Σύνδεση

additional-info

Εγγραφή στις e-Υπηρεσίες
Προκειμένου να χρησιμοποιήσετε αυτή την εφαρμογή, πρέπει πρώτα να εγγραφείτε στη δικτυακή πύλη.
Εάν είστε εγγεγραμένος χρήστης πρέπει να εισαχθείτε πρώτα στο σύστημα.
Σας ευχαριστούμε και μας συγχωρείτε για την ταλαιπωρία.
Ποιές είναι οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες του δήμου
Ο Δήμος Κοζάνης προσφέρει στους πολίτες τη δυνατότητα ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης καθιστώντας πλέον παρελθόν τις ουρές στα γραφεία του Δήμου.

Οι υπηρεσίες που προσφέρονται ηλεκτρονικά είναι οι εξής:

1. Υποβολή Αιτημάτων και Καταγγελιών
2. Πληρωμή Προστίμων ΚΟΚ
3. Πληρωμή Δημοτικού Φόρου
4. Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου
5. Δημοσκοπήσεις
6. Ενημέρωση Προμηθευτών
7. Πιστοποιητικά Δημοτολογίου
8. Βεβαιώσεις ΤΑΠ
9. Εξέλιξη Αιτήματος - Καταγγελίας1.  Υποβολή Αιτημάτων και Καταγγελιών

      
Για τη χρήση αυτής της e-Υπηρεσίας απαιτείται η εγγραφή του χρήστη σαν "Δημότης"

       Ο Δημότης μπορεί να :

                   α)  Υποβάλλει ηλεκτρονικά Αίτημά του ή/και Καταγγελία που σχετίζεται με :
                                                - Έκδοση Πιστοποιητικών
                                                - Ηλεκτροφωτισμό
                                                - Καθαριότητα
                                                - Οδικό Δίκτυο
                                                - Λοιπά Θέματα
                     β) Παρακολουθεί την πορεία διεκπεραίωσης του Αιτήματός του ή της διορθωτικής ενέργειας που αφορά
                         στην Καταγγελία του
                     γ) Ενημερώνεται με όποιον τρόπο επιλέξει (μέσω τηλεφώνου, fax, e-mail) για την ολοκλήρωση του θέματός του


2.  Πληρωμή Προστίμων ΚΟΚ

Για τη χρήση αυτής της e-Υπηρεσίας απαιτείται η εγγραφή του χρήστη σαν "Δημότης" ή "Πολίτης"

Ο Δημότης και ο Πολίτης μπορούν να πληρώσουν μέσω πιστωτικής κάρτας (δεκτές όλων των τραπεζών) και web banking
το πρόστιμο ΚΟΚ που τους έχει δοθεί λόγω παράβασης εντός των ορίων του Δήμου Κοζάνης:

                    α) Βρίσκοντας την ήδη καταχωρημένη κλήση τους στο ηλεκτρονικό σύστημα του Δήμου   
                                                                                                
                    β) Καταχωρώντας οι ίδιοι τον αριθμό της κλήσης και το ποσό του προστίμου, σε περίπτωση που η κλήση
                        είναι πολύ πρόσφατη και δεν έχει καταχωρηθεί ακόμη στο ηλεκτρονικό σύστημα του Δήμου από την
                       αρμόδια υπηρεσία  (δηλ. η οφειλή τακτοποιείται ακόμη και την ίδια ημέρα της παράβασης)
                  
  • Παρέχεται άμεσα αποδεικτικό της όλης συναλλαγής


3.  Πληρωμή Δημοτικού Φόρου

Για τη χρήση αυτής της e-Υπηρεσίας απαιτείται η εγγραφή του χρήστη σαν "Επιχείρηση"

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος της Επιχείρησης που εδρεύει εντός των ορίων του Δήμου Κοζάνης μπορεί να :

                    α) Βλέπει όλες τις πληρωμένες οφειλές της επιχείρησης προς το Δήμο
                    β) Βλέπει την επόμενη οφειλή προς εξόφληση
                    γ) Υπολογίζει το ποσό του φόρου που αναλογεί (το ηλεκτρονικό σύστημα του Δήμου υπολογίζει το ποσό αυτό)
                    δ) Πληρώσει μέσω πιστωτικής κάρτας (δεκτές όλων των τραπεζών) και web banking
                 
  • Παρέχεται άμεσα αποδεικτικό της όλης συναλλαγής


4.  Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου


Για τη χρήση αυτής της e-Υπηρεσίας απαιτείται η εγγραφή του χρήστη σαν "Δημότης" ή "Πολίτης"

Ο Δημότης και ο Πολίτης μπορούν να :

                    α) Αναζητήσουν την απόφαση που τους ενδιαφέρει βάσει των :  
                                                - Αριθμού Απόφασης
                                                - Τίτλου (θέμα)
                                                - Ημερομηνία (από ..... εώς)        
                    β) Εκτυπώσουν το αρχείο της απόφασης (.pdf)
                    γ) Αποθηκεύσουν το αρχείο της απόφασης (.pdf)5.  Δημοσκοπήσεις

Για τη χρήση αυτής της e-Υπηρεσίας απαιτείται η εγγραφή του χρήστη σαν "Δημότης" ή "Πολίτης"

Ο Δημότης και ο Πολίτης μπορούν να :

                    α) Συμμετέχουν στη Δημοσκόπηση με την ψήφο τους (δικαίωμα μίας μόνο συμμετοχής στην ίδια δημοσκόπηση)
                    β) Ενημερωθούν για τα συνολικά στατιστικά αποτελέσματα της δημοσκόπησης