διαδικτύου, β)Αδειών Τεχνικών Παιγνίων, γ)Παραγωγικών αδειών.

Εισηγητής: κ. Μάρκος Φλώρος, Πρόεδρος Δ.Σ. Κοζάνης
 
17. 

 Αιτήσεις – έγγραφα – ανακοινώσεις

 

Η ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΘΑ ΤΗΡΗΘΕΙ ΑΥΣΤΗΡΑ

 
 

 Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης και ώρα 14:00 μπορείτε να επισκεφθείτε το Γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου και να ενημερωθείτε σχετικά.

 
 
 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
 
 
 
ΜΑΡΚΟΣ ΦΛΩΡΟΣ