Επιστροφή

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης την Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου 2013

 
 
 
 
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
----------------------
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 
 
 
                          
 
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 
 
 
 
 
 
  Κοζάνη 21-02-2013
  Αρ. Πρωτ : 9326
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΣΕ
ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
27-02-2013
 
 
 
 
 
ΗΜΕΡΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ
 
 
 
 
 
ΩΡΑ
20:00
 
 
 
 
 
ΤΟΠΟΣ
ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ
 
 
 
 

Παρακαλώ να παραβρεθείτε στην ανωτέρω τακτική συνεδρίαση, του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεών του, στο «ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ» κτήριο, του Δήμου Κοζάνης, Χαρισίου Μούκα & Κοβεντάρων, στην Κοζάνη, με τα παρακάτω θέματα συζήτησης:

 
 
 
 
 
1.      

Τροποποίηση του άρθρου 12 του Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης «Σύσταση Επιτροπών Δημοτικού Συμβουλίου»

Εισηγητής: κ. Δημήτριος Μαυροματίδης, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου  

2.      

Έγκριση της αριθμ. 14/2013 Α.Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ που αφορά «Αίτηση της εταιρίας ALBA για Μείωση τιμήματος απόθεσης λυμάτων φορητών χημικών τουαλετών λόγω μικρών ποσοτήτων»

Εισηγήτρια: Κα Παρθένα Τουμπουλίδου, Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΥΑΚ.

3.      

Α) Χορήγηση Αδειών Υπαίθριου Στάσιμου Εμπορίου έτους 2013.

Β) Χορήγηση Αδειών Υπαίθριου Πλανόδιου Εμπορίου Τύπου Β’ έτους 2013

Εισηγητής: κ. Μάρκος Φλώρος, Αντ/ρχος Κοζάνης

4.      
ΕΡΓΑ:

Α) Έγκριση Μελετών και Τρόπος Εκτέλεσης Έργων 1) Διαγραμμίσεις Δημοτικού Οδικού Δικτύου, 2)Συντήρηση Εξωτερικού Φωτισμού Ελίμειας, 3)Συντήρηση Εξωτερικού Φωτισμού Υψηλάντη, 4)Συντήρηση Εξωτερικού Φωτισμού Αιανής, 5)Συντήρηση Εξωτερικού Φωτισμού Ελλησπόντου, 6)Συντήρηση έργων και υποδομών Δ.Ε. α) Αιανής, β) Ελίμειας, γ) Ελλησπόντου, δ) Δημ. Υψηλάντη,. 7)Συντήρηση εγκαταστάσεων νεκροταφείων Κοζάνης, 8)Συντήρηση νεκροταφείων σε Τοπικές κοινότητες, 9)Συντήρηση αρδευτικού δικτύου,

Β) Μίσθωση Μηχανημάτων Έργων,

Γ) Παρατάσεις προθεσμιών περαίωσης έργων 1) «Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων στο Ο.Τ. 13, 14, 16, 18 περιοχής εργατικών κατοικιών στη ΖΕΠ Κοζάνης 2) Δίκτυο Μεταφοράς Ακαθάρτων και Ομβρίων Λιάπειου Αθλητικού Κέντρου

Δ) Έγκριση υποβολής προτάσεων 1) Στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος Προσέγγισης LEADER «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» 2) Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας – Θράκης «Ανάπτυξη πολιτιστικών υποδομών Δήμου Κοζάνης»

Εισηγητής: κ. Ευάγγελος Καραπάτσιος, Αντ/ρχος Κοζάνης.   

5.      

Έγκριση της αριθμ. 5/2013 Α.Δ.Σ. του Ο.Α.Π.Ν. Δήμου Κοζάνης που αφορά «Κατάρτιση και Ψήφιση Προϋπολογισμού έτους 2013»

Εισηγητής: κ. Χάρης Γελαδάρης, Πρόεδρος Δ.Σ. του Ο.Α.Π.Ν.

6.      

Έγκριση Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κοζάνης

Εισηγητής: κ. Νικόλαος Βλάχος, Πρόεδρος Δ.Σ. Σχολικής Επιτροπής.

7.      

Τροποποίηση – Συμπλήρωση της αριθμ. 146/2011 Α.Δ.Σ. όσον αφορά το άρθρο 4 του Καταστατικού της αστικής εταιρίας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με τίτλο «Δίκτυο Ενεργειακών Δήμων ».

 Εισηγητής: κ. Λάζαρος Μαλούτας, Δήμαρχος Κοζάνης.

8.      

Ορισμός ενός δημοτικού συμβούλου με τον αναπληρωτή του για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής δημοτικών έργων.

Εισηγητής: κ. Μάρκος Φλώρος, Αντ/ρχος Κοζάνης.

9.      

Εξέταση αίτησης αναπροσαρμογής μισθώματος λατομείου αδρανών υλικών της εταιρίας ΤΕΧΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Τζέλλος, Αντ/ρχος Κοζάνης.

10. 

Παράταση σύμβασης μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του ΚΕΠ στη Δημοτική Κοινότητα Κρόκου του Δήμου Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Τζέλλος, Αντ/ρχος Κοζάνης.

11. 

Εκμίσθωση δημοτικών αγροτεμαχίων συνολικής έκτασης εμβ. 29.625 τ.μ. που βρίσκονται στην Τ.Κ. Χρωμίου του Δήμου Κοζάνης

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Τζέλλος, Αντ/ρχος Κοζάνης

12. 

Έγκριση μελέτης και τρόπος εκτέλεσης των εργασιών 1)«Καθαρισμός κτιρίων Δημοτικής Ενότητας Κοζάνης για χρονικό διάστημα 12 μηνών», 2)«Καθαρισμός ξενώνα φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών».

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Τζέλλος, Αντ/ρχος Κοζάνης.

13. 

Τροποποίηση της αριθμ. 168/2012 Α.Δ.Σ. που αφορά «Σύσταση επιτροπής για διάθεση κληρονομιαίας Περιουσίας Κληροδοτήματος «Χρήστου Μανώλη» που βρίσκεται στη Δ.Κ. Αιανής

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Τζέλλος, Αντ/ρχος Κοζάνης.

14. 

Συνέχιση ή μη της παραχώρησης της χρήσης αίθουσας του Πνευματικού Κέντρου Αιανής στον Πολιτιστικό Μορφωτικό Σύλλογο Αιανής «Η ΠΡΟΟΔΟΣ»

Εισηγητής:: κ. Γεώργιος Τζέλλος, Αντ/ρχος Κοζάνης.

15. 

Παραχώρηση της χρήσης έκτασης εμβ. 9.631,137 τ.μ. για εκτέλεση του έργου μετατόπισης πυλώνων της ΔΕΗ που διέρχονται από την Τ.Κ. Χαραυγής

Εισηγητής: κ. Ευάγγελος Καραπάτσιος, Αντ/ρχος Κοζάνης.   

16. 

Διαγραφές βεβαιωμένων δημοτικών τελών – επιστροφές ποσών

Εισηγητής: κ. Γεώργιος, Τζέλλος, Αντ/ρχος Κοζάνης

17. 

Τροποποίηση Προϋπολογισμού έτους 2013

Εισηγητής: κ. Γεώργιος, Τζέλλος, Αντ/ρχος Κοζάνης

18. 
Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων

Εισηγητής: κ. Γεώργιος, Τζέλλος, Αντ/ρχος Κοζάνης

19. 
Έγκριση χορήγησης:

α) Αδειών Υπηρεσιών διαδικτύου, β) Αδειών Τεχνικών παιγνίων, γ) Παραγωγικών αδειών.

Εισηγητής: κ. Δημήτριος Μαυροματίδης, Πρόεδρος Δ.Σ. Κοζάνης
 
20. 
 Αιτήσεις – έγγραφα – ανακοινώσεις
 
 
Η ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΘΑ ΤΗΡΗΘΕΙ ΑΥΣΤΗΡΑ
 
 
 
 

 Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης και ώρα 20:00 μπορείτε να επισκεφθείτε το Γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου και να ενημερωθείτε σχετικά. Το γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου θα είναι ανοικτό για ενημέρωση και την Τετάρτη 27-02-2013 τις ώρες από 17:00 έως 20:00.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

 
 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΔΗΣ