Επιστροφή

Συνεδριάζει την Δευτέρα 10 Οκτωβρίου το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης

Συνεδριάζει την Δευτέρα 10 Οκτωβρίου και ώρα 20:00, το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης με τα παρακάτω θέματα συζήτησης:

1.     

Επιβολή τελών καθαριότητας και φωτισμού για κατοικίες, φιλανθρωπικά νοσηλευτικά ιδρύματα, καταστήματα, ξενοδοχεία για το έτος 2017.

Εισηγητές: κ.κ. Ελευθέριος Ιωαννίδης, Δήμαρχος Κοζάνης, Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης  

2.     

Ανακαθορισμός του συντελεστή του φόρου επί των ηλεκτροδοτούμενων χώρων που χρησιμοποιούνται ή προορίζονται για κατοικία ή άσκηση επαγγέλματος για το έτος 2017.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντ/ρχος Κοζάνης

3.     

Επιβολή τέλους χρήσης πεζοδρομίων, πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων και του υπεδάφους αυτών για το έτος 2017.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντ/ρχος Κοζάνης

4.     

Ανακαθορισμός των συντελεστών τελών διαφήμισης για το έτος 2017.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντ/ρχος Κοζάνης

5.     

Ανακαθορισμός τέλους χρήσης πεζοδρομίου στις εισόδους και εξόδους των ιδιόκτητων σταθμών αυτοκινήτων (γκαράζ) για το έτος 2017.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντ/ρχος Κοζάνης

6.     

Επιβολή δικαιώματος βοσκής στα Τοπικά Διαμερίσματα του Δήμου Κοζάνης για το έτος 2017.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντ/ρχος Κοζάνης

7.     

Επιβολή δικαιώματος διάθεσης και μεταφοράς ύδατος με δημοτικά βυτιοφόρα αυτοκίνητα για το έτος 2017.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντ/ρχος Κοζάνης

8.     

Ανακαθορισμός τέλους στάθμευσης (παρκόμετρα) για το έτος 2017.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντ/ρχος Κοζάνης

9.     

Επιβολή δικαιώματος χρήσης Δημοτικών Νεκροταφείων για το έτος 2017.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντ/ρχος Κοζάνης

10.  

Επιβολή τέλους στάθμευσης αυτοκινήτων στον κλειστό Σταθμό στην Πλατεία Συντάγματος για το έτος 2017.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντ/ρχος Κοζάνης

11.  

Καθορισμός του συντελεστή Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ)

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντ/ρχος Κοζάνης

12.  

Επιβολή τέλους αυθαίρετης καλλιέργειας για το έτος 2017

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντ/ρχος Κοζάνης

13.  

Επιβολή ειδικού τέλους στάθμευσης σε οποιοδήποτε φορέα εκτός Δήμου, για έργα που εκτελούνται από φορείς και ιδιώτες σε χώρους ελεγχόμενης στάθμευσης για το έτος 2017.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντ/ρχος Κοζάνης

14.  

Καθορισμός τελών έκδοσης και ανανέωσης αδειών λαϊκών αγορών για το έτος 2017.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντ/ρχος Κοζάνης

15.  

Καθορισμός τέλους χρήσης μηχανημάτων για καθαρισμό οικοπέδων στα πλαίσια της παρ.1 του άρθρου 94 του Ν.3852/2010.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντ/ρχος Κοζάνης

16.  

Μείωση τελών καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού για πολύτεκνους, απόρους (κατόχους κάρτας αλληλεγγύης) & ΑΜΕΑ

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντ/ρχος Κοζάνης

17.  

Επιστροφή συνολικού ποσού 7.378,43 € από την μείωση σε ποσοστό 30% των δημοτικών τελών για το έτος 2015 στα ΑΜΕΑ.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντ/ρχος Κοζάνης

18.  

Επιστροφή συνολικού ποσού 13.738,82 € από την μείωση σε ποσοστό 30% των δημοτικών τελών για το έτος 2015 στους πολυτέκνους..

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντ/ρχος Κοζάνης

19.  

Δέσμευση διαφόρων πιστώσεων.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντ/ρχος Κοζάνης

20.  

