Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Επιστροφή

Ανακοίνωση Υπ'αριθ. ΣΟΧ 3/2018 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ


Ο Δήμος Κοζάνης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δώδεκα (12) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Κοζάνης (Τμήμα Παιδικών και Βρεφονηπιακών σταθμών), που εδρεύει στην Κοζάνη.


ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

103

Δήμος Κοζάνης

 

(Τμήμα Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών)

Κοζάνη

ΔΕ

Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων

Από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/07/2019

6

104

Δήμος Κοζάνης

 

(Τμήμα Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών)

Κοζάνη

ΔΕ

Μαγείρων

Από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/07/2019

3

105

Δήμος Κοζάνης

 

(Τμήμα Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών)

Κοζάνη

ΔΕ

 Οδηγών Λεωφορείων

Από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/07/2019

1

106

Δήμος Κοζάνης

 

(Τμήμα Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών)

Κοζάνη

ΥΕ

 Βοηθών Μαγείρων

Από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/07/2019

2