Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Επιστροφή

Ένταξη του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας ατόμων με αυτισμό του Δήμου Κοζάνης στο ΕΣΠΑ

Ο Δήμος Κοζάνης εξασφάλισε τη χρηματοδότηση της κατασκευής και του εξοπλισμού μιας νέας κοινωνικής υποδομής με την ένταξη της στο ΑΙ. «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ». Συγκεκριμένα πρόκειται για την «Δομή στήριξης ατόμων με νοητική στέρηση και συνοδές ψυχικές διαταραχές (αυτισμό) – Κέντρο ημερήσιας φροντίδας – Στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης» προϋπολογισμού 4.299.100,00 €. Η χρηματοδότηση προέρχεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και από Εθνικούς Πόρους, στα πλαίσια του ΕΣΠΑ. 

Με το προτεινόμενο έργο προβλέπεται η κατασκευή και λειτουργία ενός κέντρου ημερήσιας φροντίδας και δύο στεγών υποστηριζόμενης διαβίωσης (ΣΥΔ). Ειδικότερα το κέντρο ημερήσιας  φροντίδας θα καλύψει το μεγάλο κενό που υπάρχει σήμερα και αφορά την εκπαίδευση και    κατάρτιση των αυτιστικών ατόμων κυρίως στην προσχολική ηλικία και στα ενήλικα άτομα μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης στο σχολείο. Στα παιδιά προσχολικής ηλικίας θα παρέχει υπηρεσίες εφαρμόζοντας προγράμματα πρώιμης παρέμβασης. Στα παιδιά σχολικής ηλικίας θα εφαρμόζονται προγράμματα εκπαίδευσης συμπληρωματικά στην πρωινή τους εκπαίδευση στο σχολείο, θα παρέχεται προ-επαγγελματική εκπαίδευση καθώς και εκπαίδευση προσανατολισμένη στην αυτοεξυπηρέτηση. Στα ενήλικα άτομα ανάλογα με τις ικανότητες και δεξιότητες τους θα εφαρμόζονται είτε προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης είτε προγράμματα απασχόλησης καθώς και εκπαίδευση προσανατολισμένη στην αυτοεξυπηρέτηση.

Οι δύο Στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσηςθα φιλοξενούν 12 ενήλικα άτομα, θα καλύψουν σε μικρό βαθμό (γιατί προφανώς οι πραγματικές ανάγκες είναι πολύ μεγαλύτερες) την διαμονή αυτιστικών ατόμων ,που δεν μπορούν να διαβιώσουν αυτόνομα χωρίς κατάλληλη υποστήριξη ,και οι οικογένειες τους αδυνατούν να τα φροντίσουν.