Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Επιστροφή

Λειτουργία Λαϊκών Αγορών Δήμου Κοζάνης

ΘΕΜΑ : Λειτουργία Λαϊκών Αγορών Δήμου Κοζάνης     
ΣΧΕΤ : α. Τον Κανονισμό Λαϊκών Αγορών του Δήμου Κοζάνης -ΑΔΣ 607/2019 (ΑΔΑ : ΨΙΩΒΩΛΠ-ΟΑΧ) 
β. Η υπ’ αριθμ. ΚΥΑ  Δ1α/Γ.Π.ΟΙΚ40381-ΦΕΚ2601Β/27-6-2020
 
Σύμφωνα με το β’ σχετικό (άρθρο 2) επιτρέπεται η λειτουργία των λαϊκών αγορών για το σύνολο των εκθετών έως τις 12-7-2020, με τις εξής δυο προϋποθέσεις: 
α. Απόσταση μεταξύ εκθετηρίων πάγκων τρία μέτρα.
β. Χρήση μη ιατρικών μασκών από τους εκθέτες.
 
Επίσης ενημερώνουμε τους παραγωγούς φρούτων και οπωρικών, οι οποίοι εποχιακά διαθέτουν σημαντικά μεγάλη παραγωγή και επιθυμούν να επεκταθούν προσωρινά, σε πάγκους μεγαλύτερους των τεσσάρων μέτρων, να το δηλώσουν στέλνοντας το αίτημα τους ηλεκτρονικά στο e-mail: doled@kozanh.gr . Ο Δήμος, αναλόγως της διαθεσιμότητας των χώρων, θα εξετάσει την ικανοποίηση των αιτημάτων.
Για τη βέλτιστη τοποθέτηση, οι έμποροι (βιομηχανικών – διατροφικών) δεν επιτρέπεται να αναπτύσσουν πάγκους πέρα των οκτώ μέτρων. Οι έμποροι αλιευμάτων έως τέσσερα μέτρα μήκους. Οι δε παραγωγοί έως τέσσερα μέτρα. Διάφορες υποκατηγορίες αυτών (παραγωγοί μελιού, κρασιού κτλ) μόνο ένα μέτρο.
Σε περίπτωση που οι χώροι δεν επαρκούν θα μειώνονται περαιτέρω τα μήκη των πάγκων. 
Εφιστούμε την προσοχή ότι η χρήση μη ιατρικής μάσκας είναι υποχρεωτική.
Κλιμάκιο της Υπηρεσίας θα βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες για την καλύτερη τοποθέτηση και κατανομή.
Ο Αντιδήμαρχος
 
Κώστας Κυριακίδης