Επιστροφή

Συνεδριάζει την Δευτέρα 24 Ιουλίου το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης

Συνεδριάζει την Δευτέρα 24 Ιουλίου το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης και ώρα 20.00  με τα παρακάτω θέματα συζήτησης:

1.  Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Ελευθέριος Ιωαννίδης, Δήμαρχος Κοζάνης
2.  Απασχόληση προσωπικού με νέες συμβάσεις στις υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα της καθαριότητας βάσει των προϋποθέσεων της παραγράφου 2 του άρθρου 24 του Ν. 4479/2017.
Εισηγητής: κ. Ελευθέριος Ιωαννίδης, Δήμαρχος Κοζάνης
3.  Εξέταση της αριθμ. 52/2017 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά την έγκριση ή μη της παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
Εισηγητής: κ. Ελευθέριος Ιωαννίδης, Δήμαρχος Κοζάνης
4.  Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Κοζάνης και ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας για το έργο: Πιλοτικό Υβριδικό Σύστημα Φόρτισης Ηλεκτρικών Αυτοκινήτων Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Κωνσταντίνος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης. 
5.  Υποβολή τελικού Επιχειρησιακού Σχεδίου Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020.
Εισηγητής: κ. Κωνσταντίνος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης. 
6.  Έγκριση μελέτης και τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: Προμήθεια Μηχανολογικού Εξοπλισμού Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Γρηγοριάδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης. 
7.  Έγκριση μελέτης και τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: Προμήθεια Ανταλλακτικών Μεταφορικών Μέσων Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Γρηγοριάδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης. 
8.  Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Καταστροφής Υλικών που δεν έχουν καμία αξία.
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Γρηγοριάδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης. 
9.  Έγκριση μελέτης και τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: Προμήθεια τριών Ηλεκτρικών  Οχημάτων για τις ανάγκες του Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Γρηγοριάδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης. 
10.  Εξέταση των αριθμ. 53/2017, 54/2017 και 55/2017 Αποφάσεων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορούν την κοπή δένδρων σε διάφορες περιοχές.
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Γρηγοριάδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης. 
11.  Έγκριση μελέτης και τρόπος εκτέλεσης του έργου: Οικιστική & Περιβαλλοντική Αναβάθμιση Τ.Κ. Δ.Ε. Ελλησπόντου, Δ.Ε. Δημ. Υψηλάντη, Πτελέας & Οινόης.
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης. 
12.  Ανακοίνωση ορισμού επιτροπής παραλαβής και ελέγχου ποιότητας υλικών του έργου: Συντήρηση Υπαίθριου Θεάτρου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης. 
13.  Ανακοίνωση ορισμού επιτροπής χαρακτηρισμού εδαφών του έργου: Δημιουργία Παιδικής Χαράς Τ.Κ. Κλείτου Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης. 
14.  Ανακοίνωση ορισμού επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου: Δημιουργία Παιδικής Χαράς Τ.Κ. Κλείτου Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης. 
15.  Ανακοίνωση ορισμού επιτροπής παραλαβής και ελέγχου ποιότητας υλικών του έργου: Δημιουργία Παιδικής Χαράς Τ.Κ. Κλείτου Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης. 
16.  Χορήγηση παράτασης για την συνολική προθεσμία περαίωσης εργασιών του έργου: Κατασκευή πεζοδρομίων Δ.Κ. Κρόκου.
 Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης. 
17.  Χορήγηση παράτασης για την συνολική προθεσμία περαίωσης εργασιών του έργου: Οικιστική Αναβάθμιση Οικισμών Δ.Ε.  Κοζάνης.
 Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης. 
18.  Χορήγηση παράτασης για την συνολική προθεσμία περαίωσης εργασιών του έργου: Κτίριο πολλαπλών χρήσεων Τ.Δ. Νέας Νικόπολης.
 Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης. 
19.  Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: Ανάπλαση του Ο.Τ. 17 στην Τ.Κ. Ξηρολίμνης.
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης. 
20.  Έγκριση 4ου Α.Π.Ε. του έργου: «Κατασκευή πρότυπου βιοκλιματικού σχολικού συγκροτήματος δημοτικού νηπιαγωγείου με εφαρμογή τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο Ο.Τ. 15 της Ζ.Ε.Π. Κοζάνης»
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης. 
