Επιστροφή

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης /25-01-2010

   

Παρακαλώ να παραβρεθείτε στην ανωτέρω  τακτική συνεδρίαση, του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του «ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟΥ» κτιρίου,  του Δήμου Κοζάνης, Χαρισίου Μούκα & Κοβεντάρων, στην Κοζάνη,  με τα παρακάτω θέματα συζήτησης:

 

Συζήτηση επί της απόφασης του ετήσιου τακτικού συνεδρίου της ΚΕΔΚΕ για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση της χώρας (Πρόγραμμα Καλλικράτης)

Εισηγητής: κ. Λάζαρος Μαλούτας, Δήμαρχος Κοζάνης

 

Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων για τη συγκρότηση διαφόρων επιτροπών για το έτος 2010

Εισηγήτρια: Κα Αναστασία Σιόμου, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης. 

 

Συγκρότηση διαφόρων επιτροπών από δημοτικούς υπαλλήλους για προμήθειες με τον ΕΚΠΟΤΑ για το έτος 2010.

Εισηγήτρια: Κα Π. Τουμπουλίδου, Αντ/ρχος Κοζάνης

 

Σύσταση Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία ¨Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.) Τοπικού Διαμερίσματος Πρωτοχωρίου Δήμου Κοζάνης¨

Εισηγητές: Κα Π. Τουμπουλίδου, Αντ/ρχος Κοζάνης, Ν. Καμπουρίδης, Πρόεδρος Τ.Σ. Πρωτοχωρίου.

 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ.

Εισηγήτρια: Κα Ελένη Παφύλη, Δ/ντρια Πολεοδομίας Δήμου Κοζάνης

 

Έγκριση της υπ’ αριθμ. 1/2010 Α.Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ που αφορά «Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου και σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου για το έτος 2010.

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Κοκαλιάρης, Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΥΑΚ.

 

Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών για τις ανάγκες της Δ/νσης Διαχείρισης Απορριμμάτων.

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Παπαγεωργίου, Αντ/ρχος Κοζάνης

 

Λειτουργία πληροφοριακών πινακίδων στάθμευσης.

Εισηγήτρια: Κα Παρθένα Τουμπουλίδου, Αντ/ρχος Κοζάνης

 

Α)Αποδοχή διαφόρων ποσών, Β)Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων, Γ)Τροποποίηση Προϋπολογισμού χρήσης 2010

Εισηγήτρια: Κα Παρθένα Τουμπουλίδου, Αντ/ρχος Κοζάνης

 

Α)Τρόπος εκτέλεσης διαφόρων έργων,  Β)Έγκριση Α.Π.Ε., Γ)Παράταση περαίωσης διαφόρων έργων, Δ)Έγκριση Πρωτοκόλλων παραλαβής διαφόρων έργων

Εισηγητής: κ. Θεόδωρος Βασδάρης, Αντ/ρχος Κοζάνης

 

Έγκριση χορήγησης αδειών

Α)Υπηρεσιών Διαδικτύου, Β)Εισόδου – εξόδου σε χώρους στάθμευσης (γκαράζ)

Εισηγήτρια: Κα Αναστασία Σιόμου, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης.

 

 Αιτήσεις – έγγραφα – ανακοινώσεις

 

 

 Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης και ώρα 15:00 μπορείτε να επισκεφθείτε το Γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου και να ενημερωθείτε σχετικά. Το γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου θα είναι ανοικτό για ενημέρωση και την Δευτέρα 25-01-2010 τις ώρες από 17:00 έως 20:00.  

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

 

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΙΟΜΟΥ