Επιστροφή

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 7-7-2008

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης


Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης, καλεί τα μέλη του σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Νομαρχιακού Συμβουλίου στο Νομαρχιακό κατάστημα Κοζάνης, τη Δευτέρα 7-7-2008 στις 18:00 μ.μ. για την παρουσίαση και συζήτηση του Προγράμματος «Ψηφιακός Δήμος» που υλοποιεί η ΚΕΔΚΕ, ως ακολούθως:

 • Α΄Θεματική Συνεδρίαση

 • 1. Από τη Μηχανοργάνωση στην Αναδιοργάνωση των δήμων
  2. Διαχείριση γης και περιουσίας με GIS
 • Β΄ Θεματική Συνεδρίαση

 • 1. Δίκτυα intranet–extranet
  2. Ευρυζωνικά Δίκτυα
 • Γ΄ Θεματική Συνεδρίαση

 • 1. Διαχείριση διαδικασιών και διοίκηση του Ψηφιακού Δήμου
  2. Παρουσίαση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.