Επιστροφή

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την Δευτέρα 14 Μαΐου

 
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

----------------------

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 
 
 
                          
 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 
 
 
 
 
 

 Κοζάνη  04-05-2012

 Αρ. Πρωτ : 26.765

 
 
 
 
 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΣΕ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
14-05-2012
 
ΗΜΕΡΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ
 
ΩΡΑ
20:00
 
ΤΟΠΟΣ
ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ
 

Παρακαλώ να παραβρεθείτε στην ανωτέρω τακτική συνεδρίαση, του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεών του, στο  «ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ» κτήριο, του Δήμου Κοζάνης, Χαρισίου Μούκα & Κοβεντάρων, στην Κοζάνη, με τα παρακάτω θέματα συζήτησης:

 
 
1.  

Έγκριση της αριθμ. 4/2012 Α.Δ.Σ. της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Κοινωνικής Πρόνοιας και Μέριμνας Δήμου Κοζάνης που αφορά «Ψήφιση διετούς προγράμματος δράσης»

Εισηγητής: κ. Κυτίδης Κων/νος, Πρόεδρος Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης.  

 
2.  

Έγκριση της αριθμ. 15/2012 Α.Δ.Σ. του Οργανισμού Αθλητισμού Πολιτισμού και Νεολαίας του Δήμου Κοζάνης που αφορά «Ψήφιση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας:

Εισηγητής: κ. Γελαδάρης Χάρης, Πρόεδρος Δ.Σ. του Οργανισμού.
 
3.  
Λήψη μέτρων για τη λειτουργία των Νεκροταφείων Δ.Κ. Κοζάνης
Εισηγήτρια: Κα Τουμπουλίδου Παρθένα, Αντ/ρχος Κοζάνης.
 
4.  

Α)Αποδοχή απόφασης ένταξης της δράσης «Ανάπλαση Κεντρικής Πλατείας Αιανής»

Β) Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής των έργων α)Ασφαλτόστρωση δρόμου τ.δ. Σιδερά- Κτενά, β)Οδικές υποδομές Δήμου Ελλησπόντου

Γ) Τρόπος εκτέλεσης έργων,  α)Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων & κεντρικός Αποχετευτικός Αγωγός Αιανής Ν.Κοζάνης

Δ)Έγκριση Μελετών: α)Βελτίωση χάραξης υφιστάμενης οδοποιΐας στη διαδρομή Κόμβος εκκλησάκι – Ηπειρώτικα – Μελίσσια – κόμβος Κοίλων, β)Βελτίωση χάραξης συνδετήριας οδού από τη Δυτική έξοδο της πόλης μέχρι το κομβικό σημείο (ΑΗΛΙΟΣΤΡΑΤΑ) 

Ε)Έγκριση Α.Π.Ε.
Εισηγητής: κ. Καραπάτσιος Ευάγγελος, Αντ/ρχος Κοζάνης
 
5.  

Πρόσληψη προσωπικού δίμηνης απασχόλησης για τις ανάγκες της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Καραπάτσιος Ευάγγελος, Αντ/ρχος Κοζάνης.
 
6.  
Έγκριση Α.Δ.Σ. της Κοβενταρείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης

Α) 5/2012 «Έγκριση πεπραγμένων και Οικονομικού Απολογισμού 2011»

Β) 6/2012 «Κατάρτιση Προϋπολογισμού και Προγράμματος Δράσης 2012.

Εισηγητής: κ. Βασδάρης Θεόδωρος, Πρόεδρος Δ.Σ. Κοβενταρείου Βιβλιοθήκης.

 
7.  

Έγκριση υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Κοζάνης και ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας με αντικείμενο την «Παραγωγή βιοκαυσίμου Biodisel από συλλεγόμενα τηγανέλαια του Δήμου Κοζάνης & ορισμός δύο εκπροσώπων για την Επιτροπή Παρακολούθησης της παραπάνω σύμβασης

Εισηγητής: κ. Αποστολίδης Παναγιώτης, Αντ/ρχος Κοζάνης.   
 
