Περιουσιακές Δηλώσεις Αιρετών
ΑΙΡΕΤΟΙ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014

1. Ιωαννίδης Λευτέρης
2. Δεσποτίδης Κωνσταντίνος
3. Δημητριάδης Αχιλλέας
4. Τασοπούλου Ελένη
5. Βαλαής Γεώργιος
7. Ιωαννίδης Ιωάννης

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

1. Σιαμπανόπουλος Γεώργιος
2. Τσικριτζή Φτάκα Φανή
4. Δημόπουλος Παναγιώτης
6. Κυριακίδης Κωνσταντίνος
7. Κουϊμτζίδου Ελπίδα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ


1. Λαβαντσιώτης Γεώργιος
2. Βαλαής Γεώργιος
5. Σιώμος Νικόλαος
6. Μαλούτας Λάζαρος

7. Καραπάτσιος Ευάγγελος

8. Λαμπαδά Χάρις

Πρόεδρος Κοινωφελούς Επιχείρισης
Κουτσοσίμος Εμμανουήλ

Πρόεδρος ΔΕΥΑ Κοζάνης
Πεκρίδης Γεώργιος


ΑΙΡΕΤΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014


1. Μαλούτας Λάζαρος
2. Καραπάτσιος Ευάγγελος
3. Κυριακίδης Κωνσταντίνος
4. Μπουμπόναρη Νικολέτα
5. Παπαγεωργίου Ιωάννης
6. Τζέλλος Γεώργιος
7. Τσανακτσίδης Ευστάθιος
8. Φλώρος Μάρκος

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

1. Φλώρος Μάρκος (Πρόεδρος)
2. Ανουλίδης Κωνσταντίνος
3. Βαβλιάρας Γεώργιος
4. Βακωνάκη-Χάιδου Αθανασία (Σούλα)
5. Βαρέκας Αθανάσιος (Σάκης)
6. Βασδάρης Θεόδωρος
7. Ιωαννίδης Ελευθέριος
8. Κακουλίδου Ειρήνη
9. Κουϊμτσίδου Ελπίδα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. Τζέλλος Γεώργιος (Πρόεδρος)
2. Βασδάρης Θεόδωρος
3. Θεοδωρίδης Θεόδωρος
4. Θεοδωρίδης Νικόλαος
5. Μητσιάκος Ιωάννης
6. Νανοπούλου Άννα
7. Ρουσιάδου-Καλογερίδου Στέλλα
8. Παφύλης Εμμανουήλ
9. Σαββίδου Θεοδώρα

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΔΕΥΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
-Τουμπουλίδου Παρθένα

-----------------------------------------------------------------

ΑΙΡΕΤΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013


2. Αποστολίδης Παναγιώτης
6. Μπουμπόναρη Νικολέτα
 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
 
1. Φλώρος Μάρκος
2. Βασδάρης Θεόδωρος
3. Σαββίδου-Εμμανουηλίδου Θεοδώρα
8. Τοπαλίδης Γεώργιος
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 
2. Μπουμπόναρη Νικολέτα
3. Παπαγεωργίου Ιωάννης
4. Μουταφίδου Σουλτάνα
6. Θεοδωρίδης Θεόδωρος
8. Ρουσιάδου-Καλογερίδου Στέλλα


-----------------------------------------------------------------

ΑΙΡΕΤΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011


1. Μαλούτας Λάζαρος
2. Αποστολίδης Παναγιώτης
3. Θεοδωρίδης Νικόλαος
4. Καραπάτσιος Ευάγγελος
5. Κουϊμτσίδου Ελπίδα
6. Μπουμπόναρη Νικολέτα
7. Τζέλλος Γεώργιος
8. Τουμπουλίδου Παρθένα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 2011-2012

1. Μαλούτας Λάζαρος
2. Βασδάρης Θεόδωρος
3. Σαββίδου-Εμμανουηλίδου Θεοδώρα
4. Βακωνάκη-Χάιδου Αθανασία
5. Βαρέκας Αθανάσιος
6. Κακουλίδου Ειρήνη
7. Ανουλίδης Κωνσταντίνος
8. Τοπαλίδης Γεώργιος
9. Ιωαννίδης Ελευθέριος

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 2011-2012

1. Μαλούτας Λάζαρος
2. Μπουμπόναρη Νικολέτα
3. Παπαγεωργίου Ιωάννης
4. Μουταφίδου Σουλτάνα
5. Κυριακίδης Κωνσταντίνος
6. Θεοδωρίδης Θεόδωρος
7. Νανοπούλου Άννα
8. Ρουσιάδου-Καλογερίδου Στέλλα
9. Μητσιάκος Ιωάννης

ΠΡΟΕΔΡΟΙ

1. Γελαδάρης Χαράλαμπος
2. Παφίλης Εμμανουήλ

-----------------------------------------------------

ΑΙΡΕΤΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012


6. Μπουμπόναρη Νικολέτα
 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 2011-2012
 
8. Τοπαλίδης Γεώργιος
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 2011-2012
 
2. Μπουμπόναρη Νικολέτα
6. Θεοδωρίδης Θεόδωρος
8. Ρουσιάδου-Καλογερίδου Στέλλα
9. Μητσιάκος Ιωάννης