Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

Υπαίθριο Εμπόριο

Αρμόδια για την παρακολούθηση, αδειοδότηση και εποπτεία των εμπορικών δραστηριοτήτων στην περιοχή   του   Δήμου Κοζάνης,   την   προστασία   του   καταναλωτή και την προώθηση της απασχόλησης είναι η Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης.

Τμήμα Εμπορικών Δραστηριοτήτων

Στοιχεία Επικοινωνίας

Διεύθυνση: Παύλου Χαρίση 6, 50131, Κοζάνη

Τηλ.: 2461355137

email: emporikesdrastiriotites@cityofkozani.gov.gr

 

Ανακοινώσεις που αφορούν το Υπαίθριο Εμπόριο (Λαϊκές αγορές)

Επιστροφή

Τροποποίηση πινάκων συμμετεχόντων Λαϊκής αγοράς Αριστοτέλους και παράλληλης αυτής

ΣΧΕΤ : α. Την αριθμ.Δ1α/Γ.Π.οικ.22865 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1462/13-04-2021)

Β. Το υπ’ αριθμ. 9874 /14-4-21 εγγραφο μας

 

Τροποποιούμε τους πίνακες συμμετεχόντων των λαϊκών Αριστοτέλους και παράλληλης αγοράς ως εξής:

Α) Από τον πίνακα συμμετεχόντων της λαϊκής αγοράς στις 17-4-21 αφαιρείται ο κάτωθι:

158

Φιλημέγκας Αθανάσιος

Εμποριο Καθαριστικών

Ο παραπάνω προστίθενται στον πίνακα συμμετεχόντων της παράλληλης λαϊκής αγοράς

 

Κατά τα λοιπά συνεχίζει και ισχύουν τα α’, β’ σχετικά

 

 

 

Ο Διευθυντής

 

Μπιλιώνης Γεώργιος

Αγρ. & Τοπ. Μηχ/κος