8.  

Έγκριση υπογραφής συμβάσεων με το Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Παλαιών Ελαστικών ECOELASTIKA Α.Ε.  για τη διαχείριση παλαιών ελαστικών του Δήμου Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Αποστολίδης Παναγιώτης, Αντ/ρχος Κοζάνης.   
 
9.  

Συμμετοχή του Δήμου Κοζάνης στο διεθνές δίκτυο ACR+

Εισηγητής: κ. Αποστολίδης Παναγιώτης, Αντ/ρχος Κοζάνης.
 
10. 

Πρόσληψη προσωπικού δίμηνης απασχόλησης για τις ανάγκες της Δ/νσης Διαχείρισης Απορριμμάτων του Δήμου Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Αποστολίδης Παναγιώτης, Αντ/ρχος Κοζάνης.
 
11. 

Απευθείας εκποίηση δημοτικής έκτασης (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.221/1974) εμβ. 5.434,92 τ.μ. του χερσολίβαδου 838 της Τ.Κ. Ακρινής του Δήμου Κοζάνης, στον Πασχαλίδη Αναστάσιο για κατασκευή βιοτεχνικής μονάδας πλαστικών.

Εισηγητές: κ. Τσανακτσίδης Ευστάθιος, εντεταλμένος σύμβουλος για την ακίνητη περιουσία του Δήμου Κοζάνης, κ. Πουτογλίδης Παύλος, Πρόεδρος Τ.Κ. Ακρινής.

 
12. 

Παραχώρηση ή μη της χρήσης δημοτικού κτηρίου που βρίσκεται στο πάρκο της Τ.Κ. Ρυακίου, στον Εκπολιτιστικό – Μορφωτικό – Αθλητικό Σύλλογο (ΕΜΑΣ) Ρυακίου

Εισηγητές: κ. Τσανακτσίδης Ευστάθιος, εντεταλμένος σύμβουλος για την ακίνητη περιουσία του Δήμου Κοζάνης, Σιαμίδου Ελένη, Πρόεδρος Τ.Κ. Ρυακίου. 

 
13. 

Απευθείας αγορά ακινήτου εμβ. 132,89 τ.μ. που βρίσκεται στην Τ.Κ. Ροδιανής του Δήμου Κοζάνης, για τη δημιουργία πάρκου – παιδικής χαράς.

Εισηγητές: κ.Τσανακτσίδης Ευστάθιος, εντεταλμένος σύμβουλος για την ακίνητη περιουσία του Δήμου Κοζάνης, κ. Ρουσιάδης Γεώργιος, Πρόεδρος Τ.Κ. Ροδιανής

 
14. 
Αποδοχή διαφόρων ποσών.
Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων
Τροποποίηση Προϋπολογισμού χρήσης 2012.
Εισηγήτρια: Κα Παρθένα Τουμπουλίδου, Αντ/ρχος Κοζάνης
 
15. 
Έγκριση χορήγησης:
α) Αδειών Υπηρεσιών Διαδικτύου, β)Αδειών Τεχνικών Παιγνίων.
Εισηγητής: κ. Μάρκος Φλώρος, Πρόεδρος Δ.Σ. Κοζάνης
 
16. 

 Αιτήσεις – έγγραφα – ανακοινώσεις

 

Η ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΘΑ ΤΗΡΗΘΕΙ ΑΥΣΤΗΡΑ

 
 

 Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης και ώρα 15:00 μπορείτε να επισκεφθείτε το Γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου και να ενημερωθείτε σχετικά. Το γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου θα είναι ανοικτό για ενημέρωση και τη Δευτέρα 14-05-2012, τις ώρες από 17:00 έως 20:00.

 
 
 
 
   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
 
 
 
ΜΑΡΚΟΣ ΦΛΩΡΟΣ