Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Επιστροφή

5 Ιουνίου: Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος

5 Ιουνίου: Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος

 

    Το 8ο αναγνωρισμένο δικαίωμα των Καταναλωτών είναι το δικαίωμα σε ένα υγιεινό περιβάλλον.

Το δικαίωμά μας  δηλαδή, να ζούμε και να εργαζόμαστε σε ένα περιβάλλον το οποίο δε θέτει σε κίνδυνο  την υγεία και την ευημερία της σημερινής γενιάς και των παιδιών μας.

Πόσο εφικτή είναι η πραγμάτωση αυτού του δικαιώματος, σήμερα; Οι επιστήμονες κρούουν τον κώδικα του κινδύνου, οι Καταναλωτές ανησυχούν, κάποιες Κυβερνήσεις αναλαμβάνουν κάποιες πρωτοβουλίες και  κάποιες επιχειρήσεις κάνουν κάποια δειλά βήματα.

Πρόσφατη έρευνα της Διεθνούς των Καταναλωτών ( Consumers International) και της Μ.Κ.Ο. Υπευθυνότητα (Accountability) κατέδειξε ότι:

 

 *65,7% των Καταναλωτών πιστεύουν ότι όλοι μας πρέπει να δείξουμε περισσότερη υπευθυνότητα, αλλάζοντας τη συμπεριφορά μας, ώστε να σταματήσουμε την υπερθέρμανση του Πλανήτη.

 *66,4% των Καταναλωτών πιστεύουν ότι οι επιχειρήσεις πρέπει να πάρουν, σοβαρά, το πρόβλημα της υπερθέρμανσης του Πλανήτη.

 *60,4% των Καταναλωτών ζητούν, από τις εταιρίες, να παρέχουν περισσότερες πληροφορίες, για τον τρόπο παραγωγής των προϊόντων τους και τις επιπτώσεις του τρόπου παραγωγής, στην αλλαγή του κλίματος, στα σημεία αγοράς.

 *51,5% των Καταναλωτών πιστεύουν ότι οι Κυβερνήσεις πρέπει να επιβάλλουν, στις επιχειρήσεις, να σταματήσουν την παραγωγή προϊόντων, που συμβάλλουν στην υπερθέρμανση του Πλανήτη.

 *70% των Καταναλωτών δεν εμπιστεύονται τους ισχυρισμούς των επιχειρήσεων ότι αναλαμβάνουν δράσεις και πρωτοβουλίες, για την αλλαγή του κλίματος και την προστασία του περιβάλλοντος, και απαιτούν οι ισχυρισμοί αυτοί να ελέγχονται και να πιστοποιούνται, από ανεξάρτητους φορείς.

 

Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο: Οι Καταναλωτές θέλουμε να σταματήσουμε την καταστροφή του Πλανήτη. Για να μπορέσουμε, όμως, να κάνουμε την επιθυμία μας πράξη, πρέπει:

Οι Κυβερνήσεις να αναλάβουν πρωτοβουλίες και να πραγματοποιήσουν ρήξεις, ώστε να δημιουργηθεί το κατάλληλο νομικό οπλοστάσιο, για την προστασία του περιβάλλοντος.

Οι δε επιχειρήσεις να συνειδητοποιήσουν ότι οι η παραγωγή φιλικών, προς το περιβάλλον, προϊόντων αποτελεί μονόδρομο, για το μέλλον και των επιχειρήσεων και των Πολιτών-Καταναλωτών και του Πλανήτη.

 

Για καταγγελίες ή περισσότερες πληροφορίες, ας απευθυνθούμε στο ΚΕ.Π.ΚΑ., τηλ. 2310-233333, ώρες 09:00 – 14:30, για τα μέλη και 12:30 – 14:30, για τα μη μέλη.