Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Τίτλος Hμερομηνία δημοσίευσης
Περιληπτική διακήρυξη μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για αντιπλημμυρική προστασία περιοχής Καραγιαννιων 2/4/2020
Περιληπτική διακήρυξη μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την τοποθέτηση ειδικού δαπέδου αυλείων χώρων σχολικών μονάδων οικισμών Δήμου Κοζάνης 2/4/2020
Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για εργασίες-επισκευές καθισμάτων 1/4/2020
Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για καθαρισμό οικοπέδων και χώρων απόθεσης αδρανών υλικών ΔΕ Κοζάνης 1/4/2020
Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για εργασίες βιολογικού καθαρισμού οχημάτων Υπηρεσίας Καθαριότητας 1/4/2020
Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για μίσθωση Μηχανημάτων 1/4/2020
Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για προμήθεια κάδων απορριμμάτων 1/4/2020
Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια λοιπών αναλώσιμων (λάμπες φθορίου) 1/4/2020
Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την μίσθωση Μηχανημάτων ΔΕ Κοζάνης 1/4/2020
Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια εξοπλισμού οδικής ασφάλειας 27/3/2020
Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια πίστας αναρρίχησης 27/3/2020
ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 30/3/2020
ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 30/3/2020
Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για παροχή υπηρεσιών πυροπροστασίας ΔΕ Ελλησπόντου 27/3/2020
Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για παροχή υπηρεσιών πυροπροστασίας ΔΕ Ελίμειας 27/3/2020
Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για παροχή υπηρεσιών πυροπροστασίας ΔΕ Αιανής 27/3/2020
Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για παροχή υπηρεσιών πυροπροστασίας ΔΕ Δημ. Υψηλάντη 27/3/2020
Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια εξοπλισμού για το Λιάπειο αθλητικό κέντρο 27/3/2020
Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για παροχή συντήρηση αποκατάσταση βλαβών συντριβανιών Δ. Κοζάνης 27/3/2020
Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια ανταλλακτικών μηχανημάτων πρασίνου 27/3/2020