Επιστροφή

Συνεδριάζει την Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης

Συνεδριάζει την Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου και ώρα 20:00, το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης με τα παρακάτω θέματα συζήτησης:

1.     

Έγκριση ανοιχτής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και καθορισμός όρων διακήρυξης του διαγωνισμού για την δημιουργία δηλωτικού σήματος (λογότυπου) του Δήμου Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Ελευθέριος Ιωαννίδης, Δήμαρχος Κοζάνης 

2.     

Έγκριση της αριθμ. 47/2016 Α.Δ.Σ. του ΔΗΠΕΘΕ Κοζάνης «Έγκριση ισολογισμού 2015, καλλιτεχνικού απολογισμού δράσης και οικονομικού απολογισμού των παραγωγών του 2015»

Εισηγήτρια: Ηλικίδου Μελισσία, Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΗΠΕΘΕ Κοζάνης

3.     

Εξέταση αιτήσεων α) Παφύλη Γεώργιου, β) Οπτικά Δαδαμόγιας Ο.Ε. και γ) Ζιάμπρα Παναγιώτη για συνέχιση μείωσης ενοικίων  δημοτικών καταστημάτων που μισθώνουν.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

4.     

Εξέταση αίτησης της εταιρίας COSMOTE για ανανέωση μίσθωσης δημοτικού χώρου εμβαδού 600 τ.μ. που μισθώνει για εγκατάσταση και λειτουργία πυλώνων, ιστών (κεραιών) στη θέση Ύψωμα Προφήτης Ηλίας της Τ.Κ. Σιδερών του Δήμου Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

5.     

Έγκριση μελέτης και τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας «Εξοικονόμηση ενέργειας στο Δημοτικό Φωτισμό του Δήμου Κοζάνης».

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

6.     

Εξέταση αιτήματος εκπολιτιστικού και αθλητικού συλλόγου «Αναγέννηση Κτενίου» για δωρεάν παραχώρηση της χρήσης δημοτικού καταστήματος Τ.Κ. Κτενίου.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

7.     

Έγκριση ανανέωσης παραγωγικής άδειας Λαϊκών αγορών του Μούσιου Πασχάλη.

 Εισηγητής: κ. Ιωάννης Ιωαννίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

8.     

Χορήγηση Παραγωγικής Άδειας στην Καραπέτσα Χριστίνα για πώληση οπωροκηπευτικών.

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Ιωαννίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

9.     

Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: Ολοκλήρωση αθλητικών εγκαταστάσεων Αιανής.

Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

10.  

Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο «Κατασκευή νέας πτέρυγας και αναμόρφωση – αναβάθμιση της υπάρχουσας πτέρυγας Β στο Τιάλειο Εκκλησιαστικό Γηροκομείο Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

11.  

Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο «Αποκατάσταση βλαβών στη δημοτική οδό Άγιοι Θεόδωροι  - Αυγή του Ν. Κοζάνης».

Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

12.  

Υποβολή πρότασης στο Ε.Π. «ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» στον άξονα προτεραιότητας  10: Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης (ΕΚΤ), με τίτλο: Δράσεις Κοινωνικής Φροντίδας & Προστασίας/Κέντρο Κοινότητας,  για το έργο «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Κοζάνης»

Εισηγητής:  κ. Εμμανουήλ Κουτσοσίμος, εντεταλμένος σύμβουλος

13.  

Κατανομή Γ΄ δόσης  ποσού 248.826,20 € στις σχολικές επιτροπές του Δήμου Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Γρηγοριάδης, Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

14.  

Κατανομή σχολικής ΣΑΤΑ  ποσού 124.088,58 € στις σχολικές επιτροπές του Δήμου Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Γρηγοριάδης, Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

15.  

Έγκριση πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης σπουδαστών ΙΕΚ.

Εισηγητής: κ. Αντώνης Κύρινας, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης.

16.  

Έγκριση πρακτικού επιτροπής Ονομασίας οδών, πλατειών – Κυκλοφοριακού – Πεζοδρομίων – Περιπτέρων.

Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

17.  

 Αιτήσεις – έγγραφα – ανακοινώσεις