Επιστροφή

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης στις 14.06.2011

 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
----------------------
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 
 
 
                          
 
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 
 
 
 
 
 
 Κοζάνη  09-06-2011
 Αρ. Πρωτ : 42.513
 
 
 
 
 
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΣΕ
ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
14-06-2011
 
ΗΜΕΡΑ
ΤΡΙΤΗ
 
ΩΡΑ
20:00
 
ΤΟΠΟΣ
ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ
 
                                  

   Παρακαλώ να παραβρεθείτε στην ανωτέρω τακτική συνεδρίαση, του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεών του, στο  «ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ» κτήριο, του Δήμου Κοζάνης, Χαρισίου Μούκα & Κοβεντάρων, στην Κοζάνη, με τα παρακάτω θέματα συζήτησης:

 
1.  

Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Κοζάνης

Εισηγήτρια: Κα Παρθένα Τουμπουλίδου, Αντ/ρχος Κοζάνης

 
2.  

Τροποποίηση Προϋπολογισμού χρήσης 2011 και ισοσκέλιση με λήψη δανείου

Εισηγήτρια: Κα Παρθένα Τουμπουλίδου, Αντ/ρχος Κοζάνης

 
3.  

Έγκριση της υπ’ αριθμ. 1/2011 Α.Δ.Σ. του Ν.Π. «ΚΑΠΗ» Δημοτικής Ενότητας Αιανής του Δήμου Κοζάνης, που αφορά «Έγκριση απολογισμού εσόδων - εξόδων έτους 2010»

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Τζέλλος, Αντ/ρχος Κοζάνης.

 
4.  

Έγκριση της υπ’ αριθμ. 1/2011 Α.Δ.Σ. του Ν.Π. «ΚΕΦΟ» Δημοτικής Ενότητας Αιανής του Δήμου Κοζάνης, που αφορά «Έγκριση απολογισμού εσόδων - εξόδων έτους 2010»

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Τζέλλος, Αντ/ρχος Κοζάνης.

 
5.  

Α)Τρόπος εκτέλεσης διαφόρων έργων, Β)Έγκριση Α.Π.Ε., Γ)Παράταση περαίωσης διαφόρων έργων, Δ)Έγκριση Πρωτοκόλλων παραλαβής διαφόρων έργων.

Εισηγητής: κ. Ε. Καραπάτσιος, Αντ/ρχος Κοζάνης

 
6.  

Α)Αποδοχή διαφόρων ποσών, Β)Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων,

Εισηγήτρια: Κα Παρθένα Τουμπουλίδου, Αντ/ρχος Κοζάνης.

 
7.  

Έγκριση χορήγησης αδειών:

Α) Υπηρεσιών διαδικτύου
Β)Τεχνικών παιγνίων

Εισηγητής: κ. Μάρκος Φλώρος, Πρόεδρος Δ.Σ. Κοζάνης

 
8.  
 Αιτήσεις – έγγραφα – ανακοινώσεις
 
Η ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΘΑ ΤΗΡΗΘΕΙ ΑΥΣΤΗΡΑ
 
 

 Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης και ώρα 15:00 μπορείτε να επισκεφθείτε το Γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου και να ενημερωθείτε σχετικά. Το Γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου θα είναι ανοικτό για ενημέρωση και τη Δευτέρα 14-06-2011, τις ώρες από 17:00 έως 20:00

  
 
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

 
 
 

ΜΑΡΚΟΣ ΦΛΩΡΟΣ