Επιστροφή

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης την Τετάρτη 11 Ιουλίου

 
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

----------------------

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 
 
 
                          
 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 
 
 
 
 
 

 Κοζάνη  05-07-2012

 Αρ. Πρωτ : 46.976

 
 
 
 
 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΣΕ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
11-07-2012
 
ΗΜΕΡΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ
 
ΩΡΑ
14:00
 
ΤΟΠΟΣ
ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ
 

Παρακαλώ να παραβρεθείτε στην ανωτέρω τακτική συνεδρίαση, του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεών του, στο «ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ» κτήριο, του Δήμου Κοζάνης, Χαρισίου Μούκα & Κοβεντάρων, στην Κοζάνη, με τα παρακάτω θέματα συζήτησης:

 
 
1.  
Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) Δήμου Κοζάνης.
Εισηγήτρια: Κα Τουμπουλίδου Παρθένα, Αντ/ρχος Κοζάνης
 
2.  
Έκτακτη εισφορά του Δήμου Κοζάνης στο δίκτυο Ενεργειακών Δήμων.
Εισηγήτρια : κ. Μπουμπόναρη Νικολέτα, Αντ/χος Κοζάνης
 
3.  

Κίνηση διαδικασιών για την αποδέσμευση λατομικών εκτάσεων στην Τ.Κ. Αγίου Χαραλάμπους, της Δημοτικής Ενότητας Ελλησπόντου, του Δήμου Κοζάνης

Εισηγήτρια: Κα Μπουμπόναρη Νικολέτα, Αντ/ρχος Κοζάνης
 
4.  

Έγκριση υπογραφής Προγραμματικών Συμβάσεων μεταξύ Δήμου Κοζάνης-ΔΕΠΕΠΟΚ Α.Ε.

Α)Υπηρεσίες Τεχνικού- Ενεργειακού Συμβούλου & Ενεργειακές Επιθεωρήσεις κατά ΚΕΝΑΚ της πράξης ¨Κατασκευή Πρότυπου Βιοκλιματικού Σχολικού Συγκροτήματος Δημοτικού – Νηπιαγωγείου με εφαρμογή τεχνολογιών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο Ο.Τ. 15 της ΖΕΠ Κοζάνης.

Β)Έλεγχος πληρότητας των απαιτήσεων του ΚΕΝΑΚ και μελέτες ενεργειακής απόδοσης των έργων του βρεφονηπιακού σταθμού στο Ο.Τ. 19 της ΖΕΠ Κοζάνης και Δημοτικού-Νηπιαγωγείου στο Ο.Τ. 15 της ΖΕΠ Κοζάνης της πράξης «Τεχνική υποστήριξη για την ωρίμανση του έργου προτεραιότητας ΕΝΕΡΓΟΠΟΛΙΣ».

Γ)Τεχνική υποστήριξη για την παρακολούθηση της υλοποίησης των έργων του ΕΝΕΡΓΟΠΟΛΙΣ της πράξης «Τεχνική υποστήριξη για την ωρίμανση του έργου προτεραιότητας ΕΝΕΡΓΟΠΟΛΙΣ».

Δ)Μελέτες εφαρμογής & τεύχη δημοπράτησης του Κέντρου Διάδοσης Τεχνολογίας της ΖΕΠ Κοζάνης της πράξης «Τεχνική υποστήριξη για την ωρίμανση του έργου προτεραιότητας ΕΝΕΡΓΟΠΟΛΙΣ».

Εισηγητής: κ. Θεοδωρίδης Θεόδωρος, Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΠΕΠΟΚ Α.Ε.
 
5.  
Α) Τρόπος εκτέλεσης του έργου «Εσωτερική Οδοποιΐα νέου Οικισμού Κλείτου»

Β)Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Διαμόρφωση πάρκων & πλατειών Δήμου Ελλησπόντου»

Εισηγητής: κ. Καραπάτσιος Ευάγγελος, Αντ/ρχος Κοζάνης
 
6.  

Πρόσληψη προσωπικού για τη στελέχωση του Ξενώνα Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών του Δήμου Κοζάνης.

Εισηγητής: : κ. Κυτίδης Κων/νος, Πρόεδρος Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικής Πρόνοιας και Μέριμνας του Δήμου Κοζάνης.

 
7.  

Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Κοζάνης για τη Γενική Συνέλευση και για το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας με την επωνυμία «Εκθεσιακό Κέντρο Κοζάνης – Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία».

Εισηγητής: κ. Αποστολίδης Παναγιώτης, Αντ/ρχος Κοζάνης.
 
8.  

Τροποποίηση της αριθμ. 351/2012 Α.Δ.Σ. που αφορά «Παραίτηση του Δήμου Κοζάνης από τη διεκδίκηση εκτάσεων α) Ε(Α-Β-Γ-Ι-Κ-Ζ-Η-Θ-Α)=11.137,76 τμ η οποία εμπίπτει στο με αριθμό 555ιγ τεμαχίου διανομής Δρεπάνου έτους 1927-1936 (Δάσος Κουρί) και  β)  Ε(Ι-Δ-Ε-Κ-Ι)=475,214 τ.μ. η οποία εμπίπτει στο με αριθμό 2904 τεμαχίου διανομής Δρεπάνου έτους 1927-1936 (Δάσος Κουρί), προκειμένου να υλοποιηθεί το έργο μετατόπισης των πυλώνων από τον οικισμό Χαραυγής του Δήμου Κοζάνης».

Εισηγητής: κ. Καραπάτσιος Ευάγγελος, Αντ/ρχος Κοζάνης.

 
9.  

Συναίνεση ή μη του Δ.Σ. για ξεκίνημα διαδικασιών για τη χορήγηση άδειας διενέργειας ερευνητικών εργασιών ύπαρξης μαρμάρων στη θέση «ΚΡΑΝΙΑ» της Τ.Κ. Αγίου Χαραλάμπους, Δ.Ε. Ελλησπόντου, Δήμου Κοζάνης.

 
10. 

Παράταση συμβάσεων μίσθωσης ακινήτων για τη στέγαση τμημάτων του 20ου Νηπιαγωγείου Δήμου Κοζάνης

Εισηγήτρια: Κα Τουμπουλίδου Παρθένα, Αντ/ρχος Κοζάνης.
 
11. 
Αποδοχή διαφόρων ποσών.
Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων
Τροποποίηση Προϋπολογισμού χρήσης 2012.
Εισηγητής: κ. Μάρκος Φλώρος, Πρόεδρος Δ.Σ. Κοζάνης
 
12. 
Έγκριση χορήγησης:

α) Αδειών Υπηρεσιών Διαδικτύου, β) Αδειών Τεχνικών Παιγνίων, γ)Παραγωγικών αδειών.

Εισηγητής: κ. Μάρκος Φλώρος, Πρόεδρος Δ.Σ. Κοζάνης
 
13. 
Αιτήσεις – έγγραφα – ανακοινώσεις
 

Η ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΘΑ ΤΗΡΗΘΕΙ ΑΥΣΤΗΡΑ

 

Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης και ώρα 14:00 μπορείτε να επισκεφθείτε το Γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου και να ενημερωθείτε σχετικά.

 
 
 
 
 
 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
 
 
 
ΜΑΡΚΟΣ ΦΛΩΡΟΣ