Επιστροφή

Αποτελέσματα επιλογής νηπίων και βρεφών των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών Κοζάνης

Το Τμήμα Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού ανακοινώνει τα αποτελέσματα επιλογής νηπίων και βρεφών στους Δημοτικούς Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς για τη σχολική χρόνια
2016-2017.
Τα αναρτημένα αποτελέσματα αφορούν τους Σταθμούς της Πόλης της Κοζάνης:

- 1ος Παιδικός και Βρεφονηπιακός Σταθμός
- 2ος Παιδικός Σταθμός
- 3ος Παιδικός και Βρεφονηπιακός Σταθμός

Έγιναν δεκτές όλες οι αιτήσεις των γονέων που είχαν ως πρώτη επιλογή τους Παιδικούς Σταθμούς Κοίλων, Κρόκου, Αιανής, Καισαρειάς, Τετραλόφου.

Ενημερώνουμε τους γονείς που τα παιδιά τους έχουν επιλεγεί στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς της πόλης, να προσέλθουν υποχρεωτικά για την τελική εγγραφή τους ( Αίτηση - Δήλωση Εγγραφής) κατά το χρονικό διάστημα από 01/09/2016 έως 07/09/2016, στα γραφεία
που βρίσκονται στον 1ο Παιδικό Σταθμό Κοζάνης (Γκέρτσου και Πόποβιτς).

Το χρονικό διάστημα που αναφέρεται είναι δεσμευτικό για την οριστική εγγραφή των νηπίων και βρεφών.
Στόχος είναι οποιαδήποτε κενά προκύψουν, μετά το πέρας του συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος, να καλυφτούν από τις αμέσως επόμενες αιτήσεις. Θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση αποτελεσμάτων για την κάλυψη των πιθανών κενών.

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε με τα τηλέφωνα 2461351104, 2461021149 και 2461021461 από 9.00 πμ. έως 15.00 μμ.


ΒΡΕΦΗ_Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

ΒΡΕΦΗ_Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

ΝΗΠΙΑ_Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

ΝΗΠΙΑ_Β ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ


ΝΗΠΙΑ_Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