Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Επιστροφή

Η απάντηση του Δήμου Κοζάνης στην ανακοίνωση του Συνδέσμου Εργοληπτών για τα έργα αυτεπιστασίας

Στην πρόσφατη ανακοίνωση που εξέδωσε ο Σύνδεσμος Πτυχιούχων Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Δυτικής Μακεδονίας, αναφέρεται στην συμμετοχή του Δήμου Κοζάνης στα προγράμματα αυτεπιστασίας.

Είναι ευρέως γνωστό πως το πρόγραμμα της αυτεπιστασίας δεν αφορά μόνον το δήμο Κοζάνης αλλά όλη την αυτοδιοίκηση στην επικράτεια, ενώ  ο τρόπος  εκτέλεσης των έργων με αυτεπιστασία, προβλέπεται εδώ και πολλά χρόνια από τη νομοθεσία κατασκευής δημόσιων έργων.

Πέραν αυτού, ο δήμος Κοζάνης έχει μεγάλη εμπειρία στην εκτέλεση τέτοιων έργων, καθώς επί δεκαετίες εκτελούσε επιτυχώς έργα με αυτεπιστασία. Τα έργα με αυτεπιστασία δεν είναι σε καμία περίπτωση χρονοβόρα, ακριβότερα και αντιαναπτυξιακά. Άλλωστε από το σχετικό νομοσχέδιο, προβλέπεται, μετά το πέρας του έργου, σύνταξη απολογισμού δαπάνης και παραλαβή των έργων από αρμόδια επιτροπή. Επίσης, αξίζει να σημειωθεί πως η εκτέλεση των έργων αυτεπιστασίας θα γίνει με την επίβλεψη και την καθοδήγηση των μηχανικών της Τεχνικής Υπηρεσίας του δήμου Κοζάνης, που όπως είναι γνωστό,  επί σειρά ετών αποδεικνύουν την αξία τους, υλοποιώντας πάσης φύσης έργα.

Το πρόγραμμα αυτεπιστασίας εκτελείται σε όλους τους δήμους της χώρας, μετά από συμφωνία της Κ.Ε.Δ.Ε. και της συντριπτικής πλειοψηφίας του ελληνικού κοινοβουλίου, έπειτα από την  ψήφιση του σχετικού νομοσχεδίου. Επίσης οι προσλήψεις έκτακτου προσωπικού αυτεπιστασίας προβλέπονται από το εν λόγω νομοσχέδιο και πραγματοποιούνται  από τους πίνακες ανέργων του ΟΑΕΔ, μέσω αντικειμενικών κριτηρίων που έχουν ανακοινωθεί δημοσίως, έπειτα από δημόσια πρόσκληση και υποβολή αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους.

Επιπλέον το πρόγραμμα αυτεπιστασίας αναμένεται να δώσει σημαντική ώθηση στις μικροσυντηρήσεις των δημοτικών υποδομών, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην ενίσχυση της τοπικής απασχόλησης, διότι θα απασχοληθούν δημότες σε μία περιοχή με υψηλότατα ποσοστά ανεργίας, ενώ το ύψος των ημερομισθίων ανέρχεται στις προβλεπόμενες νόμιμες αμοιβές,  ενώ η προμήθεια των υλικών για την εκτέλεση των εργασιών προβλέπεται να γίνει από την τοπική αγορά μέσω διαγωνισμού.

 

Ο δήμος Κοζάνης έχει αποδείξει ότι πάντα έχει ετοιμότητα σε μελέτες, γεγονός που αποδεικνύεται από τις εντάξεις και τις δημοπρατήσεις έργων στο ΕΣΠΑ και άλλα προγράμματα, ύψους πολλών εκατομμυρίων ευρώ., ενώ ο προϋπολογισμός των εκτελούμενων με αυτεπιστασία έργων, είναι ένα μικρό μόνο μέρος της συνολικής παραγωγής έργων από τον δήμο μας.

Σε κάθε περίπτωση ο Δήμος Κοζάνης είχε και θα συνεχίσει να έχει ετοιμότητα για όλα τα χρηματοδοτούμενα έργα, είτε στο ΕΣΠΑ, είτε άλλων, όπως αυτό της αυτεπιστασίας,  προκειμένου να αναβαθμίσει την ποιότητα ζωής των πολιτών αλλά και να μην τους επιβαρύνει με το κόστος αυτών των έργων.


Διαβάστε την ανακοίνωση των εργοληπτών