Σύνδεση

additional-info

Κοινωνική Σύμπραξη Π.Ε. Κοζάνης

Το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους – ΤΕΒΑ (Fund for European Aid to the most Deprived -FEAD) στηρίζει τις δράσεις των χωρών της ΕΕ για παροχή υλικής βοήθειας στους απόρους. Η στήριξη του ΤΕΒΑ θα βοηθά τους απόρους στα πρώτα βήματα εξόδου τους από την φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό.

 

Το Δεκέμβριο του 2014 εγκρίθηκε το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για τους Άπορους (ΤΕΒΑ/FEAD)» (αριθ. αποφ. CCI2014GR05FMOP001/15-12-2014). Στο πλαίσιο του Προγράμματος συγκροτούνται Κοινωνικές Συμπράξεις που θα συνδράμουν τους δυνητικούς ωφελούμενους κάθε Περιφερειακής Ενότητας, προκειμένου να ενταχθούν στις δράσεις στήριξης. Στην Κοινωνική Σύμπραξη καλούνται να συμμετέχουν ως Οργανώσεις – Εταίροι οι ΟΤΑ α' και β' βαθμού και τα Νομικά τους Πρόσωπα, ΝΠΔΔ, η Εκκλησία / Μητροπόλεις και τα ιδρύματά τους, ΝΠΔΔ παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας, πιστοποιημένα ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα παροχής κοινωνικής φροντίδας βάσει του Ν.2646/98, πιστοποιημένες καταναλωτικές οργανώσεις του Ν.2251/94 και ΜΚΟ που εντάσσονται στο Εθνικό Πιστοποιημένο Μητρώο ή/και μέλη της Ομοσπονδίας Εθελοντικών ΜΚΟ, ενώ στην υλοποίηση των δράσεων μπορούν να αξιοποιηθούν και άτυπα κοινωνικά δίκτυα με πρωτοβουλίες και δράσεις κοινωνικής στήριξης και διανομής ειδών σε απόρους σε τοπικό επίπεδο.

 

 Η Κοινωνική Σύμπραξη είναι το πλαίσιο συνεργασίας των φορέων που αναπτύσσουν δράσεις στήριξης απόρων και ευπαθών κοινωνικών ομάδων, για την καταγραφή και τεκμηρίωση των υλικών και κοινωνικών αναγκών, για τον συντονισμό των ενεργειών διανομής, για τη διασύνδεση των διαθέσιμων Κοινωνικών Δομών, για τον προγραμματισμό και την από κοινού υλοποίηση συνοδευτικών υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής στήριξης, κοινωνικής ενσωμάτωσης, πολιτιστικών-δημιουργικών δραστηριοτήτων απασχόλησης, ένταξης στην αγορά εργασίας και στην τοπική οικονομία με στόχο τη συνδυασμένη, αποτελεσματική και αποδοτική αξιοποίηση των εθνικών και των ευρωπαϊκών πόρων.


Η Κοινωνική Σύμπραξη της Π.Ε. Κοζάνης  επιδιώκει την ευρύτερη δυνατή συμμετοχή Οργανώσεων - Εταίρων, με σκοπό την επίτευξη της διασύνδεσης και της από κοινού αποτελεσματικής δράσης για τη διασφάλιση της καθολικής υποστήριξης των δικαιούχων.


Το πρόγραμμα αφορά άπορα άτομα και κυρίως οικογένειες απόρων με παιδιά (με ιδιαίτερη έμφαση σε μονογονεϊκές / πολυμελείς οικογένειες) καθώς και αστέγους. To όριο της φτώχειας ανέρχεται σε 5.708 € ανά άτομο και σε 11.986€ για νοικοκυριά με 2 ενήλικες και δύο ανήλικα παιδιά κάτω των 14 ετών. Σήμερα, και μέχρι την αναθεώρηση του Προγράμματος, ως πλαίσιο προσδιορισμού των ωφελουμένων ορίζεται το ευρύτερο πλαίσιο του Εγγυημένου Κοινωνικού Εισοδήματος (ΕΚΕ), το οποίο αναμένεται να αφορά μέχρι στο 7% του πληθυσμού. Παράλληλα, υποστηρίζονται συνοδευτικά μέτρα αφού η φτώχεια έχει πολλαπλές διαστάσεις και δεν περιλαμβάνει μόνο την έλλειψη εισοδήματος και επαρκών υλικών πόρων ώστε να διασφαλιστεί η αξιοπρεπής διαβίωση, αλλά και την ανεπαρκή πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες όπως η υγειονομική περίθαλψη, η στέγαση και η εκπαίδευση, τον αποκλεισμό από την αγορά εργασίας και τη χαμηλή ποιότητα εργασίας.


Επικεφαλής εταίρος είναι ο Δήμος Κοζάνης και σε συνεργασία με τους Δήμους Βοΐου, Εορδαίας, Σερβίων – Βελβεντού, που συντονίζουν τους κοινωνικούς εταίρους στην περιοχή ευθύνης τους, υλοποιεί τις διαδικασίες διαβούλευσης, διαμόρφωσης των κοινών θέσεων και προτάσεων και συγκρότησης της Κοινωνικής Σύμπραξης.

 

Επισυνάπτονται: 

 

Κοινωνικές Συμπράξεις- Πρόσκληση Υπουργείου Εργασίας


Παράταση Προθεσμίας Διαμόρφωσης Κοινωνικών Συμπράξεων


Επιχειρησιακό Πρόγραμμα –ΤΕΒΑ


Κανονισμός 223/2014


Τροποποίηση Κανονισμού 532/2014


Ερωτηματολόγιο

 

Σχετικά έγγραφα-ενέργειεςΕπισκόπηση Τύπου


ΘΑΡΡΟΣ
ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