Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Τίτλος Hμερομηνία δημοσίευσης
Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την συντήρηση επιδιόρθωση Η/Μ εγκαταστάσεων αντλιοστάσιων κοινότητας Λυγερής 6/7/2022
Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για εργασίες υλοτόμησης για καθαρισμό αλσυλλιων και πυροπροστασία 6/7/2022
Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια φυτικής γης 5/7/2022
Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια συναρμολόγηση και τοποθέτηση ραφιών για τις ανάγκες των Δ/σεων Διοικητικών και Οικονομικών του Δήμου Κοζάνης 5/7/2022
Ανοιχτός δημόσιος ηλεκτρονικός διαγωνισμό για προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού 4/7/2022
Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για εργασίες αποκατάστασης βλαβών εξοπλισμού διαχείρισης υδατικων ροών ΔΕ Κοζάνης 4/7/2022
Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια εξοπλισμού τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών για τις ανάγκες του Δήμου Κοζάνης 4/7/2022
Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για "Προμήθεια αναλωσίμων υλικών σαρώθρων" 30/6/2022
Προκήρυξη Ανοιχτού Δημόσιου Διαγωνισμού για "Ιατρικές Εργαστηριακές Εξετάσεις των Εργαζομένων του Δήμου Κοζάνης" 28/6/2022
Προκήρυξη για την εκπόνηση μελετών πυροπροστασίας σχολικών κτιρίων Α' βάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Κοζάνης 20/6/2022
Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για συντήρηση αποκατάσταση βλαβών συντριβανίων Δ. Κοζάνης 20/6/2022
Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για εργασίες αποκατάστασης βλαβών εξοπλισμού διαχείρισης υδατικων ροών ΔΕ Κοζάνης 16/6/2022
Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια λατομικών και αδρανών υλικών ΔΕ Αιανής & Ελίμειας 15/6/2022
Ανοιχτός δημόσιος ηλεκτρονικός διαγωνισμό για προμήθεια συστήματος προβολής και μικροφωνικής 14/6/2022
Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια και τοποθέτηση ειδικού δαπέδου παιδικής χαράς του παιδικού σταθμού Τετραλόφου 3/6/2022
Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για υπηρεσίες απολύμανσης και μυοκτονίας 2/6/2022
Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια χημικών υλικών 2/6/2022
Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια εξοπλισμού μεταφόρτωσης δεδομένων ταχογράφων 2/6/2022
Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια κλιματιστικών μονάδων 2/6/2022
Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια τσιμεντοπροϊόντων - σκυροδέματος - ασφαλτικών ΔΕ Δημ. Υψηλάντη και Ελλησπόντου 2/6/2022