Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Επιστροφή

Δημοπρασία εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης 12.125,97 τ.μ στην κοινότητα Μαυροδενδρίου

Εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική δημοπρασία η εκμίσθωση δημοτικής έκτασης 12.125,97
τ.μ εντός του αρ. 798 χερσολείβαδου κοινότητας Μαυροδενδρίου, για την εγκατάσταση
φωτοβολταϊκού σταθμού, έτσι όπως αυτή απεικονίζεται στο από τον Ιούνιο του 2018
τοπογραφικό διάγραμμα του Διπλωματούχου Πολιτικού Μηχανικού Μαλούτα Ιωάννη, για
εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού, ισχύος 499,5 ΚWp.

Αναλυτική Διακήρυξη

Περιληπτική Διακήρυξη