Μενού
Εγγραφή σε Ενημερωτικό Δελτίο
*
Πληρωμή κλήσεων παρκομέτρων

    ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΛΗΣΕΩΝ ΠΑΡΚΟΜΕΤΡΩΝ  


  O παραβάτης μπορεί εντός 3 ημερών να εκθέσει τις αντιρρήσεις του, κατά τις ώρες γραφείου, ενώπιον της Δημοτικής Αστυνομίας.

.
*   Αν δεν προβληθούν οι αντιρρήσεις ή απορριφθούν, οφείλει  εντός  10  ημερών  να  καταβάλει  το  μισό  του  προστίμου  που  του  επιβλήθηκε  στο  Ταμείο  του  Δήμου  Κοζάνης  ή  στην  τράπεζα  Πειραιώς  στο  λογαριασμό  5250038698863  ή  μέσω  πιστωτικής  κάρτας (δεκτές  όλων   των  Τραπεζών)   ή web  banking  στον  ίδιο  λογαριασμό.
.
*   Αν  παρέλθει  η  προθεσμία  αυτή,  το  πρόστιμο  θα  καταβληθεί  εντός  δύο  μηνών,  διαφορετικά  θα  αποσταλεί  στη  ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΟΡΙΑ  προς  είσπραξη,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  για  την  είσπραξη  των  Δημοσίων  Εσόδων.