Επιστροφή

Συνεδριάζει την Παρασκευή 29 Ιουλίου το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης

Συνεδριάζει την Παρασκευή 29 Ιουλίου και ώρα 15.00 το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης, στην αίθουσα συνεδριάσεών του, στο  «ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ» κτήριο,  του Δήμου Κοζάνης, Χαρισίου Μούκα & Κοβεντάρων, στην Κοζάνη,  με τα παρακάτω θέματα συζήτησης:   
1.        Υπογραφή προσυμφώνου, παραχώρησης της έκτασης του Ο.Σ.Ε. στο Δήμο Κοζάνης, Εισηγητές: κ.κ. Ελευθέριος Ιωαννίδης, Δήμαρχος Κοζάνης και Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
2.        Τροποποίηση της αριθμ. 416/2014 Α.Δ.Σ. «Ορισμός Μελών Διοικητικού Συμβουλίου Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κοζάνης» λόγω παραίτησης του δημότη Χαϊτίδη Γεώργιου».
Εισηγητής: κ. Ελευθέριος Ιωαννίδης, Δήμαρχος Κοζάνης.
3.        Τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Κοζάνης στα Ο.Τ. 203, 608, 642α , 644, 654.
Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
4.        Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Συντήρηση Οδικού Δικτύου Δήμου Κοζάνης».
Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
5.        Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Αναδιαμορφώσεις και ανακατασκευές υποδομών».
Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
6.        Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Επισκευές ΔΕ Ελλησπόντου, Υψηλάντη, Αιανής, Ελίμειας».
Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
7.        Έγκριση μελέτης και τρόπος εκτέλεσης του έργου:  Αποκατάσταση Δημοτικών Κτιρίων    
Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
8.        Έγκριση μελέτης και τρόπος εκτέλεσης του έργου:  Κατασκευή Τεχνικών Έργων
Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
9.        Έγκριση μελέτης και τρόπος εκτέλεσης του έργου:  Ενεργειακή Αναβάθμιση Αίθουσας Τέχνης
Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
10.        Έγκριση μελέτης και τρόπος εκτέλεσης του έργου: Οικιστική Αναβάθμιση Οικισμών ΔΕ Κοζάνης
Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
11.        Έγκριση μελέτης και τρόπος εκτέλεσης του έργου:  Συντήρηση Κτιρίου Πολλαπλών Χρήσεων & Λοιπών Κτιρίων ΤΚ Αγίου Δημητρίου
Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
12.        Έγκριση μελέτης και τρόπος εκτέλεσης του έργου:  Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων
Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
13.        Έγκριση μελέτης και τρόπος εκτέλεσης του έργου: Συντήρηση- Επισκευή Δημοτικού Σχολείου Χαραυγής
Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
14.        Τροποποίηση Αναμόρφωση –Προϋπολογισμού έτους 2016.
 Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
15.        Διαγραφή ποσού λόγω λύσης μισθωτικής Σύμβασης δημοτικού καταστήματος.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
16.        Ανανέωση παραγωγικής άδειας της Σακαρίδου Κων/νιάς. 
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Ιωαννίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
17.        Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2016
Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
18.         Αιτήσεις – έγγραφα – ανακοινώσεις
Η ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΘΑ ΤΗΡΗΘΕΙ ΑΥΣΤΗΡΑ   
 Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης και ώρα 15:00 μπορείτε να επισκεφθείτε το Γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου ή να μπείτε στον ηλεκτρονικό σας φάκελο για να ενημερωθείτε σχετικά.   
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΥΡΙΝΑΣ