Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Τίτλος Hμερομηνία δημοσίευσης
Πραγματοποίηση δημοσίων ηλεκτρονικών κληρώσεων επιλογής των μελών επιτροπών διαγωνισμών για την ανάδειξη αναδόχων εκτέλεσης έργων 20/1/2020
Προκήρυξη για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης 17/1/2020
Διακήρυξη εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης εμβαδού 9058,84 τ.μ, αγροκτήματος Δρεπάνου, για καλλιέργεια αρωματικών φυτών 16/1/2020
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την μίσθωση χώρου για τη στέγαση υπηρεσιών του Δήμου Κοζάνης 14/1/2020
Αναλυτική διακήρυξη επαναληπτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση σχολικού κυλικείου του 2ου ΓΕΛ Κοζάνης 10/1/2020
Αναλυτική & Περιληπτική Προκήρυξη για «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού - Λοιπός εξοπλισμός» 2/1/2020
Αναλυτική Διακήρυξη & Περιληπτική Προκήρυξη για την προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων 30/12/2019
Αναλυτική Διακήρυξη & Περιληπτική Προκήρυξη για την προμήθεια και επισκευή ελαστικών επισώτρων οχημάτων & μηχανημάτων έργου Δήμου Κοζάνης 30/12/2019
Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια πέντε (5) φακών για τις ανάγκες της Δημοτικής Αστυνομίας 18/12/2019
Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια αρδευτικού εξοπλισμού ΔΕ Ελλησπόντου 18/12/2019
Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 18/12/2019
Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για μίσθωση φωτοτυπικών πολυμηχανημάτων και εκτυπωτών για τις ανάγκες του Δήμου Κοζάνης 18/12/2019
Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 18/12/2019
Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για εννιά (9) νέων συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας για τις ανάγκες των αιρετών του Δήμου Κοζάνης 23/9/2019
Περιληπτική διακήρυξη ΝΙΑΗΜΕΡΟΥ 10/9/2019
Αναλυτική Διακήρυξη - Νιαημερου 10/9/2019
Αναλυτική διακήρυξη διαγωνισμού για την εκμίσθωση σχολικού κυλικείου του 2ου ΓΕΛ Κοζάνης 4/12/2019
Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού, γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείων 4/12/2019
Αναλυτική Διακήρυξη & Περιληπτική Προκήρυξη για την ανάδειξη χορηγητών προμήθειας ειδών κρεοπωλείου, ειδών άρτου και ζαχαροπλαστείου 3/12/2019
Περιληπτική διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την κατασκευή μονώροφου κτιρίου με υπόγειο 29/11/2019
Αποδοχή Cookies