Έγκριση μελέτης και τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Μηχανολογικού εξοπλισμού στα πλαίσια της Λειτουργικής Αναβάθμισης και  Ενοποίησης Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών ((GIS) του Δήμου Κοζάνης και της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Κοζάνης (ΔΕΥΑΚ)

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντ/ρχος Κοζάνης

21.  

Έγκριση: α) διαγραφής διαφόρων ποσών, β) διαγραφής οφειλετών, γ) διαγραφής και επαναβεβαίωσης διαφόρων ποσών, δ) διαγραφής προσαυξήσεων και ε) επιστροφής διαφόρων ποσών ως αχρεωστήτως καταβληθέντων.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντ/ρχος Κοζάνης

22.  

Έγκριση της αριθμ. 109/2016 μελέτης και τρόπος εκτέλεσης του έργου «Μελέτη μεταφοράς βιβλιοθήκης»

 Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντ/ρχος Κοζάνης

23.  

Εκμίσθωση αγροτεμαχίων: α) Τ.Κ. Σκήτης, β) Τ.Κ. Κτενίου

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντ/ρχος Κοζάνης

24.  

Ορισμός της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Κοζάνης ως αρμόδιου οργάνου για τη διενέργεια ελέγχου τήρησης των όρων λειτουργίας των παιδοτόπων.

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Ιωαννίδης, Αντ/ρχος Κοζάνης

25.  

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2016.

Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντ/ρχος Κοζάνης

26.  

Χορήγηση 3ης παράτασης συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: Κτίριο πολλαπλών χρήσεων Τ.Δ. Νέας Νικόπολης.

Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντ/ρχος Κοζάνης

27.  

Χορήγηση 1ης παράτασης συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: Συμπληρωματικές εργασίες ολοκλήρωσης 5Χ5 Τ.Κ. Αγίου Δημητρίου.

Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντ/ρχος Κοζάνης

28.  

Χορήγηση παράτασης συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: Κατασκευή πρότυπου βιοκλιματικού σχολικού συγκροτήματος δημοτικού νηπιαγωγείου με εφαρμογή τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο Ο.Τ. 15 της Ζ.Ε.Π. Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντ/ρχος Κοζάνης

29.  

Χορήγηση 4ης παράτασης συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: Ανάπλαση Κεντρικής Πλατείας Αιανής.

Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντ/ρχος Κοζάνης

30.  

Έγκριση 4ου ΑΠΕ του έργου: Δομή στήριξης ατόμων με νοητική στέρηση και σύνοδες ψυχικές διαταραχές (αυτισμό) – Κέντρο ημερήσιας φροντίδας – στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης.

Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντ/ρχος Κοζάνης

31.  

Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: Αποκατάσταση όψεων δημοτικού σχολείου Χ.Μούκα.

Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντ/ρχος Κοζάνης

32.  

Έγκριση 3ου προτελικού ΑΠΕ του έργου: Ανάπλαση πλατείας Τ.Κ. Πρωτοχωρίου

Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντ/ρχος Κοζάνης

33.  

Έγκριση 5ου προτελικού ΑΠΕ του έργου: Ανάπλαση Κοινοχρήστων Χώρων στην Τ.Κ. Μεταμόρφωσης

Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντ/ρχος Κοζάνης

34.  

Ορισμός ενός δημοτικού συμβούλου για τη συγκρότηση επιτροπών παραλαβής διαφόρων έργων.

 Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντ/ρχος Κοζάνης

35.  

Διάλυση σύμβασης του έργου με τίτλο «Πλακοστρώσεις οδοποιίας Νέου Οικισμού Κλείτου Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντ/ρχος Κοζάνης

36.  

Έγκριση της αριθμ. 49/2016 μελέτης με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων»

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντ/ρχος Κοζάνης

37.  

Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο «Κατασκευή νέας πτέρυγας και αναμόρφωση – αναβάθμιση της υπάρχουσας πτέρυγας Β στο Τιάλειο Εκκλησιαστικό Γηροκομείο Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

38.  

 Αιτήσεις – έγγραφα – ανακοινώσεις