Επιστροφή

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης /17-5-2010

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης /17-5-2010
 
Η  Πρόεδρος  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Κοζάνης,  καλεί  τα  μέλη  του  σε τακτική συνεδρίαση,  που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του «ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟΥ» κτιρίου, του Δήμου Κοζάνης, Χαρισίου Μούκα & Κοβεντάρων, στην Κοζάνη,  τη Δευτέρα  17-5-2010 στις 20:30, με τα παρακάτω θέματα συζήτησης:
 
            Έγκριση υπογραφής Προγραμματικών Συμβάσεων μεταξύ Δήμου Κοζάνης – Δήμου Δημητρίου Υψηλάντη – ΑΝ.ΚΟ.
Εισηγητής: Λάζαρος Μαλούτας, Δήμαρχος Κοζάνης.
 
            Κατανομή 1ης δόσης ποσού 173.757,88 € στις σχολικές μονάδες Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης.
Εισηγητής: Εμμανουήλ Παφίλης, Πρόεδρος Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Κοζάνης.
 
            Έγκριση Α.Δ.Σ. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κοζάνης:
α)Α.Δ.Σ. 3/2010 «Έγκριση Απολογισμού δράσης για το έτος 2009»
β)Α.Δ.Σ. 7/2010 «Έγκριση Ισολογισμού έτους 2009»
Εισηγήτρια: Κυριακή Καλογερίδου, Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΗΠΕΘΕ Κοζάνης
 
            Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών για το διοικητικό συμβούλιο του ΚΑΠΗ Πρωτοχωρίου.
Εισηγητές: Παναγιώτης Θεοδωρίδης, Αντ/ρχος Κοζάνης, Ν. Καμπουρίδης, Πρόεδρος Τ.Σ. Πρωτοχωρίου. 
 
            Επιβολή προστίμων σε διαφημιζόμενους σύμφωνα με το Ν.2946/2001
Εισηγήτρια: Παρθένα (Νούλα) Τουμπουλίδου, Αντ/ρχος Κοζάνης.
 
            Εξέταση αίτησης της εταιρίας Χ.Φτάκας & Σια Ε.Ε., για παράταση μίσθωσης δημοτικού καταστήματος.
Εισηγήτρια: Κα Π. Τουμπουλίδου, Αντ/ρχος Κοζάνης   
 
            Α)Αποδοχή διαφόρων ποσών, Β)Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων, Γ)Τροποποίηση Προϋπολογισμού χρήσης 2010.
Εισηγήτρια: Κα Παρθένα Τουμπουλίδου, Αντ/ρχος Κοζάνης.
 
            Α)Τρόπος εκτέλεσης διαφόρων έργων, Β)Έγκριση Α.Π.Ε., Γ)Παράταση περαίωσης διαφόρων έργων, Δ)Έγκριση Πρωτοκόλλων παραλαβής διαφόρων έργων.
Εισηγητής: κ. Θεόδωρος Βασδάρης, Αντ/ρχος Κοζάνης
 
            Έγκριση πρόσληψης προσωπικού για εκτέλεση έργων αυτεπιστασίας
Εισηγητής: Θεόδωρος Βασδάρης, Αντ/ρχος Κοζάνης.
 
            Έγκριση χορήγησης αδειών
Α)Υπηρεσιών Διαδικτύου, Β)Τεχνικών Παιγνίων.
Εισηγήτρια: Κα Αναστασία Σιόμου, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης.
 
             Αιτήσεις – έγγραφα – ανακοινώσεις
 
 Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης και ώρα 15:00 μπορείτε να επισκεφθείτε το Γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου και να ενημερωθείτε σχετικά. Το γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου θα είναι ανοικτό για ενημέρωση και την Δευτέρα 17-05-2010 τις ώρες από 17:00 έως 20:00.  
 
 
 
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
 
 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΙΟΜΟΥ