Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

Δημοτικές Υπηρεσίες Δήμου Κοζάνης

Ο Δήμος Κοζάνης παρέχει μια σειρά τοπικών δημοτικών υπηρεσιών προς όφελος των πολιτών,  των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο Δήμο, και των επισκεπτών του Δήμου. Οι δημοτικές υπηρεσίες αφορούν στην παροχή υπηρεσιών καθαριότητας, περιβάλλοντος, πολιτισμού και αθλητισμού, δραστηριοτήτων κοινωνικής πρόνοιας και μέριμνας.  Στόχος της Δημοτικής Αρχής και των εργαζομένων του Φορέα είναι η μιας καθαρή,  βιώσιμη, ασφαλής και όμορφη πόλη  για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.  

Οι αρμοδιότητες των Δημοτικών Υπηρεσιών ορίζονται από τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου  (ΦΕΚ Β' 3138/27-11-2012) όπως αυτός ψηφίσθηκε με την υπ’ αριθμ. 429/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Οι κεντρικές Υπηρεσίες είναι εγκατεστημένες στην έδρα του Δήμου και περιλαμβάνουν οργανικές μονάδες ομαδοποιημένες σε ενότητες συναφούς σκοπού και αντικειμένου.

 

Πατήστε εδώ για να ανοίξει ο χάρτης σε νέο παράθυρο.