Επιστροφή

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 21-03-2011

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

----------------------

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 


                          

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 

 

 

 

 

 Κοζάνη  15-03-2011

 Αρ. Πρωτ : 14.297

 

 

 

 

 

 

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΣΕ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

21-03-2011

 

ΗΜΕΡΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ

 

ΩΡΑ

19:00

 

ΤΟΠΟΣ

ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ

 

                                  

   Παρακαλώ να παραβρεθείτε στην ανωτέρω  τακτική συνεδρίαση, του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεών του, στο  «ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ» κτήριο,  του Δήμου Κοζάνης, Χαρισίου Μούκα & Κοβεντάρων, στην Κοζάνη,  με τα παρακάτω θέματα συζήτησης:

 

 

1.    

Ρύπανση Περιβάλλοντος στο Λεκανοπέδιο Κοζάνης – Πτολεμαΐδας.

Ενημέρωση από τον καθηγητή του ΤΕΙ  κ. Αθανάσιο Τριανταφύλλου. 

 

2.    

Ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας  δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, σχετικά με τις συνενώσεις σχολικών μονάδων

 

3.    

Επιβολή τελών καθαριότητας και φωτισμού για κατοικίες, φιλανθρωπικά νοσηλευτικά ιδρύματα, καταστήματα, ξενοδοχεία για το έτος 2011.

Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Αποστολίδης, Αντ/ρχος Κοζάνης

 

4.    

Ανακαθορισμός του συντελεστή του φόρου επί των ηλεκτροδοτούμενων χώρων που χρησιμοποιούνται ή προορίζονται για κατοικία ή άσκηση επαγγέλματος για το έτος 2011.

Εισηγήτρια: Κα Παρθένα Τουμπουλίδου, Αντ/ρχος Κοζάνης

 

5.    

Επιβολή τέλους χρήσης πεζοδρομίων, πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων και του υπεδάφους αυτών για το έτος 2011

Εισηγήτρια: Κα Παρθένα Τουμπουλίδου, Αντ/ρχος Κοζάνης

 

6.    

Ανακαθορισμός των συντελεστών τελών διαφήμισης για το έτος 2011.

Εισηγήτρια: Κα Παρθένα Τουμπουλίδου, Αντ/ρχος Κοζάνης

 

7.    

Ανακαθορισμός τέλους χρήσης πεζοδρομίου στις εισόδους και εξόδους των ιδιόκτητων σταθμών αυτοκινήτων (γκαράζ) για το έτος 2011

Εισηγήτρια: Κα Παρθένα Τουμπουλίδου, Αντ/ρχος Κοζάνης

 

8.    

Επιβολή δικαιώματος βοσκής στα Τοπικά Διαμερίσματα του Δήμου Κοζάνης για το έτος 2011.

Εισηγήτρια: Κα Παρθένα Τουμπουλίδου, Αντ/ρχος Κοζάνης

 

9.    

Επιβολή δικαιώματος διάθεσης και μεταφοράς ύδατος με δημοτικά βυτιοφόρα αυτοκίνητα για το έτος 2011.

Εισηγήτρια: Κα Παρθένα Τουμπουλίδου, Αντ/ρχος Κοζάνης

 

10.    

Ανακαθορισμός τέλους στάθμευσης (παρκόμετρα) για το έτος 2011.

Εισηγήτρια: Κα Παρθένα Τουμπουλίδου, Αντ/ρχος Κοζάνης

 

11.    

Επιβολή δικαιώματος χρήσης Δημοτικών Νεκροταφείων για το έτος 2011

Εισηγήτρια: Κα Παρθένα Τουμπουλίδου, Αντ/ρχος Κοζάνης

 

12.    

Επιβολή τέλους στάθμευσης αυτοκινήτων στην Πλατεία Συντάγματος και στο Σταθμό Βαρέων Οχημάτων Δήμου Κοζάνης για το έτος 2011.

 

13.    

Καθορισμός του συντελεστή Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ)

Εισηγήτρια: Κα Παρθένα Τουμπουλίδου, Αντ/ρχος Κοζάνης

 

14.    

Έγκριση της αριθμ. 1/2011 Α.Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου του Δήμου με την επωνυμία «Κέντρο Φροντίδας Οικογένειας» Δημοτικής Ενότητας Ελίμειας που αφορά. «Έγκριση Απολογισμού 2010»

Εισηγητής: κ. Κων/νος Κυτίδης, Πρόεδρος Δ.Σ. ΚΕΦΟ. 

 

15.    

Έγκριση της αριθμ. 1/2011 Α.Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου του Δήμου με την επωνυμία «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί» Δημοτικής Ενότητας Ελίμειας που αφορά. «Έγκριση Απολογισμού 2010»

Εισηγητής: κ. Κων/νος Κυτίδης, Πρόεδρος Δ.Σ. ΚΕΦΟ. 

 

16.    

Συγκρότηση επιτροπής Φιλικού Διακανονισμού καταναλωτικών διαφορών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 και Ν.3297/2004.

Εισηγητής: κ. Μάρκος Φλώρος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου.

 

17.    

Κατανομή χρημάτων στους σχολικούς τροχονόμους της Δημοτικής Κοινότητας Κρόκου.

Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Παφίλης, Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.

 

18.    

Ορισμός ενός δημοτικού συμβούλου με τον αναπληρωτή του για τη συγκρότηση επιτροπής χορήγησης αδειών εγκατάστασης προσώπων εκδιδομένων με αμοιβή.

Εισηγητής: κ. Μάρκος Φλώρος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης. 

 

19.    

Έγκριση της αριθμ. 2/2011 Α.Δ.Σ. του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Κοζάνης με την επωνυμία Ινστιτούτο Βιβλίου και Ανάγνωσης (ΙΝΒΑ) που αφορά «Έκθεση πεπραγμένων έτους 2010»

Εισηγητής: κ. Χάρης Γελαδάρης, Πρόεδρος Δ.Σ. Κοιν. Επιχ. ΙΝΒΑ Κοζάνης

 

20.    

Έγκριση νυκτερινής απασχόλησης προσωπικού (τακτικού & Ι.Δ.Α.Χ.) & απασχόλησης κατά τις Κυριακές & αργίες για το έτος 2011, για τις ανάγκες της Δ/νσης   Διαχείρισης Απορριμμάτων.

Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Αποστολίδης, Αντ/ρχος Κοζάνης

 

21.    

Εξέταση απόφασης Τ.Κ. Καλαμιάς για αντικατάσταση οικοπέδου που παραχωρήθηκε με την αριθμ. 1/2010 Απόφαση της Α’ Επιτροπής Απαλλοτριώσεων Κοζάνης, στο δημότη Γιαμουρίδη Β.

Εισηγητές: κ.κ. Καραπάτσιος Ε., Αντ/ρχος Κοζάνης,  Ασλανίδης Παντ., Πρόεδρος Τ.Κ. Καλαμιάς.

 

22.    

Εκποίηση ή μη τμήματος οικοπέδου εμβ. 75,26 τ.μ. που βρίσκεται στην περιοχή Αγίας Κυριακής «Σιόποτο» της κτηματικής περιοχής του Δήμου Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Ευάγγελος Καραπάτσιος, Αντ/ρχος Κοζάνης 

 

23.    

Α)Τρόπος εκτέλεσης διαφόρων έργων,  Β)Έγκριση Α.Π.Ε., Γ)Παράταση περαίωσης διαφόρων έργων, Δ)Έγκριση Πρωτοκόλλων παραλαβής διαφόρων έργων.

Εισηγητής: κ. Ε. Καραπάτσιος, Αντ/ρχος Κοζάνης

 

24.    

Έγκριση χορήγησης αδειών:

Α) Υπηρεσιών διαδικτύου

Β)Τεχνικών παιγνίων

Εισηγητής: κ. Μάρκος Φλώρος,  Πρόεδρος Δ.Σ. Κοζάνης

 

25.    

 Αιτήσεις – έγγραφα – ανακοινώσεις

 

 

Η ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΘΑ ΤΗΡΗΘΕΙ ΑΥΣΤΗΡΑ

 

 

 

 

 Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης και ώρα 15:00 μπορείτε να επισκεφθείτε το Γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου και να ενημερωθείτε σχετικά. Το γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου θα είναι ανοικτό για ενημέρωση και την Δευτέρα 21-03-2011, τις ώρες από 17:00 έως 19:00.  

   

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

 

 

ΜΑΡΚΟΣ ΦΛΩΡΟΣ