Επιστροφή

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου

 
 
 
 
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

----------------------

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 
 
 
                          
 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 
 
 
 
 
 
  Κοζάνη 17-12-2012
  Αρ. Πρωτ : 83.330
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΣΕ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
21-12-2012
 
 
 
 
 
ΗΜΕΡΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
 
 
 
 
 
ΩΡΑ
14:30
 
 
 
 
 
ΤΟΠΟΣ
ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ
 
 
 
 

Παρακαλώ να παραβρεθείτε στην ανωτέρω τακτική συνεδρίαση, του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεών του, στο «ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ» κτήριο, του Δήμου Κοζάνης, Χαρισίου Μούκα & Κοβεντάρων, στην Κοζάνη, με τα παρακάτω θέματα συζήτησης:

 
 
 
 
 
1.      

Απονομή τιμητικής διάκρισης στο Ζωγράφο Χατζάκη Γεώργιο

Εισηγητής: κ. Φλώρος Μάρκος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης.

2.      

1. Παράταση σύμβασης μίσθωσης ακινήτου από το Δήμο Κοζάνης. 2. Απ' ευθείας μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του 7ου Νηπιαγωγείου Κοζάνης στη Δ.Κ. Κοζάνης.

Εισηγητής:κ. Τσανακτσίδης Ευστάθιος, εντεταλμένος σύμβουλος για θέματα ακίνητης περιουσίας.

3.      

 ΕΡΓΑ: Α. Εγκρίσεις παρατάσεων προθεσμιών των παρακάτω έργων: 1)”Διάνοιξη οδού Αλικαρνασού” 2) ''Διαγραμμίσεις εσωτερικού δικτύου οδοποιίας 2012'' Β. Εγκρίσεις Α.Π.Ε των έργων :1)1ου ΑΠΕ “Διαγραμμίσεις εσωτερικού δικτύου οδοποιίας 2012” 2) 2ου ΑΠΕ και 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. “Διαμόρφωση – Εξοπλισμός κλειστής αίθουσας γυμναστηρίου στο Λιάπειο Αθλητικό Κέντρο” Γ. Έγκριση τροποποίησης μελέτης του έργου “Κτίριο Βιβλιοθήκης και Εκθεσιακού Χώρου Βιβλιοθήκης”. Δ. Έγκριση της αριθμ. 139/2012 μελέτης του έργου “Μελέτη αποκατάστασης και μετατροπής Αρχοντικού Βαμβακά σε Πινακοθήκη” Ε. Εξαίρεση χαρακτηρισμού ως αξιόλογου έργου της Ανάπλασης της Πλατείας Λασσάνη”

Εισηγητής: κ. Καραπάτσιος Ευάγγελος, Αντ/ρχος Κοζάνης

4.      

Έγκριση υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Κοζάνης – ΕΚΑΒ για την υλοποίηση του έργου “Κατασκευή ΕΚΑΒ Κοζάνης”

Εισηγητής: κ. Καραπάτσιος Ευάγγελος, Αντ/ρχος Κοζάνης

5.      

Έγκριση της αριθμ. 29/2012 Α.Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικής Πρόνοιας και Μέριμνας Δήμου Κοζάνης που αφορά 'Έκδοση εγγυητικής επιστολής”

Εισηγητής: κ. Κυτίδης Κων/νος, Πρόεδρος Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης. 

6.      

Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Κοζάνης στο Πρωτοβάθμιο και Δευτεροβάθμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης Θεάτρων, Κινηματογράφων και Παρεμφερών Επιχειρήσεων.

Εισηγητής: κ. Αποστολίδης Παναγιώτης, Αντ/ρχος Κοζάνης.

7.      
Αποδοχή διαφόρων ποσών.
Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων
Τροποποίηση Προϋπολογισμού χρήσης 2012.
Εισηγήτρια: Κα Τουμπουλίδου Παρθένα, Αντ/ρχος Κοζάνης
8.      
Έγκριση χορήγησης:

α) Αδειών Υπηρεσιών διαδικτύου, β)Αδειών Τεχνικών παιγνίων, γ) Παραγωγικών αδειών.

Εισηγητής: κ. Μάρκος Φλώρος, Πρόεδρος Δ.Σ. Κοζάνης

9.      

 Αιτήσεις – έγγραφα – ανακοινώσεις
 
 
Η ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΘΑ ΤΗΡΗΘΕΙ ΑΥΣΤΗΡΑ
 
 
 
 

 Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης και ώρα 14:00 μπορείτε να επισκεφθείτε το Γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου και να ενημερωθείτε σχετικά.

 
 
 
 
 
 
 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
 
 
ΜΑΡΚΟΣ ΦΛΩΡΟΣ