Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

Κοινωνική Πολιτική

Ο Δήμος Κοζάνης, με τις διευρυμένες αρμοδιότητες του και λόγω της άμεσης επαφής με τον πολίτη αποτελεί, ουσιαστικά, τον πρώτο δέκτη κοινωνικών προβλημάτων, ιδιαίτερα αυξημένων στο πλαίσιο και των συνεπειών που βιώνουν οι πολίτες εξαιτίας των δυσμενών οικονομικών συνθηκών.

Στο πλαίσιο αυτό σχεδιάστηκε και υλοποιείται μια ολοκληρωμένη Κοινωνική Πολιτική προσαρμοσμένη τόσο στις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες των πολιτών, όσο και στις τοπικές ιδιαιτερότητες, αλλά και στις προοπτικές της ευρύτερης περιοχής.

Το επιστημονικό, διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό του Δήμου Κοζάνης υπηρετεί τη συγκεκριμένη Κοινωνική Πολιτική όχι στη βάση της φιλανθρωπικής προσέγγισης, αλλά μιας υπεύθυνης, σοβαρής, συνεχής και επιστημονικά τεκμηριωμένη κοινωνικής παρέμβασης, με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, στην ιδιαιτερότητα και στη διαφορετικότητα των πιο ευαίσθητων ομάδων των πολιτών.

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας…

Το τμήμα Κοινωνικής πολιτικής του Δήμου Κοζάνης  ενημερώνει τους δημότες  ότι υπάρχει πρόγραμμα  δωρεάν  παρεχόμενων νοσηλευτικών υπηρεσιών κατ΄ οίκον .

Οι υπηρεσίες που παρέχονται απευθύνονται  σε πολίτες που:
-  Δεν αυτοεξυπηρετούνται πλήρως
-  Χρειάζονται ιδιαίτερη φροντίδα
-  Διαβιούν μοναχικά
-  Δεν έχουν επαρκείς οικονομικούς πόρους ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής τους .

 Οι νοσηλευτικές υπηρεσίες που παρέχονται είναι οι εξής:
-  Αιμοληψία- εξετάσεις (λήψη και μεταφορά δείγματος στο μικροβιολογικό εργαστήριο), οι αιμοληψίες επαναλαμβάνονται για κάθε άτομο σύμφωνα με τις ανάγκες που παρουσιάζονται.
-  Μέτρηση αρτηριακής πίεσης , σακχάρου, Χοληστερίνης σε τακτά χρονικά διαστήματα.
-  Ενεσοθεραπεία (υποδόριες-ενδομυϊκές ).
-  Τοποθέτηση, αλλαγή αφαίρεση ουροκαθετήρα .
-  Περιποίηση κατακλίσεων –τραυμάτων.
-  Εμβολιασμός
-  Συνταγογράφηση-προμήθεια-παράδοση φαρμάκων
-  Συνεργασία με τα ΚΑΠΗ.
-  Συνοδεία των ασθενών σε Νοσοκομεία, Ιατρεία και διάφορες άλλες υπηρεσίες , όπου απαιτείται η φυσική τους παρουσία.

Βασικός σκοπός είναι:
-  Τα άτομα που διαβιούν μοναχικά, να μην αισθάνονται  εγκατάλειψη και μοναξιά, να γνωρίζουν πως υπάρχει κάποιος που ενδιαφέρεται .
-  Ο εντοπισμός και η αξιοποίηση των δυνατοτήτων του Δήμου, των πολιτών και των οργανωμένων φορέων για την κάλυψη των αναγκών των ηλικιωμένων πολιτών.
-  Η συστηματική αξιοποίηση των εθελοντικών πρωτοβουλιών, η ανάπτυξη της Κοινωνικής Αλληλεγγύης , η ευαισθητοποίηση και ενημέρωση της ευρύτερης κοινότητας  για τις ανάγκες και τις δυνατότητες των ηλικιωμένων ατόμων.

Ο συντονισμός και η αξιολόγηση των περιστατικών πραγματοποιείται από Κοινωνικό Λειτουργό του Τμήματος.