21.  Απευθείας αγορά οικοπέδου εμβ. 98,24 τ.μ. που βρίσκεται επί της οδού Μητρ. Φωτίου και Δημογεροντίας, ιδιοκτησίας Γιαταγαντζίδη Παναγιώτη του Παύλου.
 Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
22.  Χορήγηση ή μη άδειας εγκατάστασης και χρήσης οίκου ανοχής
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
23.  Τροποποίηση – Συμπλήρωση της αριθμ. 546/2016 Α.Δ.Σ. ως προς την επιβολή χαρτοσήμου στο τέλος αυθαίρετης καλλιέργειας.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
24.  Κατάργηση ή μη θέσης περιπτέρου που βρίσκεται στην Πλατεία της Δημοτικής Κοινότητας Αιανής του Δήμου Κοζάνης.
 Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
25.  Καθορισμός τελών εκμετάλλευσης στεγάστρων αναμονής και των επιφανειών των λεωφορείων»
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
26.  Ανανέωση άδειας παραγωγού Λαϊκών Αγορών.
Εισηγήτρια: Κα Χρυσούλα Αθανασιάδου, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
27.  Έγκριση της αριθμ. 19/2017 Α.Δ.Σ. του ΔΗΠΕΘΕ Κοζάνης που αφορά «Α΄ Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2017»
Εισηγητής: κ. Ευθύμιος Λιάκος, Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΗΠΕΘΕ Κοζάνης
28.  Εξέταση 7ου/2017 Πρακτικού Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κοζάνης με θέμα «Παραχωρήσεις Σχολικών Χώρων»
Εισηγητής: κ. Ευθύμιος Λιάκος, Πρόεδρος Δ.Σ. Α/θμιας Σχολικής  Επιτροπής
29.   Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: Ανάπλαση Ο.Τ. 33 στην Τ.Κ. Ξηρολίμνης.
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης. 
30.  Έγκριση της με αριθμό 38/2017 απόφασης του ΝΠΔΔ «ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ» περί Τροποποίησης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ) Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Δημόπουλος, Πρόεδρος ΔΣ ΚΔΒΚ & Αντιδήμαρχος Κοζάνης. 
31.  Έγκριση της με αριθμό 39/2017 απόφασης του ΝΠΔΔ «ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ» περί 4ης Τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2017
Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Δημόπουλος, Πρόεδρος ΔΣ ΚΔΒΚ & Αντιδήμαρχος Κοζάνης. 
32.  Έγκριση της με αριθμό 48/2017 απόφασης του ΝΠΔΔ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ–ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ» περί έγκρισης  οικονομικού απολογισμού 2016
 Εισηγητής: κ. Ιωάννης Ιωαννίδης, Πρόεδρος ΔΣ ΟΑΠΝ. 
33.  Έγκριση της με αριθμό 49/2017 απόφασης του ΝΠΔΔ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ–ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ» περί έγκρισης  ισολογισμού 2016
 Εισηγητής: κ. Ιωάννης Ιωαννίδης, Πρόεδρος ΔΣ ΟΑΠΝ. 
34.  Έγκριση της με αριθμό 29/2017 απόφασης του ΝΠΙΔ «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΡΙΜΝΑΣ  ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ» περί έγκρισης  ισολογισμού – απολογισμού 2016
 Εισηγητής: κ. Γεώργιος Σιαμπανόπουλος, Πρόεδρος ΔΣ ΔΚΕΚΠΜ. 
35.  Έγκριση 5ης παράτασης συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Επισκευές – χρωματισμοί σχολικών μονάδων»
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης 
36.  Έγκριση 5ης παράτασης συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Πολιτιστικό Κέντρο Αργίλου»
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης 
37.  Έγκριση διαγραφής & επαναβεβαίωσης διαφόρων ποσών από τους βεβαιωτικούς καταλόγους
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
38.  Έγκριση και δέσμευση πιστώσεων ποσού 1.178,00 διαγραφής & επαναβεβαίωσης διαφόρων ποσών από τους βεβαιωτικούς καταλόγους
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
39.  Εξέταση 6ου/2017 Πρακτικού Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κοζάνης με θέμα «Παραχωρήσεις Σχολικών Χώρων»
Εισηγητής: κ. Νικόλαος Πλεξίδας, Πρόεδρος Δ.Σ. Β/θμιας Σχολικής  Επιτροπής
40.  Εξέταση 7ου/2017 Πρακτικού Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κοζάνης με θέμα «Παραχωρήσεις Σχολικών Χώρων»
Εισηγητής: κ. Νικόλαος Πλεξίδας, Πρόεδρος Δ.Σ. Β/θμιας Σχολικής  Επιτροπής
41.  Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Συντήρηση κτιρίου πολλαπλών χρήσεων & λοιπών κτιρίων Τ.Κ. Αγίου Δημητρίου»
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης 
42.  Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Κατασκευή κεραμοσκεπής Αρχοντικού Λασσάνη»
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης 
43.  Αιτήσεις -  έγγραφα - Ανακοινώσεις