Επιστροφή

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης 26-6-2008

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης, καλεί τα μέλη του σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Νομαρχιακού Συμβουλίου στο Νομαρχιακό κατάστημα Κοζάνης, την Πέμπτη 26-6-2008 στις 19:00 μ.μ. Τα θέματα συζήτησης είναι:

1
Έγκριση της αριθμ. 59/2008 Α.Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ με θέμα «Έγκριση τιμολογίου κατανάλωσης τηλεθέρμανσης» (Οριστικό 15ης περιόδου 2007-2008)
Εισηγητές: κ.κ. Χάρης Γελαδάρης Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΥΑΚ, Γεώργιος Παυλίδης Γενικός Δ/ντής ΔΕΥΑΚ
2
Έγκριση της αριθμ. 60/2008 Α.Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ με θέμα «Έγκριση τιμολογίου κατανάλωσης τηλεθέρμανσης για θερμοκηπιακό πάρκο στο Δήμο Ελλησπόντου».
Εισηγητές: κ.κ. Χάρης Γελαδάρης Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΥΑΚ, Γεώργιος Παυλίδης Γενικός Δ/ντής ΔΕΥΑΚ.
3
Έγκριση τεκμηριωμένων διαδικασιών που αφορά διαδικασίες προγραμματισμού και ωρίμανσης πράξεων, διενέργειας διαγωνισμού, ανάθεσης και διαχείρισης συμβάσεων παρακολούθησης και πιστοποίησης του φυσικού αντικειμένου και οικονομικής διαχείρισης έργου.
Εισηγητής: Λάζαρος Μαλούτας, Αντ/ρχος Κοζάνης
4
Έγκριση Α.Δ.Σ. ΔΕΠΑΚΠ
 α)24/08 «Έκθεση Πεπραγμένων έτους 2007»
β)25/08 «Έγκριση Ισολογισμού έτους 2007»
Εισηγήτρια: Κα Αναστασία Σιόμου, Αντ/ρχος Κοζάνης, Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΠΑΚΠ
5
Έγκριση  Α.Δ.Σ. ΙΝ.Β.Α. Κοζάνης:
α)3/08 «Ισολογισμός έτους 2007»
β)4/08 «Έκθεση Πεπραγμένων έτους 2007»
Εισηγητής: κ. Θεόδωρος Βασδάρης, Πρόεδρος Δ.Σ. ΙΝΒΑ Κοζάνης
6

α)7/08 «Ισολογισμός έτους 2007»Έγκριση  Α.Δ.Σ. ΔΕΤΚ:
β)8/08 «Έκθεση Πεπραγμένων έτους 2007»
γ)9/08 «Πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού ορισμένου χρόνου (δίμηνες συμβάσεις)
Εισηγήτρια: Κα Νικολέτα Μπουμπόναρη, Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΤΚ.
7
Ορισμός ελεγκτών για διαχειριστικό έλεγχο της ΔΕΤΚ έτους 2008
Εισηγήτρια: Κα Νικολέτα Μπουμπόναρη, Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΤΚ.
8
Ενημέρωση και λήψη απόφασης:
α)Καταστατικό ΒΙΟΠΑ
 β)Καταβολή μετοχικού κεφαλαίου από το Δήμο Κοζάνης
Εισηγήτρια: Κα Νικολέτα Μπουμπόναρη.
9
Έγκριση χορήγησης αδειών:
α)Ίδρυσης & λειτουργίας καταστημάτων
β)Υπηρεσιών διαδικτύου
γ)Διέλευσης εισόδου Γκαράζ
δ)Τεχνικών Παιγνίων
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Παφίλης, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου  
10
Έγκριση χορήγησης αδειών: α)Ίδρυσης & λειτουργίας καταστημάτων, β)Υπηρεσιών διαδικτύου, γ)Διέλευσης εισόδου Γκαράζ, δ)Τεχνικών Παιγνίων
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Παφίλης, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
11
Αποδοχή διαφόρων ποσών, Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων Τροποποίηση Προϋπολογισμού χρήσης 2008
Εισηγήτρια: Κα Παρθένα Τουμπουλίδου, Αντ/ρχος Κοζάνης
12
α)Τρόπος εκτέλεσης διαφόρων έργων-εργασιών-προμηθειών
β)Έγκριση Α.Π.Ε.
γ)Παράταση περαίωσης εργασιών διαφόρων έργων
δ)Έγκριση Πρωτοκόλλου παραλαβής διαφόρων έργων.
Εισηγητής: κ. Λάζαρος Μαλούτας, Αντ/ρχος Κοζάνης
13
Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Χωροταξίας – Κυκλοφοριακού – Πεζοδρομίων – Περιπτέρων
 Εισηγητής: κ. Λάζαρος Μαλούτας, Αντ/ρχος Κοζάνης
14
Σύμφωνη γνώμη ή μη για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου «Σταθμός Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας της COSMOTE  Α.Ε. στο ύψωμα ΣΚΟΠΟΣ στο Τ.Δ. Κοίλων του Δήμου Κοζάνης» Εισηγητές: κ. Ευάγγελος Καραπάτσιος, Αντ/ρχος Κοζάνης, κ. Ηλίας Παπαδόπουλος, Πρόεδρος Τ.Δ. Κοίλων. 
15
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ 
Εισηγητής: κ. Θεόδωρος Θεοδωρίδης, Αντ/ρχος Κοζάνης.
16
Αιτήσεις – έγγραφα – ανακοινώσεις


Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης και ώρα 15:00 μπορείτε να επισκεφθείτε το Γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου και να ενημερωθείτε σχετικά. Το γραφείο της Γραμματείας θα είναι ανοικτό για ενημέρωση και τη Δευτέρα 07-07-2008 τις ώρες από 16:00 έως 18:00.


  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΦΙΛΗΣ