Επιστροφή

Συνεδριάζει τη Δευτέρα 14 Νοεμβρίου το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης .

Συνεδριάζει τη Δευτέρα 14 Νοεμβρίου και ώρα 19.00 το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης ,  με τα παρακάτω θέματα συζήτησης:
1.        Εκλογή δύο (2) δημοτικών συμβούλων της μειοψηφίας με τους αναπληρωτές τους για τη συμμετοχή στην Εκτελεστική Επιτροπή, όταν αυτή επιλαμβάνεται θεμάτων προσωπικού, ως συλλογικό όργανο (Ν.3584/2007).
 Εισηγητής: κ. Ελευθέριος Ιωαννίδης, Δήμαρχος Κοζάνης.
2.        Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών για το έτος 2016.
Εισηγητής: κ. Ελευθέριος Ιωαννίδης, Δήμαρχος Κοζάνης.
3.        Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής υπηρεσιών για το έτος 2016.
Εισηγητής: κ. Ελευθέριος Ιωαννίδης, Δήμαρχος Κοζάνης.
4.        Έγκριση υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Κοζάνης και ΑΝ.ΚΟ.
με τίτλο «Τεύχος δημοπράτησης για την επιλογή αναδόχου του έργου: Ανάπτυξη και εκμετάλλευση Χώρου Στάθμευσης Βαρέων Οχημάτων (ΧΣΒΟΧ) στην Κοζάνη.
 Εισηγητής: κ. Ελευθέριος Ιωαννίδης, Δήμαρχος Κοζάνης.
5.        Έγκριση της αριθμ. 63/2016 Α.Δ.Σ. του ΔΗΠΕΘΕ Κοζάνης που αφορά «Αναμόρφωση – τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2016».
Εισηγήτρια: Κα Μελισσία Ηλικίδου, Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΗΠΕΘΕ Κοζάνης. 
6.        Έγκριση υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κοζάνης και ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε.  με τίτλο «Μελέτη δημιουργίας πάρκων τσέπης.
Εισηγήτρια: Κα Ελένη Τασοπούλου, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
7.        Έγκριση της αριθμ. 57/2016 (ορθή επανάληψη) Α.Δ.Σ. της Κοβενταρείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης που αφορά «Αναμόρφωση – Τροποποίησης Προϋπολογισμού χρήσης 2016»
Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Δημόπουλος, Πρόεδρος Δ.Σ. Κοβενταρείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης.
8.        Αποδοχή διαφόρων ποσών.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντ/ρχος Κοζάνης
9.        Δέσμευση διαφόρων πιστώσεων.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντ/ρχος Κοζάνης
10.        Διαγραφή – Επιστροφή διαφόρων ποσών
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντ/ρχος Κοζάνης
11.        Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης εμβαδού 500,00 τ.μ. που βρίσκεται στην Τ.Κ. Ακρινής του Δήμου Κοζάνης για εγκατάσταση κινητής τηλεφωνίας της COSMOTE Α.Ε.
. Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντ/ρχος Κοζάνης
12.        Καθορισμός χρονικού διαστήματος υποβολής δικαιολογητικών για την ανανέωση επαγγελματικών αδειών Λαϊκών Αγορών.
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Ιωαννίδης, Αντ/ρχος Κοζάνης
13.        Αντικατάσταση μελών Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κοζάνης, λόγω παραίτησης των δύο (2) Δ/ντων Α/θμιας Εκπαίδευσης, από μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής.
Εισηγητής: κ. Ευθύμιος Λιάκος, Πρόεδρος Δ.Σ. Σχολικής Επιτροπής.  
14.        Νέες Εντάξεις – Τροποποιήσεις – Απεντάξεις έργων  στο ΕΑΠ 2012-2016
Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντ/ρχος Κοζάνης
15.        Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2016.
Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντ/ρχος Κοζάνης
16.        Έγκριση μελετών και τρόπος εκτέλεσης των παρακάτω έργων:
α) Έργα τοπικής ανάπτυξης  και κοινωνικής υποστήριξης Τ.Κ. Πολυμύλου, β) Επισκευή κεραμοσκεπής Αρχοντικού Λασσάνη, γ) Διαμόρφωση οδού Ιπποκράτους πόλης Κοζάνης, δ) Εσωτερική οδοποιία νέας Ποντοκώμης στη ΖΕΠ Κοζάνης, ε) Διευθέτηση υδάτων πηγών περιοχής Ι.Ν. Παναγίας, στ) Συντήρηση υπαίθριου θεάτρου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντ/ρχος Κοζάνης 
17.        Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής  παραλαβής του έργου: Ανάπλαση πεζοδρομίων & σήμανσης κεντρικού δρόμου Τ.Κ. Λευκοπηγής.
Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντ/ρχος Κοζάνης
18.        Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: Οδοποιία περιοχής Πλατάνια»
Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντ/ρχος Κοζάνης
19.        Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: Αποκατάσταση υδραύλακα Τ.Κ. Λευκόβρυσης.
Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντ/ρχος Κοζάνης
20.        Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: Οδοστρώματα – επισκευές Κοζάνης (2015)
Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντ/ρχος Κοζάνης
21.        Έγκριση 2ου (τακτοποιητικού) ΑΠΕ  έργου: Πλακοστρώσεις οδοποιίας Νέου Οικισμού Κλείτου Κοζάνης
Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντ/ρχος Κοζάνης
22.        Χορήγηση παράτασης συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης έργου: Κατασκευή πρότυπου βρεφονηπιακού σταθμού ολοκληρωμένης φροντίδας με εφαρμογή τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο Ο.Τ. 19 της ΖΕΠ Κοζάνης.
 Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντ/ρχος Κοζάνης
23.         Αιτήσεις – έγγραφα – ανακοινώσεις

Η ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΘΑ ΤΗΡΗΘΕΙ ΑΥΣΤΗΡΑ
 Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης και ώρα 15:00 μπορείτε να επισκεφθείτε το Γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου ή να μπείτε στον ηλεκτρονικό σας φάκελο για να ενημερωθείτε σχετικά.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ


ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΥΡΙΝΑΣ