Back

Τη χρήση του σιδροδρομικού σταθμού ζήτησε ο Δήμαρχος Κοζάνης από τον ΟΣΕ

 

Ο Δήμος Κοζάνης σε συνεργασία με τον ΟΣΕ επιθυμεί να προγραμματίσει σειρά παρεμβάσεων και ανάληψης πρωτοβουλιών για την ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής του Σιδηροδρομικού Σταθμού, επιθυμώντας την αρμονική συνύπαρξη και δημιουργία χώρων πολιτισμού, αναψυχής, λοιπών κοινωφελών σκοπών κλπ, που θα έχουν σαν αποτέλεσμα τον μετασχηματισμό του χώρου και των λειτουργιών του ώστε αντί να χωρίζει την πόλη να την ενώνει.

 

Ο σιδηρόδρομος και οι σταθμοί σε πολλές περιπτώσεις αποτελούν πολιτιστικά στοιχεία του αστικού κέντρου, η δε πολεοδομία και χωροταξία πραγματοποιείται με δεδομένη την ύπαρξή τους. 

Οι προτάσεις αξιοποίησης και αναμόρφωσης της ευρύτερης περιοχής πραγματεύονται ένα νέο σύμπλεγμα χρήσεων και διαδρομών δημοσίου χώρου γύρω από αυτόν, συμβατό με το αστικό περιβάλλον. Ένας σιδηροδρομικός σταθμός φέρει το ρόλο της «αστικής πύλης», τόπου συνάθροισης, συναισθηματικής φόρτισης και δεν μπορεί παρά να πλαισιώνεται από ποικίλες λειτουργίες αλλά και από δημόσιο σημαίνοντα  κοινόχρηστο χώρο.

Προτείνεται  λοιπόν,

Ø      ένα δίκτυο από πορείες, προσβάσεις και συλλογικούς χώρους-κόμβους.

Ø      επανάχρηση παλαιών βαγονιών φιλοξενώντας θεματικούς χώρους, ώστε η περιοχή να  αποτελέσει ένα σταυροδρόμι χρήσεων και σημείο έλξης των πολιτών.

Ø      επαναχρησιμοποίηση του κτιρίου της αποθήκης εμπορευμάτων ως εκθεσιακού χώρου και εν μέρει ως μουσείου τρένων (ατμήλατες μηχανές, ντιζελάμαξες, εικόνες, φωτογραφίες, διάφοροι χάρτες κ.ά.)

Ø      δημιουργία πολλών χώρων πρασίνου οργανωμένων σε παρτέρια.

Στόχος του Δήμου είναι να αναδειχθεί η τεράστια πολιτιστική κληρονομιά και διαδρομή του σιδηροδρόμου στην περιοχή μας και να διευκολυνθεί με τις παρεμβάσεις τόσο η λειτουργική και αισθητική αποκατάσταση της περιοχής, που θα επιτρέψει την γενικότερη αναβάθμιση και ανάδειξή της περιοχής και θα την μετατρέψει σε ένα σημαντικό πόλο έλξης της πόλης, όσο και η περιβαλλοντική της αποκατάσταση, που είναι και το σημαντικότερο, διότι το πράσινο καθώς και οι ελεύθεροι παραμένουν ανεκμετάλλευτοι στην περιοχή.

 
Ειδικότερα:
  1. Αξιοποίηση – αναβάθμιση του δασυλλίου πεύκης που οριοθετείται ανατολικά του Σιδηροδρομικού Σταθμού.
 Το δασύλλιο του ΟΣΕ συνολικής έκτασης περίπου 4.700 τ.μ.,  αποτελεί πνεύμονα πρασίνου στην ευρύτερη περιοχή. Χώρος πρόσβασης παιδιών και κυρίως προσφιλής τόπος για την διοργάνωση σχολικών εκδρομών των δημοτικών σχολείων της γύρω περιοχής. Οι διασυνδέσεις των κοινόχρηστων χώρων περιμετρικά του δασυλλίου με τον συγκεκριμένο χώρο δεν έχουν ασφαλείς προσπελάσεις και ιδίως τις βραδινές ώρες λόγω μη ύπαρξης φωτισμού.
Προτείνεται

·         η διάνοιξη του πεζόδρομου της οδού Λήμνου στο βόρειο τμήμα του δασυλλίου συνολικής έκτασης 140,85 τ.μ. (μήκους περίπου 46 μ και μέσου πλάτους 3,10μ), σύμφωνα με το από 17/8/2011 τοπογραφικό διάγραμμα του Α΄ τμήματος της γραμμής Έδεσσας.

·         ένα δίκτυο πεζοδρόμων εντός του δασυλλίου συνολικού μήκους περίπου 300μ και πλάτους 2μ με τον απαραίτητο φωτισμό.

 
 
  1. Προσβάσεις και προσπελασιμότητα εντός της ιδιοκτησίας του ΟΣΕ.
 

Το συγκρότημα του Σιδηροδρομικού Σταθμού λειτουργεί ως φυσικό φράγμα μέσα στην πόλη, διακόπτοντας τη συνέχεια του αστικού ιστού. Ο διαχωρισμός αυτός που υλοποιείται με την κατασκευή του δικτύου, λειτουργεί ως στοιχείο κοινωνικής διαίρεσης της πόλης .

Βασικός στόχος είναι να εισχωρήσει ο αστικός ιστός στην ευρύτερη περιοχή του σταθμού και να αναβαθμιστεί η περιοχή περιβαλλοντικά.

 

Σημαντικό λοιπόν γεγονός είναι η οργάνωση ενός εσωτερικού δικτύου πεζοδρόμων με τον κατάλληλο φωτισμό μέσα στην ιδιοκτησία του ΟΣΕ, με σκοπό τόσο την αισθητική αναβάθμιση όσο και την ανάδειξη του χώρου και του έργου του ΟΣΕ. Επίσης με την οργάνωση αυτή του εσωτερικού δικτύου εξασφαλίζεται και η ασφαλής προσπελασιμότητα των κατοίκων ανάμεσα στις περιοχές ένθεν και ένθεν των γραμμών.

Προτείνεται

·         η διάνοιξη τριών εσωτερικών δικτύων πεζοδρόμων

§         διαδρομή Νο1 συνολικού μήκους 50μ και πλάτους 2μ

§         διαδρομή Νο2 συνολικού μήκους 90μ και πλάτους 2μ

§         διαδρομή Νο3 συνολικού μήκους 120μ και πλάτους 2μ

·         τοποθέτηση ανακαινισμένων βαγονιών τρένων για την δημιουργία θεματικών χώρων

·         επαναχρησιμοποίηση του κτιρίου της αποθήκης εμπορευμάτων ως εκθεσιακού χώρου

·         μουσείο τρένων με την έκθεση ατμήλατης μηχανής και ντιζελάμαξας.

 
 
 
  1. Παραχώρηση έναντι συμβολικού αντιτίμου έκτασης 6.345,26 τ.μ. ιδιοκτησίας του ΟΣΕ.
 

Στο Ο.Τ. 406Α που οριοθετείται δυτικά του Σιδηροδρομικού Σταθμού υπάρχει περιφραγμένος ελεύθερος χώρος ιδιοκτησίας ΟΣΕ συνολικής έκτασης 6.345,26 τ.μ.,σύμφωνα με το από 16/8/2011 τοπογραφικό διάγραμμα του Α΄ τμήματος της γραμμής Έδεσσας.

Προτείνεται

·         η παραχώρηση έναντι συμβολικού αντιτίμου της συγκεκριμένης έκτασης με σκοπό την δημιουργία χώρου στάθμευσης που θα εξυπηρετεί

§         τις ανάγκες των δημοτών για την προσέλευση τους στον χώρο της λαϊκής αγοράς.

§         την αναψυχή των δημοτών καθώς και των επισκεπτών στους νέους αναβαθμισμένους χώρους της ιδιοκτησίας του ΟΣΕ που θα αξιοποιηθούν με τις παραπάνω προτάσεις.

 
 
  1. Κτίριο επιβατικού και εμπορικού Σιδηροδρομικού Σταθμού.
 

Ο Δήμος Κοζάνης εκδηλώνει το ενδιαφέρον προκειμένου να χρησιμοποιήσει το κτίριο του σταθμού για τις ανάγκες στέγασης των υπηρεσιών του ή για τη φιλοξενία εκδηλώσεων.

Η συνολική αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής, η λειτουργία του χώρου του Σιδηροδρομικού Σταθμού ως χώρος προσέλευσης πολιτών, η ανάδειξη της λειτουργίας του χώρου αλλά και του Σιδηροδρόμου γενικότερα, καθώς και η ανάδειξη του κτιριακού αποθέματος του ΟΣΕ, συμβάλλουν ώστε ο χώρος του Σιδηροδρομικού Σταθμού να αναδειχθεί σ’ ένα χώρο που ενώνει την πόλη, σ’ ένα χώρο πραγματικό στην καρδιά της πόλης που μπορεί να φιλοξενήσει κεντρικές λειτουργίες.

Η κατ’ αυτόν τον τρόπο ανάδειξη, βοηθά και το έργο του ΟΣΕ για την αξιοποίηση του χώρου μελλοντικά. Για το λόγο αυτό ευελπιστούμε ότι θα αντιμετωπίσετε θετικά τα αιτήματά μας.

 

Αξιοποίηση – αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής του Σιδηροδρομικού Σταθμού Κοζάνης ιδιοκτησίας ΟΣΕ.