Newsletter
*

Τα παραπονά σας στο Δήμαρχο
Βιβλιάρια Ανασφάλιστων
Βιβλιάριο ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, ανασφάλιστων πολιτών
 

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
 

Έκδοση βιβλιαρίου ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης δικαιούνται όσοι είναι ανασφάλιστοι και πληρούν συγκεκριμένα οικονομικά κριτήρια, όπως αυτά ορίζονται από τις σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις.


Αφορά Έλληνες πολίτες ή πολίτες χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή μόνιμους κατοίκους που προέρχονται από χώρες που ανήκουν στον ευρωπαϊκό κοινωνικό χάρτη.


Να είναι κάποιος άνεργος ή να αντιμετωπίζει, αποδεδειγμένα, πρόβλημα υγείας.


Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά κατατίθενται στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και ελέγχονται από Τριμελή Επιτροπή, η οποία ορίζεται από το Δήμαρχο.


 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
 
1.    Αίτηση, χορηγείται από την υπηρεσία

2.    Δύο φωτογραφίες (σε περίπτωση που εκδίδεται για πρώτη φορά βιβλιάριο ανασφαλίστου)


3.    Φωτοαντίγραφο αστυνομικής Ταυτότητας, ή Διαβατηρίου ή Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας ομογενούς και όλων των σελίδων του διαβατηρίου, ή Άδειας Παραμονής


4.    Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

5.    Εκκαθαριστικό Εφορίας (του προηγούμενου έτους, αντίγραφο δήλωσης του τρέχοντος έτους Ε1 και Ε9 αν προκύπτουν ακίνητα)


6.    Φωτοαντίγραφο λογαριασμού Δ.Ε.Η. ή 0.Τ.Ε. στο όνομα του ενδιαφερομένου, ή βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από το Δήμο.


7.    Φωτοαντίγραφο της Κάρτας Ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ. για τα ικανά προς εργασία άτομα από 29 έως 55 ετών.


8.    Βεβαίωση Α.Μ.Κ.Α.

9.    Ιατρική γνωμάτευση από Δημόσιο Νοσοκομείο που να αναφέρει το είδος της πάθησης ή βεβαίωση εισαγωγής σε Νοσοκομείο, εφόσον παραμένει νοσηλευόμενος.


10.Βεβαίωση από ΙΚΑ, ΟΓΑ, ΟΑΕΕ, ότι δεν διαθέτουν δικαίωμα ασφάλισης


11.Για έγγαμους απαιτούνται δικαιολογητικά και για τους δύο συζύγους, εάν είναι διαζευγμένοι   (το διαζύγιο) και εάν είναι σε διάσταση (ένορκη βεβαίωση απ' το Ειρηνοδικείο με δύο μάρτυρες).


12.Τα άτομα άνω των 67 ετών θα προσκομίζουν σχετική βεβαίωση από τον Ο.Γ.Α. ή τον αριθμό πρωτοκόλλου κατάθεσης των δικαιολογητικών για σύνταξη στον Ο.Γ.Α.


13.Σε περίπτωση έκτακτης εισαγωγής για νοσηλεία σε Κρατικό Νοσοκομείο προσκομίζεται το Εισιτήριο ή το Εξιτήριο με αποκλειστική προθεσμία ενός μήνα από την εισαγωγή.


ΑΙΤΗΣΗ

Βεβαίωση μη εγγραφής στο Μητρώο Ανασφαλίστων Πολιτών

Βεβαίωση διαγραφής από το Μητρώο Ανασφαλίστων Πολιτών