Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Επιστροφή

Δήμος Κοζάνης: Διαδικτυακό συνέδριο στο πλαίσιο του έργου SYMBI (Βιομηχανική Συμβίωση για την Περιφερειακή Αειφόρο Ανάπτυξη και την Κυκλική Οικονομία)

Ο Δήμαρχος Κοζάνης και η ομάδα εργασίας του έργου SYMBI Industrial Symbiosis for Regional Sustainable Growth and a Resource Efficient Circular Economy – Βιομηχανική Συμβίωση για την Περιφερειακή Αειφόρο Ανάπτυξη και την Κυκλική Οικονομία σας προσκαλούν στο διαδικτυακό Τελικό Συνέδριο του έργου, που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου 2020, ώρα 15:00-18:00.
Το έργο SYMBI συμβάλει στη βελτίωση της εφαρμογής περιφερειακών αναπτυξιακών πολιτικών και προγραμμάτων, σχετικά με την προώθηση της Βιομηχανικής Συμβίωσης και της Κυκλικής Οικονομίας σε 7 συμμετέχουσες χώρες, ώστε να ευθυγραμμιστούν οι πολιτικές τους με την ευρωπαϊκή στρατηγική για την Κυκλική Οικονομία και να μετασχηματίσουν την Ευρώπη σε μια οικονομία με αποδοτικότερη χρήση πόρων.
Το Τελικό Συνέδριο του έργου στοχεύει στην κοινοποίηση των διαπεριφερειακών δράσεων συνεργασίας και ανταλλαγής εμπειριών που υλοποιήθηκαν ώστε να βελτιωθούν τα εργαλεία πολιτικής, να υποστηρίξουν τη Βιομηχανική Συμβίωση και να ευθυγραμμιστούν με την ευρωπαϊκή στρατηγική για την Κυκλική Οικονομία καθώς και στην ανάπτυξη νέων εμπνευσμένων έργων και πρωτοβουλιών σχετικών με την Βιομηχανική Συμβίωση σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα του Συνεδρίου και τη δήλωση συμμετοχής θα βρείτε στη διεύθυνση: http://www.symbiex.es/finalconference/.